Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Instalowanie GravityZone Security dla urządzeń mobilnych

Mateusz

24 listopada 2018

Bitdefender GravityZone zapewnia pełny wgląd w ogólną postawę bezpieczeństwa organizacji, globalne zagrożenia bezpieczeństwa i kontrolę nad swoimi usługami bezpieczeństwa, które chronią wirtualne lub fizyczne komputery stacjonarne, serwery i urządzenia mobilne. Wszystkie rozwiązania Enterprise Security Bitdefender są zarządzane w GravityZone za pośrednictwem jednej konsoli, Control Center, która zapewnia kontrolę, raportowanie i usługi alarmowania dla różnych ról w organizacji.

 

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować zabezpieczenia urządzeń mobilnych w GravityZone, dodając urządzenia mobilne do użytkowników w Centrum sterowania i instalując aplikację klienta mobilnego na odpowiednich urządzeniach.

 

Wprowadzenie

 

GravityZone Security for Mobile Devices zapewnia jednolite zarządzanie urządzeniami iPhone, iPad i Android podłączonymi do sieci korporacyjnej poprzez skanowanie w czasie rzeczywistym i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa organizacji na dowolnej liczbie urządzeń.

 

Aby zarządzać bezpieczeństwem urządzeń mobilnych używanych w firmie, najpierw musisz powiązać je z określonymi użytkownikami w Centrum Sterowania, a następnie zainstalować i aktywować aplikację klienta mobilnego na każdym z nich.

 

 

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych – wymagania wstępne

 

Aby zarządzać urządzeniami mobilnymi z GravityZone Control Center, musi spełnić szereg warunków.

 

Tworzenie niestandardowych użytkowników

Aby włączyć urządzenia mobilne do zarządzania GravityZone, musisz powiązać je z istniejącymi użytkownikami w Control Center. Możesz dodać urządzenia mobilne do dostępnych użytkowników Active Directory. Jeśli integracja z Active Directory jest niedostępna, najpierw musisz utworzyć niestandardowych użytkowników. Tak czy inaczej, możesz w dowolnej chwili zdefiniować niestandardowych użytkowników jako właścicieli urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Twojej firmy.

Aby utworzyć niestandardowych użytkowników:

1.     Przejdź do strony Sieć.

2.     Z menu w lewej górnej części strony wybierz Urządzenia Mobilne.

3.     W lewym panelu wybierz Niestandardowe Grupy.

4.     Kliknij ikonę Dodaj Użytkownika na pasku narzędzi akcji. Pojawi się okno konfiguracji.

5.     Podaj wymagane dane użytkownika.

       Sugestywna nazwa użytkownika (na przykład pełne imię i nazwisko użytkownika)

       Adres e-mail użytkownika

Ważne: podaj poprawny adres e-mail. Użytkownik zostanie wysłany instrukcje instalacji przez e-mail po dodaniu urządzenia.

Uwaga: Każdy adres e-mail może być powiązany tylko z jednym użytkownikiem.

 

6.     Kliknij OK.

 

 

Dodawanie urządzeń mobilnych do użytkowników w Control Center

Możesz dodać nieograniczoną liczbę urządzeń mobilnych do każdego użytkownika. Możesz dodać tylko jedno urządzenie do określonego użytkownika naraz.

 

Aby dodać urządzenie do określonego użytkownika:

1.     Przejdź do strony Sieć.

2.     Z menu w lewym górnym rogu strony wybierz Urządzenia Mobilne.

3.     Wyszukaj użytkownika w folderach Active Directory lub w grupach niestandardowych i zaznacz odpowiednie pole wyboru w prawym panelu.

4.     Kliknij ikonę Dodaj Urządzenie w górnej części tabeli. Pojawi się okno konfiguracji.

5.     Skonfiguruj szczegóły urządzenia mobilnego:

       Wpisz sugestywną nazwę urządzenia.

       Wybierz typ własności urządzenia (firmowy lub osobisty). W każdej chwili możesz filtrować urządzenia mobilne według właściciela i zarządzać nimi zgodnie z własnymi potrzebami.

       Okno konfiguracji wyświetla unikalny token aktywacji przypisany do urządzenia i adres serwera komunikacyjnego, a także odpowiedni kod QR, wymagany do aktywacji urządzenia mobilnego po instalacji Klienta Mobilnego.

Uwaga: Jeśli zamierzasz zainstalować Klienta Mobilnego na urządzeniu użytkownika, przejdź do tego bez zamykania tego okna. Po instalacji, gdy pojawi się monit o aktywację urządzenia, wprowadź token aktywacyjny i adres serwera komunikacyjnego lub przeskanuj dostarczony kod QR.

6.     Kliknij OK. Użytkownik jest natychmiast wysyłany e-mailem z instrukcjami instalacji i szczegółami aktywacji, które należy skonfigurować na urządzeniu. Szczegóły aktywacji obejmują token aktywacyjny i adres serwera komunikacyjnego (i odpowiedni kod QR).

            Uwaga: Możesz w każdej chwili wyświetlić szczegóły aktywacji urządzenia, klikając jego   nazwę w Centrum sterowania.

 

Możesz sprawdzić liczbę urządzeń przypisanych każdemu użytkownikowi w prawym panelu, w kolumnie Urządzenia.

 

 

Instalacja GravityZone Mobile Client na urządzeniach

Urządzenia mobilne mogą być własnością firmy lub własnością prywatną. Możesz zainstalować i aktywować Klienta Mobilnego na każdym urządzeniu mobilnym, a następnie przekazać go do odpowiedniego użytkownika. Użytkownicy mogą także instalować i aktywować Klienta Mobilnego samodzielnie, postępując zgodnie z instrukcjami otrzymanymi pocztą e-mail.

 

Aplikacja Klienta Mobilnego jest dystrybuowana wyłącznie za pośrednictwem Apple App Store i Google Play.

 

Aby zainstalować klienta mobilnego na urządzeniu:

1.     Wyszukaj aplikację w oficjalnym sklepie z aplikacjami:

       Google Play

       Sklep Apple

2.     Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu.

3.     Uruchom aplikację.

4.     Wprowadź wymaganą konfigurację:

a. Wybierz Aktywuj, aby włączyć GravityZone jako administrator urządzenia. Przeczytaj uważnie podane informacje.

b. Wprowadź token aktywacyjny i adres serwera komunikacyjnego lub ewentualnie zeskanuj odpowiedni kod QR.

Uwaga: Informacje o aktywacji są dostępne w Control Center w danych urządzenia mobilnego, a także w wiadomościach e-mail odebranych przez użytkownika.

c. Po wyświetleniu monitu wybierz Trust, aby zaakceptować Certyfikat Serwera Komunikacyjnego. W ten sposób GravityZone Mobile Client sprawdza poprawność serwera komunikacyjnego i akceptuje tylko wiadomości od niego, zapobiegając atakom typu “man-in-the-middle”.

d. Wybierz Aktywuj.

e. Na urządzeniach z systemem iOS pojawi się monit o zainstalowanie profilu MDM. Jeśli twoje urządzenie jest chronione hasłem, zostaniesz poproszony o jego podanie. Ponadto musisz zezwolić GravityZone na dostęp do ustawień urządzenia, w przeciwnym razie proces instalacji powróci do poprzedniego kroku. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację profilu.

 

Po zakończeniu instalacji możesz przeglądać zarządzane urządzenia przenośne w GravityZone Control Center, pod odpowiednimi użytkownikami. Kliknij liczbę urządzeń powiązanych z użytkownikiem, który Cię interesuje, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń mobilnych.

 

 

 


AutorArtykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy