Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Co zrobić, gdy Bitdefender wykryje bezpieczne aplikacje

Bitdefender dąży do zredukowania raportów fałszywych pozytywów do minimum. Jakkolwiek te raporty są zwykle spowodowane złymi praktykami programistycznymi (np. Aplikacje, które zmieniają Master Boot Record, dodają wpisy rejestru uruchamiania, zmieniają pliki systemowe bez potwierdzenia użytkownika lub wykonują niestandardowe makra w aplikacjach biurowych itp.).

Jeśli aplikacja została nieprawidłowo wykryta, spróbuj dodać ją do wyjątków jak opisano w tym artykule.

Jeśli wykluczenia się nie powiodą, musisz wysłać nam wykryte pliki, jak opisano poniżej:

Ważne: Pliki te są użyte tylko dla analizy pod kątem malware i są odpowiednio traktowane.

1. Wyłącz ochronę Bitdefendera w czasie rzeczywistym i/lub inne oprogramowanie bezpieczeństwa jeśli jest używane.
2. Odszukaj plik(i) na dysku.
3. Dodaj wykryty plik(i) do archiwum ZIP używając oprogramowania do kompresji plików według wyboru (WinZip, WinRAR itp.).
4. Plik ZIP powinien być chroniony hasłem : infected.
5. Wypełnij Formularz Wsparcia Online, aby dostarczyć producentowi następujące informacje:
– Plik ZIP (udostępniony przez pole “Attach a file”)
– Wiadomość musi zawierać słowa FALSE POSITIVE.
6. Kliknij przycisk Submit.
7. Włącz ochronę Bitdefendera w czasie rzeczywistym i/lub inne oprogramowanie bezpieczeństwa, jeśli jest używane.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/what-to-do-when-bitdefender-detects-legitimate-applications-491.html