Jak dodać wykluczenia aplikacji lub procesów w Bitdefender Control Center

Ten artykuł opisuje jak dodać aplikacje lub procesy do wyjątków w Bitdefender Control Center.

Przegląd

Moduł antymalware w Bitdefender Control Center zapewnia skanowanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich uruchomionych procesów, oraz aplikacji na urządzeniu, które chroni. Jakkolwiek, skanowanie w czasie rzeczywistym może uniemożliwiać prawidłowe działanie niektórych aplikacji podczas skanowania.

Aby uniemożliwić klientowi Endpoint Security blokowanie określonych aplikacji, potrzebne są dwa wykluczenia procesów dla tych aplikacji, jedno dla modułu dostępowego, oraz jedno dla modułu AVC / IDS.

Włączanie wyjątków procesów w Bitdefender Control Center

Aby włączyć wykluczenia procesów w Bitdefender Control Center, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Bitdefender Control Center.

2. Przejdź do zakładki Polityki.

3. Kliknij przycisk Dodaj po lewej stronie, w górnej części strony, aby stworzyć nową politykę.

4. Przejdź do Antymalware > Ustawienia > Rozszerzenia Wyjątki.

5. Zaznacz pole Rozszerzenia Wyjątki.

6. Wybierz Proces z menu Typ.

7. W kolumnie Pliki, foldery, rozszerzenia lub procesy wpisz pełną ścieżkę do aplikacji, którą chcesz wykluczyć ze skanowania.

8. Wybierz Dostępowe z pola Moduły, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać aplikację do listy wyjątków.

9. Powtórz kroki od 4 do 8, ale tym razem wybierz AVC / IDS z menu Moduły.

10. Kliknij Zapisz, aby wysłać politykę do docelowych urządzeń.

11. Uruchom ponownie urządzenia.

 

Ważne: Moduł BEST ATC nie jest kompatybilny z Windows Server 2003, oraz Windows XP.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się skontaktować z zespołem pomocy technicznej Bitdefender.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-add-application-or-process-exclusions-in-bitdefender-control-center-1119.html