Co zrobić, aby moduł SELinux był kompatybilny ze skanowaniem Dostępowym w BEST Linux

Ten artykuł opisuje co zrobić, aby moduł SELinux był kompatybilny ze skanowaniem Dostępowym w Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) dla Linux.

Problem

Security-Enhanced Linux (SELinux) jest modułem jądra, które zapewnia mechanizm wspierania zasad bezpieczeństwa kontroli dostępu. Mechanizm ingeruje w moduł Antymalware w BEST dla Linux, tak że skanowanie podczas uzyskiwania dostępu nie działa poprawnie, gdy zasady SELinux są ustawione na wymuszanie (Enforcing).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, musisz zmienić zasady SELinuksa na Permissive lub Disabled (zalecane). W ten sposób dostosowujesz SELinux do skanowania podczas uzyskiwania dostępu:

1. Sprawdź status SELinux na punkcie końcowym za pomocą następującej komendy:

sudo sestatus

Jeśli tryb SELinux jest ustawiony na Enforcing, musisz zmienić go na Permissive lub Disabled (zalecane). 2. Aby zmienić status zasady SELinux: a) Edytuj plik konfiguracyjny edytorem tekstowym. b) W systemach bazujących na Red Hat (RHEL, CentOS, Fedora, SuSE), plikiem konfiguracyjnym jest: /etc/sysconfig/selinux. c) W systemach bazujących na Ubuntu / Debian, plikiem konfiguracyjnym jest: /etc/selinux/config. Ważne: Jeśli nie możesz odszukać pliku konfiguracyjnego SELinux w swoim systemie, zajrzyj do dokumentacji swojej dystrybucji Linux.
Przykład: # nano /etc/sysconfig/selinux

d) Edytuj wiersz rozpoczynający się od SELINUX= w następujący sposób

– Dla trybu Permissive:

SELINUX=permissive

Dla trybu Disabled:

SELINUX=disabled

e) Zapisz plik.
Jeśli użyjesz nano do edycji konfiguracji, aby zapisać plik i wyjść użyj następującej sekwencji: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

f) Uruchom ponownie punkt końcowy.

g) Po ponownym uruchomieniu, sprawdź status SELinux, przez ponowne uruchomienie komendy:

sudo sestatus

Na wyjściu powinno być premissive lub disabled.

h) Sprawdź status modułu Antymalware za pomocą następującej komendy:

# /opt/BitDefender/bin/bduitool get ps | grep Antimalware

Moduł Antymalware powinien mieć status On (aktywny).

Jeśli moduł Antymalware ma status OFF, mimo że SELinux jest poprawnie skonfigurowany zajrzyj do tego artykułu w celu rozwiązania problemów z Bitdefender Endpoint Security Tools for Linux.