Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak obliczyć wykorzystanie punktu końcowego za pomocą miesięcznego raportu użycia licencji

Mateusz

24 listopada 2018

Jako partner usługi Managed Service Provider (MSP), możesz oferować usługi bezpieczeństwa w chmurze Bitdefender w elastyczny sposób, najlepiej dostosowany do Twoich klientów z miesięczną licencją. W związku z tym można je pobierać w zależności od sposobu korzystania z tych usług. GravityZone pomaga w utrzymaniu czystego śledzenia zużytych zasobów dzięki miesięcznemu raportowi użycia licencji, który odnosi się do:

 

      Używanie skanowania silnika.

      Wykorzystanie pełnego szyfrowania dysku.

      Bezpieczeństwo użytkowania Exchange.

 

Dane wyjściowe raportu zależą od typu użycia typu skanowania. Dlatego jeśli klienci używają Skanowania Centralnego (z programem Security Server), są oni liczeni inaczej niż w przypadku, gdy polegają wyłącznie na skanowaniu lokalnym lub hybrydowym. Wykorzystanie szyfrowania jest wyświetlane w obu formach raportu. Oprócz tego inna forma tego raportu, nazywana [Exchange] Miesięczne Użycie Licencji, jest dostępna w Control Center do obliczania użycia Security for Exchange.

 

Ten artykuł wyjaśnia:

      Jak utworzyć miesięczny raport użycia licencji

      Jak obliczyć miesięczne wykorzystanie licencji

 

W GravityZone Control Center

 

Aby utworzyć miesięczny raport użycia licencji:

1.     Zaloguj się do GravityZone Control Center.

2.     Idź do Raportów.

3.     Kliknij Dodaj na pasku narzędzi akcji.

4.     W obszarze Szczegóły, wybierz opcję Miesięczne Użycie Licencji i w razie potrzeby wprowadź określoną nazwę raportu.

5.     W obszarze Ustawienia, skonfiguruj, kiedy raport ma być generowany, interwał i dostarczanie poczty zgodnie z Twoimi potrzebami.

6.     W obszarze Wybierz Cel, wybierz firmy, które Cię interesują.

7.     Kliknij Generuj.

 

Aby uzyskać plik CSV:

 

1.     Wygeneruj Miesięczny Raport Użycia Licencji.

2.     Kliknij Eksportuj w lewym dolnym rogu raportu.

3.     Wybierz Eksportuj Szczegóły w CSV.

4.     Wybierz, aby otworzyć lub zapisać plik, gdy zostaniesz o to poproszony przez przeglądarkę internetową.

 

 

 

 

Korzystając z interfejsów API GravityZone

Możesz uzyskać miesięczny raport użycia licencji i plik CSV, wywołując określone metody interfejsu API:

1.     Złóż wniosek createReport

a.      Parametry:

i.       “type”: 13 (Miesięczny Raport Użycia Licencji)

ii.     “targetIds”: [string] (własny identyfikator firmy lub inne firmy)

b.     Opcje:

i.       “reportingInterval”: 4  (za ostatni miesiąc)

ii.     “monthlyUsageSummary”: true Raport będzie zawierał podsumowanie. Aby otrzymać tylko szczegóły, wybierz false

2.     Odpowiedź zwróci wynik zawierający ciąg.

3.     Złóż wniosek getDownloadLinks , używając ciągu jako parametru reportId .

4.     Odpowiedź zawiera link do pobrania raportu.

 

Przykłady

 

Żądaj createReport:

 


Odpowiedź createReport:


Poproś getDownloadLinks:

Odpowiedź getDownloadLinks:

Szczegółowe informacje na temat metod API do skanowania centralnego w GravityZone Cloud znajdują się w Przewodniku po dokumentacji API GravityZone, w szczególności w następujących metodach:

      Firmy – createCompany

      Koncesjonowanie – getLicenseInfo

      Koncesjonowanie – setMonthlySubscription

      Raporty – createReport

 

Jak obliczyć miesięczne wykorzystanie licencji

 

Istnieją dwa sposoby ochrony z firmami klienta Bitdefender z miesięczną licencją:

 

      Zarządzasz bezpieczeństwem centrów danych zainstalowanych w siedzibach klientów i rozliczasz je według zużycia.

      Chronisz swoje centrum danych, oferując zarządzane usługi bezpieczeństwa swoim klientom i rozliczając je za każde użycie.

 

W obu przypadkach na początku miesiąca należy obliczyć wykorzystanie silników skanowania za pomocą informacji dostarczonych w miesięcznym raporcie użycia licencji.

 

Oto sposób obliczania użycia:

 

1.     Jeśli firma klienta nie ma włączonego zarządzania Skanowaniem Centralnym, oblicza się zużycie na liczbę punktów końcowych, niezależnie od typu używanych silników skanowania.

            W raporcie użycia Licencji Miesięcznej znajduje się liczba punktów końcowych w kolumnie     Użycie Punktu Końcowego.

2.     Jeśli firma klienta została włączona do zarządzania Skanowaniem Centralnym, oblicza się użycie przez:

a.      Liczba punktów końcowych bez skanowania centralnego (tylko ze skanowaniem lokalnym i hybrydowym).

b.     Liczba fizycznych serwerów i stacji roboczych ze skanowaniem centralnym (z programem Security Server).

c.      Liczba serwerów wirtualnych ze skanowaniem centralnym.

                  Uwaga. Maszyny wirtualne Linuksa są traktowane jako serwery wirtualne.

 

d.     Liczba godzin korzystania z wirtualnych stacji roboczych (VDI) za pomocą skanowania centralnego.

e.      Liczba punktów końcowych z zarządzaniem szyfrowaniem.

           

 

W tym przypadku, raport Miesięcznego Użycia Licencji zawiera cztery dodatkowe kolumny:

 

      Endpoint OS type: server lub workstation.

      Typ Punktu Końcowego: fizyczny lub wirtualny.

      Uptime: ile czasu chroni punkt końcowy przez GravityZone. Czas pracy jest liczony w sekundach i jest zaokrąglany w górę po przeliczeniu w ciągu kilku godzin. Na przykład, jeśli czas działania punktu końcowego przy skanowaniu centralnym wynosi 3600 sekund, oznacza to, że punkt końcowy zostanie obciążony na jedną godzinę. Jeśli czas pracy wynosi 3650 sekund, punkt końcowy zostanie obciążony na dwie godziny.

Ważne. Tryby uśpienia i hibernacji nie są liczone jako czas pracy bez przestojów.

 

      Skanowanie CentralneTak oznacza, że punkt końcowy używał skanowania centralnego przynajmniej raz w ciągu miesiąca. Nie oznacza, że firma używa skanowania lokalnego lub hybrydowego.

Szczegółowe raporty umożliwiają wystawianie rachunków klientom zgodnie z poniższą tabelą:


Przykład

 

W pliku CSV z miesięcznego raportu użycia licencji są następujące dane:

 Kliknij tutaj, aby pobrać plik CSV przedstawiony powyżej.

 

Oznacza to, że musisz filtrować według kolumny Ścieżka, aby obliczyć wykorzystanie dla wszystkich punktów końcowych pod bezpośrednim klientem / partnerem i dla każdego z nich filtrować według:

 

      Dla punktów końcowych (fizycznych lub wirtualnych) bez Skanowania Centralnego, wybierając “Skanowanie centralne = Nie”

      W przypadku fizycznych punktów końcowych ze skanowaniem centralnym, wybierając “Skanowanie Centralne = Tak” i “Typ punktu końcowego = Fizyczne”

      W przypadku serwerów wirtualnych (VS) ze Skanowaniem Centralnym, wybierając “Skanowanie Centralne = Tak” i “Typ punktu końcowego = Wirtualny” i “Typ OS = Serwer”

      W przypadku wirtualnych stacji roboczych (VDI) ze skanowaniem centralnym, wybierając opcję “Skanowanie centralne = Tak” i “Typ punktu końcowego = Wirtualny” i “Typ systemu operacyjnego = Stacja robocza”, a następnie podsumuj czas pracy i podziel go przez 3600, aby uzyskać godzinowe użycie

      Aby zaszyfrować zarządzanie, wybierz “Zarządzanie szyfrowaniem = Tak”

 

Wykonując poniższe czynności dla powyższej tabeli, użycie będzie następujące:

 

      Dla klienta 1:

        3 punkty końcowe bez Skanowania Centralnego (punkt końcowy 2 + punkt końcowy 3 + punkt końcowy 5) + 2 fizyczne punkty końcowe z Centralnym Skanowaniem (punkt końcowy 6 + punkt końcowy 7) = 5 punktów końcowych obciążonych ceną A.

        1 serwer wirtualny (VS) ze Skanowaniem Centralnym (punkt końcowy 1) = 1 punkt końcowy w cenie B.

        3 wirtualne stacje robocze (VDI) = Czas pracy 107,280 sekund (punkt końcowy 4 + punkt końcowy 8 + punkt końcowy 9) = 30 godzin użytkowania, opłata w cenie C

        Włączone zarządzanie szyfrowaniem (punkt końcowy 3 + punkt końcowy 5) = 2 punkty końcowe za cenę D

      Dla klienta 2:

        4 punkty końcowe (fizyczne i wirtualne), ponieważ Klient 2 nie ma włączonego Skanowania Centralnego (punkt końcowy 10 + punkt końcowy 11 + punkt końcowy 12 + punkt końcowy 13)

        Zarządzanie Szyfrowaniem włączone (punkt końcowy 11 + punkt końcowy 12 + punkt końcowy 13) = 3 punkt końcowy płatny po cenie D.

 

Bezpieczeństwo użytkowania Exchange

 

 

Możesz znaleźć dane potrzebne do obliczenia zużycia Security for Exchange w raporcie Miesięcznym Użytkowaniu Licencji [Exchange]. Raporty zawierają szczegółowe informacje, takie jak: nazwa firmy, klucze licencyjne, miesiąc i liczba chronionych skrzynek pocztowych należących do każdej zarządzanej firmy.

 

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-calculate-the-endpoint-usage-with-the-monthly-license-usage-report-2159.html

 

 


AutorArtykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy