Jak dodawać, edytować i przenosić portlety w Panelu Nawigacyjnym Control Center w GravityZone

Panel Nawigacyjny Control Center dostarcza szybki przegląd bezpieczeństwa wszystkich chronionych punktów końcowych, oraz status sieci. Portlety Panelu Nawigacyjnego wyświetlają różne informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym za pomocą łatwych do odczytu wykresów, które pozwalają w krótkim czasie zidentyfikować każde problemy, które mogą wymagać uwagi.

Ten artykuł wyjaśnia jak dodawać, edytować, oraz przenosić portlety w Panelu Nawigacyjnym Control Center.

Dodawanie nowego portletu w panelu nawigacyjnym

1. Przejdź do Panelu Nawigacyjnego po lewej stronie menu.
2. Kliknij przycisk
Dodaj Portlet w górnej części konsoli. Wyświetli się okno konfiguracji.

3. W polu Szczegóły, skonfiguruj szczegóły portletu:
– Rodzaj punktu końcowego (
Komputery, Maszyny Wirtualne lub Urządzenia Mobilne)
– Typ raportu
– Nazwę portletu
– Czas odstępu pomiędzy raportami
4. W polu
Wybierz Cele, wybierz obiekty, oraz grupy z sieci, które chcesz objąć.

5. Kliknij Zapisz.

Edytowanie portletów

Część portletów oferuje informacje o statusie, część innych raportuje o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa w ostatnim czasie. Można sprawdzić, oraz skonfigurować czas raportowania portletu poprzez kliknięcie na ikonę Edytuj Portlet na jego pasku tytułowym.

Przenoszenie portletów

1. Przejdź do Panelu Nawigacyjnego po lewej stronie menu.
2. Kliknij przycisk Przenieś Portlet w górnej części konsoli. Wyświetli się okno mapy portletów.
3. Przeciągnij i upuść każdy portlet według upodobania.

4. Kliknij Zapisz.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/add-edit-and-move-portlets-in-the-control-center-dashboard-from-gravityzone-2299.html