Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Informacje o wersji Bitdefender Endpoint Security dla komputerów Mac w wersji 4.0.0.158307

Ten artykuł zawiera informacje o zmianach wprowadzonych w wersji 4.0.0.158307 Endpoint Security for Mac, wydanej 15 stycznia 2016 r.

Rozwiązane problemy

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Endpoint Security for Mac aktualizowanie przy użyciu zdefiniowanego serwera aktualizacji awaryjnej, gdy pierwotnie określona lokalizacja była niedostępna.

Znane Problemy

Nie można wdrożyć Endpoint Security for Mac z chmury, tylko z sieci lokalnej.

Ważne:
Możesz pobrać, oraz zainstalować pakiet lokalnie, na kliencie.

Endpoint Security for Mac posiada jedynie moduł antymalware. Dodatkowo można zainstalować pasek narzędzi do ochrony przeglądarki, filtrujący cały ruch internetowy, oraz blokujący złośliwą zawartość.

Funkcje polityki komputera, które mają zastosowanie dla komputerów MAC, dotyczą jedynie modułu Antymalware, wyłączając funkcję Active Virus Control, która w tym przypadku jest niedostępna.

Nie można zaplanować aktualizacji produktu, oraz sygnatur. Endpoint Security for Mac jest aktualizowany co godzinę.

Ustawienia proxy nie mają zastosowania. Endpoint Security for Mac może być aktualizowany tylko przez serwery proxy, które nie wymagają uwierzytelniania.

Informacje dotyczące adresu e-mail, witryny, oraz telefonu z zakładki Informacje, nie mogą być konfigurowane poprzez politykę.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-for-mac-version-4-0-0-158307-release-notes-1554.html