Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Czas wstrzymywania i ponawiania kolejek Email Security

Przegląd

Standardowe czasy ponawiania i przechowywania wiadomości Email Security określają, jak długo niedostarczona wiadomość e-mail pozostanie w kolejce wiadomości e-mail. Jeśli połączenie spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie w zakresie 5xx, wiadomość e-mail zostanie usunięta zgodnie z oficjalnymi standardami RFC (Request For Comments) i jej wysłanie nie zostanie ponowione. Inaczej jest w przypadku tras, dla których nie można nawiązać połączenia, lub komunikatów o błędach w zakresie 4xx: będą one ponawiane, dopóki wiadomość e-mail nie będzie przekraczała zasad przechowywania. Te błędy są zwykle widoczne w raportach aktywności e-mail.

Czasy przechowywania

Czas przechowywania poczty przychodzącej i wychodzącej jest ustawiony na 6 dni. NDR (pokwitowanie niedostarczenia) nie jest wysyłane do zdalnego nadawcy w przychodzących wiadomościach e-mail. Czas przechowywania wiadomości wychodzącej wynosi 4 godziny. Jeśli okres przechowywania upłynie przed pomyślnym dostarczeniem lub serwer zdalny odpowie kodem błędu 5xx, raport NDR zostanie odesłany z powrotem do nadawcy.

Czasy ponawiania

Czas ponawiania zarówno dla wiadomości przychodzących, jak i wychodzących wynosi 30 minut. Jeśli istnieje wiele tras dla przychodzących wiadomości e-mail, każda z nich zostanie sprawdzona i jeśli wszystkie próby zawiodą, wiadomość e-mail zostanie ponowiona 30 minut później.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/email-security-queue-retention-and-retry-times-2523.html

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy