Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak klonować maszyny z systemem Windows bez narzędzia Sysprep, gdy agent Bitdefender jest zainstalowany

W tym artykule omówiono scenariusz, w którym używasz innego rozwiązania niż Microsoft Sysprep (takiego jak VMWare QuickPrep), aby utworzyć klon Windows, gdy agent bezpieczeństwa Bitdefender jest zainstalowany.

Problem

Podczas klonowania systemu Windows, narzędzie Sysprep może zresetować unikalny identyfikator wygenerowany przez agenta bezpieczeństwa, oraz używany przez GravityZone do identyfikacji.

Jeżeli utworzysz klon bez resetowania identyfikatora, maszyna będzie miała zduplikowaną pozycję na liście w GravityZone.

Rozwiązanie

Ważne:

Musisz zastosować to rozwiązanie zanim ukończysz obraz Windows, oraz zanim zaczniesz wdrażać go na maszynach.

Jeżeli nie możesz użyć Sysprep do zresetowania unikalnego identyfikatora przypisanego do każdej, zarządzanej maszyny, podążaj za tymi krokami:

  1. Stwórz plik wsadowy, który musi zawierać następujące wiersze:

cd %programfiles%\Bitdefender\Endpoint Security
epag.exe /resetcomp

Jeśli domyślna ścieżka była używana do instalacji agenta Bitdefendera, to ścieżka%programfiles%\Bitdefender\EndpointSecuritymusi zostać zastąpiona właściwą.

Alternatywnie, możesz uruchomić powyższe komendy w Wierszu Poleceń z uprawnieniami administracyjnymi.

1. Wyłącz maszynę, a następnie stwórz obraz.

2. Uruchom ponownie maszynę, a unikalny identyfikator zostanie ponownie wygenerowany.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/cloning-a-windows-machine-without-sysprep-tool-when-the-bitdefender-agent-is-installed-2291.html

Wstawić link do

(link do How to troubleshoot cloning a Windows system with Sysprep tool when a Bitdefender security agent is installed)