Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Import maszyny wirtualnej Bitdefender GravityZone w Hyper-V host

Jak zaimportować maszynę wirtualną Bitdefender GravityZone w Hyper-V host?

Import maszyny wirtualnej Bitdefender GravityZone w Hyper-V host

 

Plik Bitdefender GravityZone VHD może być pobrany ze strony Bitdefender: VHD and MD5.

Aby zaimportować plik VHD Bitdefender GravityZone na Menedżerze Hyper-V, musisz:

  1. Otwórz Hyper-V Manager.
  2. Z panelu nawigacyjnego Hyper-V, zaznacz komputer z uruchomionym menedżerem.
  3. Kliknij New następnie Virtual Machine. Otworzy się kreator nowej maszyny wirtualnejNew Virtual Machine, kliknij Next:
  4. W oknie Specify Name oraz stronie Location wpisz odpowiednią nazwę.
  5. W zakładce Specify Generation, wybierz Generation 1.
  6. W zakładce Assign Memory , wybierze odpowiednią ilość ramu do uruchomienia maszyny (zalecane 8 GB ramu).
  7. Na stronie Configure Networking , połącz maszyny do przełacznika wirtualnego, którego utworzyłeś przy instalowaniu Hyper-V.
  8. Na stronie Connect Virtual Hard Disk, wybierze opcje używania istniejącego dysku wirtualnego.
  9. Wyszukaj lokalizacje pliku maszyny wirtualnej Bitdefender GravityZone VHD.
  10. System operacyjny jest już zainstalowany ma wirtualnym dysku twardym, więc wystarczy wybrać opcje Install an operating system later.
  11. Na stronie Podsumowania( Summary), sprawdź wszystkie swoje wybory i kliknij Finish.

class=”MsoNormal” style=”margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: normal; color: #6a6a6a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;”>Połącz się do maszyny wirtualnej i rozpocznij konfiguracje Hyper-V.