Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak odnaleźć obiekty w zakładce Sieci

Awatar

Krzysztof B.

1 lipca 2019

Ten artykuł pokazuje różne sposoby jak łatwo znaleźć pożądane podmioty z zakładki sieci.

Wprowadzenie

Zakładka Sieci zawiera obiekty w sieci Twojej firmy takie jak komputery, serwery, maszyny wirtualne, oraz urządzenia mobilne. Dla ogromnej sieci, szukanie potrzebnych informacji jest raczej trudne. Dalej dowiesz się, jak korzystać z opcji filtrowania Control Center, aby odnaleźć to czego poszukujesz.

Selektor usług

Obiekty sieciowe są pogrupowane w ramach każdej dostępnej usługi ochrony:

Komputery i Maszyny Wirtualne (Security for Endpoints)

Maszyny Wirtualne (Security for Virtualized Environments)

Urządzenia Mobilne (Security for Mobile Devices).

Aby zobaczyć obiekty sieciowe z pożądanej kategorii, wybierz odpowiednią usługę z selektora usług w prawym, górnym rogu strony.

Paginacja

Zależnie od liczby obiektów sieciowych, tabela może obejmować kilka stron. Domyślnie wyświetlanych jest tylko 10 pozycji na stronę. Aby poruszać się po stronach, użyj przycisków nawigacyjnych u dołu tabeli. Jeśli chcesz zmienić liczbę wpisów wyświetlanych na stronie, wybierz opcję z menu obok przycisków nawigacyjnych.

Sortowanie

Aby posortować dane w konkretne kolumny, kliknij na ich nagłówki. Na przykład, jeśli chcesz uporządkować kolumny według nazwy, kliknij nagłówek Nazwa. Jeśli klikniesz na niego ponownie, to kolejność wyświetlania zostanie odwrócona.

Wyszukiwanie

Jeśli jest zbyt wiele pozycji na liście, możesz użyć pól wyszukiwania umieszczonych poniżej nagłówków kolumn.

1. Wybierz pożądaną grupę po lewej stronie panelu.

2. Wprowadź wyszukiwane hasło w odpowiednim polu poniżej nagłówków kolumn. (Nazwa, System operacyjny, adres IP itd.) z prawej strony panelu.

Na przykład, wprowadź adres IP komputera, którego szukasz w polu IP. Tylko pasujący komputer pojawi się w tabeli.Wyczyść pole wyszukiwania, aby wyświetlić pełną listę komputerów.

Ważne:

Aby wyczyścić hasło wyszukiwania a zobaczyć wszystkie podmioty, umieść kursor myszki nad odpowiednim polem, a następnie kliknij ikonkę X.

Filtrowanie

Użyj menu Filtry na górze tabeli, aby przefiltrować wyświetlane dane.

 1. Wybierz pożądaną grupę po lewej stronie panelu.

 2. Kliknij na menu Filtry.

3. Przejdź do zakładki filtry wybierz żądane kryteria.

Dostępne kategorie filtrów dla komputerów:

Typ. Wybierz typ pozycji, którą chcesz wyświetlić: komputery, lub foldery.

Bezpieczeństwo. Wybierz typ komputerów, które chcesz wyświetlić: zarządzanie punktami końcowymi, zarządzany (przekaźniki), niezarządzane, skasowane, podatne, lub zabezpieczone komputery.

Polityka. Wybierz szablon polityki, którym chcesz filtrować komputery według statusu przypisania polityki: przypisane, lub oczekujące.

Głębokość. Podczas zarządzania siecią komputerową o strukturze drzewa, komputery umieszczone w podgrupach nie są domyślnie wyświetlane. Wybierz Wszystkie elementy rekurencyjne, aby zobaczyć wszystkie komputery, łącznie z obecną grupą i podgrupami.

Ważne: Po wybraniu wyświetlania wszystkich komputerów łącznie z podfolderami, podgrupy nie są już widoczne w tabeli.

Dostępne kategorie filtrów dla maszyn wirtualnych:

Typ. Wybierz rodzaj podmiotów wirtualnych, które mają zostać wyświetlone.

Bezpieczeństwo. Wybierz poziom zabezpieczeń maszyny wirtualnej, aby filtrować przez: zarządzane przez Narzędzia Bitdefendera, zarządzane przez VMware vShield, niezarządzane, lub usunięte. Możesz też wybrać, by pokazać tylko komputery Serwera Bezpieczeństwa.

Polityka. Wybierz szablon polityki, którym chcesz filtrować komputery według statusu przypisania polityki: przypisane, lub oczekujące.

Zasilanie. Możesz wybrać wyświetlanie tylko maszyn wirtualnych, które są włączone, tylko te, które są wyłączone, lub oba jednocześnie.

Tag. Możesz wybrać filtrowanie maszyn wirtualnych po tagach i atrybutach, które masz zdefiniowane w swoim środowisku wirtualnym.

Głębokość. Podczas zarządzania wirtualną siecią komputerową o strukturze drzewa, maszyny wirtualne umieszczone w podgrupach nie są domyślnie wyświetlane. Wybierz Wszystkie elementy rekurencyjne, aby zobaczyć wszystkie maszyny wirtualne, łącznie z obecną grupą i podgrupami.

Dostępne kategorie filtrów dla urządzeń mobilnych:

Typ. Wybierz typ podmiotów do filtrowania przez: Użytkowników/ Urządzenia, lub Foldery.

Bezpieczeństwo. Wybierz typ urządzeń mobilnych, które chcesz wyświetlić: zarządzane, niezarządzane, podatne, lub zabezpieczone urządzenia.

Polityka. Wybierz szablon polityki, którym chcesz filtrować urządzenia mobilne według statusu przypisania polityki: Przypisane, lub Oczekujące.

Widok. Wybierz Użytkownicy, aby wyświetlić użytkowników w wybranej grupie. Wybierz Urządzenia, aby wyświetlić tylko urządzenia w danej grupie.

Własność. Możesz filtrować urządzenia mobilne według własności, wybierając wyświetlanie urządzeń Firmowych, lub Prywatnych.

Głębokość. Podczas zarządzania siecią urządzeń mobilnych o strukturze drzewa, urządzenia mobilne umieszczone w podgrupach nie są domyślnie wyświetlane. Wybierz Wszystkie elementy rekurencyjne, aby zobaczyć wszystkie urządzenia mobilne, łącznie z obecną grupą i podgrupami.

Ważne: Kliknij Kasuj, aby wyczyścić filtr i wyświetlić wszystkie pozycje.

4. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić filtr według wybranych kryteriów.

Przykładowy scenariusz

To jest przykład korzystania z wyżej wymienionych filtrów, aby zobaczyć wszystkie zapisane urządzenia mobilne określonego użytkownika:

1. Wejdź na stronę Sieć.

2. Wybierz Urządzenia Mobilne z selektora usług.

3. Kliknij menu Filtry umieszczone powyżej tabeli.

4. Przejdź do tabeli Widok, a następnie przejdź do widoku Urządzenia.

5. W polu wyszukiwania pod nagłówkiem kolumny Użytkownik, wpisz nazwę użytkownika, którą szukasz.

W tabeli pojawią się tylko pasujące urządzenia mobilne.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-find-objects-in-network-inventory-1218.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy