Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Endpoint Security for Mac 4.5.91.179556 Informacje o wydaniu

Data wydania:

– Pierścień Fast: 2018.11.19

– Pierścień Slow: –

Nowe funkcje i ulepszenia

Dodano obsługę konfiguracji hasła deinstalacji, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom z uprawnieniami administratora odinstalowanie aplikacji.

Dodano obsługę języka czeskiego w interfejsie użytkownika produktu.

Rozwiązane problemy

Produkt uruchomił pobieranie plików online OneDrive podczas skanowania.

W niektórych sytuacjach produkt przestał się aktualizować z upgrade.bitdefender.com mając wiele połączeń w kolejce.

Katalog / Users można było usunąć podczas instalacji produktu, w bardzo szczególnym scenariuszu dla wielu użytkowników

Znane problemy

Pliki online OneDrive są pobierane podczas przeglądania folderu OneDrive, w czasie konfigurowania skanowania niestandardowego z interfejsu użytkownika.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/endpoint-security-for-mac-4-5-91-179556-release-notes-2312.html