Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Co zrobić w przypadku źle zainstalowanego produktu Bitdefender?

Mój klucz licencyjny odnosi się do innego produktu Bitdefender.

1. Jeżeli zainstalowano inny produkt Bitdefender, niż ten do którego posiadamy klucz licencyjny, Bitdefender powiadomi nas o zainstalowaniu niewłaściwego produktu.

2. Bitdefender automatycznie zainstaluje właściwą wersję oprogramowania (odpowiednią do posiadanego klucza licencji).

W tym celu należy kliknąć link instalacji właściwego produktu podczas komunikatu powiadomienia.