Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak rozwiązać problemy z nieudanymi wdrożeniami BEST

Awatar

Krzysztof B.

14 sierpnia 2019

Zadania wdrożenia Bitdefender Endpoint Security Tools mogą napotkać różne błędy w czasie wykonywania. Ta artykuł opisuje najbardziej pospolite przypadki nieudanych zadań wdrożenia, oraz użyteczne porady, aby ułatwić rozwiązanie problemów.

Ogólnie, zadania wdrożenia mogą się nie powieść, jeśli docelowe systemy nie są zgodne z wymaganiami wstępnymi wdrożenia zaprezentowanymi w artykule (Jak przygotować stacje robocze do BEST zdalnej instalacji). Innym pospolitym powodem dla nieudanych zadań wdrożenia są błędne konfiguracje związane z siecią.

Komunikaty nieudanego zadania wdrożenia w Windows

1. Błąd Połączenia: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL – Żądana operacja nie powiodła się. Sprawdź łączność między GravityZone, a maszyną docelową.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ nie ma połączenia z siecią pomiędzy klastrem GravityZone inicjującym zadanie wdrożenia, a docelowym systemem.

Aby naprawić ten problem sprawdź następująco:

– Czy docelowy system jest dostępny w sieci: czy ma prawidłowo ustawiony adres DNS, a przypisany adres IP nie jest zduplikowany.

– Czy lokalna Zapora Sieciowa na docelowym systemie zezwala na ruch Pliku, oraz Udostępnianie Drukarki (porty TCP 139, 445; porty UDP 137,138).

– Czy docelowy system akceptuje połączenia z jego udziałem administracyjnym (Admin$).

2. Błąd Połączenia: NT_STATUS_LOGON_FAILURE – Próba logowania jest nieprawidłowa. Jest to spowodowane niewłaściwą nazwą użytkownika lub informacjami uwierzytelniającymi.

Zadanie wdrożenia nie może się powieść, ponieważ administrator wprowadził złe poświadczenia w czasie konfiguracji zadania wdrożenia.

Aby naprawić ten problem:

– Sprawdź, czy poświadczenia wprowadzone do zadania skanowania Managera uprawnień są prawidłowe, oraz mają prawidłowy format.

– Sprawdź, czy wprowadzone poświadczenia mają uprawnienia administracyjne w docelowym systemie.

3. Błąd Połączenia: NT_STATUS_TIMEOUT – Określona operacja wejścia/wyjścia nie została zakończona zanim czas minął.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ docelowa maszyna nie mogła skontaktować się z kontrolerem domeny, aby zweryfikować prośbę o zdalne, administracyjne przez procesor wdrożenia GravityZone.

Aby naprawić ten problem sprawdź system docelowy, oraz upewnij się, że łączność sieciowa jest prawidłowa z Kontrolerem Domeny organizacji.

4. Błąd Połączenia: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME – Określona, udostępniona nazwa nie może zostać odnaleziona na docelowej maszynie.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ udostępnianie administracyjne na docelowym systemie nie jest obecne.

Aby naprawić ten problem, upewnij się, że na docelowym systemie:

– Protokół Udostępniania Plików i Drukarek jest włączony w interfejsie sieciowym.

– Kontrola Konta Użytkownika jest wyłączona.

– Usługa Serwera i jego zależności są uruchomione.

5. Błąd Połączenia: NT_STATUS_HOST_UNREACHABLE – Nie ma połączenia pomiędzy GravityZone, a docelową maszyną.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ instalator uruchomiony na docelowym systemie nie mógł mieć kontaktu z rolą Konsoli Webowej GravityZone, aby pobrać pakiet agenta bezpieczeństwa.

Aby naprawić ten problem sprawdź czy:

– Adres DNS serwera organizacji może się kontaktować z docelowym systemem, oraz i rozwiązać nazwę hosta urządzenia wirtualnego GravityZone.

6. Instalacja nie powiodła się! Program nie mógł się uruchomić na systemie operacyjnym gościa.

Aby naprawić ten problem:

– Wyłącz UAC dla Windows 7,8,10, oraz Server 2012.

– W Systemie Windows 8 i nowszych, należy również dezaktywować UAC w rejestrze.

* W wierszu polecenia, wprowadź regedit, aby otworzyć edytor rejestru.
* Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System.
* Ustaw EnableLUA na 0

7. Błąd -1 ERROR_UPDATE_SERVER_NOT_REACHABLE

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji, ponieważ wystąpił problem z połączeniem pomiędzy klientem, a serwerem aktualizacji.
Operacja może zostać ponowiona po nawiązaniu połączenia.

8. Błąd -2 ERROR_UPDATE_CORRUPTED_DOWNLOAD

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji, ponieważ pobrane pliki były uszkodzone. Operacja może zostać ponowiona po rozwiązaniu wszystkich problemów z siecią, które mogły je uszkodzić.

9. Błąd -3 ERROR_UPADTE_SERVER_CONNECTION_TIMEDOUT

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji, ponieważ czas podłączania do serwera aktualizacji został przekroczony. Proszę spróbować ponownie.

10. Błąd -4 ERROR_UPDATE_SERVER_LOCATION_NOT_READY

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji, ponieważ serwer aktualizacji nie zsynchronizował jeszcze lokalizacji aktualizacji (lokalizacja aktualizacji nie została jeszcze zarządzana przez żadnego klienta; serwer aktualizacji zacznie się synchronizować po pierwszym żądaniu). Proszę spróbować ponownie.

11. Błąd -5 ERROR_UPDATE_SERVER_404

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji, ponieważ serwer aktualizacji nie jest skonfigurowany do zsynchronizowania jednej z żądanej lokalizacji. Proszę spróbować ponownie lub skontaktować się z pomocą techniczną.

12. Błąd -6 ERROR_UPDATE_SERVER_DOWNLOAD_FAILED

Modyfikacja nie powiodła się na poziomie aktualizacji z powodu innych błędów aktualizacji. Skontaktuj się z pomocą techniczną.

13. Błąd -7 ERROR_CANNOT_STOP_SERVICES

Modyfikacja nie powiodła się przy zatrzymywaniu usług.
Operacja może zostać ponowiona po ponownym uruchomieniu. Inne próby modyfikacji przed ponownym uruchomieniem będą wymagały restartu.

14. Błąd -8 ERROR_CANNOT_STOP_SERVICES

Modyfikowanie działań nie powiodło się. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Wszelkie inne modyfikacje podejmowane przed ponownym uruchomieniem zwrócą wymaganie ponownego uruchomienia.

15. Błąd -9 ERROR_STOPPED_FOR_UPDATE

Installer.exe został zatrzymany przez proces aktualizacji podczas modyfikacji, aby móc zastąpić plik binarny lub jedną z jego zależności bez ponownego uruchamiania. Nowa instancja installer.exe zostanie automatycznie uruchomiona, aby kontynuować operację modyfikacji po zakończeniu aktualizacji.

16. Błąd -10 ERROR_RESULT

Epsdkinstaller napotkał trudności z otrzymaniem wyniku modyfikacji od Installer.exe.

17. Błąd -11 ERROR_CERTIFICATE

Installer.exe zwraca ten kod błędu jeśli jest to plik binarny, uznawany za niezaufany, blokujący instalację.

18. Błąd -12 ERROR_INVALID_CHARACTERS

Installer.exe zwraca ten kod błędu, jeśli ścieżka instalacji produktu zawiera niewłaściwe znaki.

19. Błąd 1: Instalacja nie powiodła się! Nie można pobrać plików instalacyjnych (Relay).

Możliwe przyczyny:
– Niepoprawna funkcja. Może się to wydarzyć, gdy na urządzeniu z rolą Realy jest włączona Zapora Sieciowa, a port 7074 nie jest dozwolony.
– Parametr jest niepoprawny. Może się to wydarzyć, gdy pakiet instalacyjny nie jest zapisany na urządzeniu z rolą Relay.

Aby naprawić ten problem należy:

– Wpis urządzenia DNS został utworzony dla urządzenia wirtualnego o tej samej nazwie co nazwa wprowadzona w interfejsie CLI urządzenia (menu Appliance Options). Docelowe urządzenie z rolą Relay może pingować urządzenie wirtualne.
– Jeśli wewnętrzne filtry lub zapory sieciowe są w użyciu, ruch pomiędzy urządzeniem z rolą Relay, a urządzeniem jest wykluczony.
– Czas połączenia pomiędzy Relay’em, a urządzeniem GravityZone minął.

20. Błąd 3.

Port przychodzący 7074 jest blokowany na Relay’u i musi zostać wykluczony dla wewnętrznego ruchu w sieci LAN.

21. Błąd 5: Nie można znaleźć odpowiedniego serwera dla domeny.

Aby naprawić ten problem:

1. Należy sprawdzić format udziałów administracyjnych, oraz poświadczeń (podczas wdrażania z Relay: użytkownik@domena).

2. Należy upewnić się, że urządzenie może rozpoznać nazwę domeny, oraz nazwę kontrolera domeny:

ping nazwa_domeny
ping nazwa_kontrolera_domeny

3. Należy mieć pewność, że urządzenie może osiągnąć kontroler domeny przez port 389.

telnet nazwa_domeny port
telnet nazwa_kontrolera_domeny port

22. Błąd 8: Nie ma wystarczająco wolnego miejsca.

Nie ma wystarczająco wolnej przestrzeni na wybranym dysku. BEST wymaga 2GB wolnej przestrzeni dyskowej.

23. Błąd 10: Instalacja nie powiodła się! Nie można zainstalować agentów transportowych Ochrony Exchange.

Ta wiadomość z błędem zwykle występuje, gdy trwa inne zadanie. W tym wypadku, należy zaczekać dopóki zadanie się nie zakończy, oraz uruchomić ponownie serwer.

24. Błąd 31: Wystąpił błąd w czasie deinstalacji oprogramowania rozwiązania bezpieczeństwa innej firmy. Wymagane jest ręczne usunięcie każdego innego oprogramowania bezpieczeństwa.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ oprogramowanie bezpieczeństwa konkurencji zostało wykryte na docelowym systemie, a procedura usuwania Bitdefender nie odinstalowała go.

Ten błąd występuje, gdy oprogramowanie konkurencji jest chronione hasłem lub oprogramowanie konkurencji nie wspiera funkcji cichej deinstalacji w swojej procedurze deinstalacji.

Jeśli oprogramowanie konkurencji jest chronione hasłem, usuń tą ochronę, oraz ponów próbę wdrożenia, w przeciwnym razie kontynuuj ręczne usuwanie oprogramowania konkurencji.

25. Błąd 50: Instalacja nie powiodła się! Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 lub późniejszy jest wymagany do instalacji roli Ochrony Serwera Exchange.

26. Błąd 53: Maszyna jest nieosiągalna, offline lub za zaporą sieciową.

Aby naprawić ten problem:

1. Sprawdź, czy docelowa maszyna jest online.
2. Sprawdź, czy następujące porty są otwarte:
– 8443, podczas wdrażania z urządzenie GravityZone.
– 7074, podczas wdrażania z Relay.

3. Sprawdź, czy któryś z filtrów lub któraś zapora sieciowa może blokować ruch pomiędzy wdrożycielem, a docelową maszyną.

27. Błąd 65: ERROR_NETWORK_ACCESS_DEINED.

Wprowadzona ścieżka instalacji jest dyskiem sieciowym. Instalacja nie zezwala na dyski sieciowe (włączając dyski zmapowane).

28. Błąd 82.

Port przychodzący 7074 jest zablokowany na urządzeniu z rolą Relay i musi zostać wykluczony dla wewnętrznego ruchu LAN/transferu plików.

29. Błąd 86: ERROR_INVALID_PASSWORD.

Hasło dostarczone dla operacji konserwacji nie zgadza się z hasłem ustawionym w czasie instalacji.

30. Błąd 87: ERROR_INVALID_PARAMETER.

Instalator został uruchomiony z nieprawidłową linią komend lub nie została wybrana funkcja do zainstalowania. Prawidłowe argumenty wiersza polecenia instalatora są zdefiniowane w sekcji parametry instalatora.

31. Błąd 112: Instalacja nie powiodła się! Nie ma wystarczająco dużo przestrzeni na dysku dla produktu, aby został zainstalowany.

32. Błąd 161: Instalacja nie powiodła się! Dostarczona ścieżka instalacji jest nieprawidłowa.

33. Błąd 183: Instalacja nie powiodła się! Endpoint Security jest już zainstalowany.

34. Błąd 267: Instalacja nie powiodła się! Instalator nie może utworzyć ścieżki instalacyjnej.

Niewystarczające uprawnienia do wprowadzenia niezbędnych zmian. Należy upewnić się, że konto użytkownika, które jest używane dla wdrożenia jest Lokalnym/Domenowym/Sieciowym kontem Administratora, które ma możliwość wykonania żądanej operacji.

35. Błąd 1001: Błąd instalacji Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable.

Proces instalacji nie powiódł się w zależności od paczki instalacyjnej Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Aby naprawić ten błąd, zainstaluj ręcznie wersję x86 lub x64 pakietu VC++ 2010 Redistributable, a następnie spróbuj ponownie wdrożyć BEST.

36. Błąd 1003: ERROR_CAN_NOT_COMPLETE.

Konfiguracja produktu JSON nie mogła być uruchomiona pod koniec instalacji.

37. Błąd 1151: Instalacja nie powiodła się! Nie wspierany system operacyjny.

Możesz znaleźć wspierane systemy operacyjne w sekcji Endpoind Protection Requirements w Przewodniku instalacji GravityZone.

38. Błąd 1168: ERROR_NOT_FOUND.

Instalator nie może wczytać jednego ze swoich plików konfiguracyjnych
(install_config.xml, install_x86.xml/install_x64.xml) lub nie może znaleźć dodatkowego .dll.

39. Błąd 1314: ERRORPRIVILEGE_NOT_HELD.

Instalator został uruchomiony przez użytkownika z nieodpowiednimi uprawnieniami.

40. Błąd 1327: ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION.

Instalator został uruchomiony w trybie bezpiecznym.

41. Błąd 1552: Inna instancja jest w toku.

Ta wiadomość z błędem występuje, gdy inne zadanie jest w toku. W tym wypadku, sprawdź inne zadanie, zaczekaj aż się skończy, oraz uruchom ponownie maszynę.

Jeżeli instalacja się nie uda, możesz potrzebować użyć narzędzia deinstalacji do wyczyszczenia maszyny. Gdy deinstalacja zakończy się, uruchom ponownie maszynę, oraz spróbuj wdrożyć jeszcze raz.

42. Błąd 1610: Instalacja nie powiodła się! Potrzebny jest co najmniej jeden SVA dla wybranych ustawień trybu skanowania.

Proces instalacji nie powiódł się, ponieważ opcja Skanowania Centralnego została wybrana po utworzeniu pakietów, oraz nie ma wybranego lub zainstalowanego Serwera Bezpieczeństwa.

Dla udanej instalacji, zmienić tryb skanowania na Lokalne lub dodać Serwer Bezpieczeństwa.

43. Błąd 1613: ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION. Zła wersja Windows Installer na urządzeniu.

Aby naprawić ten problem, uruchom poprawkę z tego artykułu Microsoftu na docelowej maszynie.

Ważne:
Możesz znaleźć Windows Installer 4.5 tutaj.

44. Błąd 1618: Instalacja nie powiodła się. Inna instalacja jest w trakcie.

Ten komunikat z błędem występuje, gdy inne zadanie instalacji jest w trakcie. W tym wypadku, sprawdź inne zadanie, zaczekaj aż się zakończy, a następnie uruchom ponownie maszynę.

Jeżeli instalacja się nie uda, możesz potrzebować użyć narzędzia deinstalacji do wyczyszczenia maszyny. Gdy deinstalacja zakończy się, uruchom ponownie maszynę, oraz spróbuj wdrożyć jeszcze raz.

45. Bład 1633: ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED.

Installer.exe nie jest zgodny z architekturą systemu operacyjnego.

46. Błąd 1638: Inna wersja tego produktu jest już zainstalowana. Instalacja tej wersji nie może być kontynuowana. Aby skonfigurować lub usunąć istniejącą wersję tego produktu, użyj Dodaj Usuń Programy w Panelu Sterowania.

47. Błąd 3010: Instalacja nie powiodła się! Instalator wymaga uruchomienia ponownie.

Kod błędu jest zwracany, gdy instalator jest uruchomiony w trybie cichym, oraz potrzebuje uruchomić ponownie system, aby zakończyć proces.
Domyślnie, ponowne uruchomienie nie jest wykonywane automatycznie, oraz operacja nie będzie wznowiona automatycznie.
Aby skonfigurować pożądane zachowanie w zakresie ponownego uruchamiania i wznawiania po ponownym uruchomieniu, użyj opcji forceResumeAfterReboot i rebootIfNeeded.
Przypadki, gdy instalator może poprosić o ponowne uruchomienie: w trakcie usuwania antywirusów zewnętrznych firm, po skanowaniu przed instalacją, po operacji naprawy/modyfikacji, deinstalacji.

48. Błąd 3017: ERROR_FAIL_REBOOT_REQUIRED.

Ponowne uruchomienie jest w toku jako rezultat innej czynności (instalacji, naprawy, modyfikacji, deinstalacji), ktora wymagała restartu, aby zakończyć się prawidłowo. Kod błędu wskazuje, że obecna operacja konserwacji nie może kontynuować, dopóki ponowne uruchomienie nie zostanie wykonane. W innym wypadku, kod błędu jest zwrócony, gdy naprawa lub deinstalacja nie powiedzie się, oraz zostanie ponowiona po restarcie.

49. SERVICE_ALREADY_EXISTS – Usługa bddepsrv już istnieje! Usuń usługę bddepsrv z docelowego komputera, uruchom ponownie, oraz uruchom zadanie ponownie.

Zadanie wdrożenia nie powiodło się, ponieważ:

– Inne zadanie wdrożenia jest już uruchomione na docelowym systemie
W tym przypadku pozwól na zakończenie wykonywania innego zadania wdrożenia.

– Poprzednie zadanie wdrożenia nie powiodło się z powodu awarii procesu, od którego zależy, powodując, że tymczasowa usługa wdrażania Bitdefender pozostaje zarejestrowana w systemie docelowym.

W tym przypadku:

– Zaloguj się na docelowym systemie jako administrator.
– Otwórz okno Wiersza Polecenia i wprowadź następujące komendy:

C:\> sc stop bddepsrv
C:\> sc delete bddepsrv

– Uruchom ponownie maszynę i spróbuj ponownie uruchomić zadanie wdrożenia.

Oprócz tych scenariuszy, w zależności od różnych anomalii systemu operacyjnego na komputerze docelowym, zadanie wdrażania może zwrócić ogólny kod błędu Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów Instalatora Windows, zobacz ten artykuł KB Microsoft.

50. CAN_NOT_CREATE_SERVICE – Nie można utworzyć usługi bddepsrv! Usuń usługę bddepsrv z docelowego komputera (jeśli istnieje), uruchom ponownie komputer, a następnie ponów zadanie.

Rozwiązanie kroku opisanego pod punktem 28 na tej liście może być zastosowane dla tego komunikatu z błędem.

51. IPV6_NOT_SUPPORTED – Ipv6 nie jest wspierane. Proszę użyć protokołu Ipv4.

52. INSTALLATION_IS_TAKING_MORE_THAN_EXPECTED – Instalacja zajmuje więcej czasu niż przewidziano. Skonfiguruj zadanie instalacji przez odznaczenie opcji “Skanuj przed instalacją” (jeśli zaznaczona), oraz uruchom zadanie ponownie.

53. PACKAGE_NOT_FOUND – Nie znaleziono pakietu wdrażania. Proszę skontaktować się ze wsparciem technicznym.

Sprawdź, czy pożądany pakiet istnieje na stronie Sieć > Pakiety w Control Center.

Aby naprawić ten problem usuń, oraz utwórz nowy pakiet.

54. VM_IS_SVA – Docelowa maszyna jest Serwerem Bezpieczeństwa. Nie można wdrożyć agenta na Serwerze Bezpieczeństwa.

55. VM_TOOLS_NOT_INSTALLED – VMware Tools nie są zainstalowane. Zainstaluj VMware Tools na docelowych maszynach. Vmware Tools, oraz uruchom zadanie ponownie.

56. VM_TOOLS_NOT_RUNNING – Narzędzia VMware nie są uruchomione. Proszę sprawdzić status VMware Tools na docelowych maszynach. VMware Tools są wymagane do działania wdrożenia agenta bezpieczeństwa.

57. CAN_NOT_DETERMINE_VM_TOOLS_STATUS – Nie można ustalić statusu VMware Tools. Proszę sprawdzić status VMware Tools na docelowych maszynach.
VMware Tools są wymagane do działania wdrożenia agenta bezpieczeństwa.

58. Nie można otworzyć VM: [datastore] myVM1/myVM1.vmx.

Sprawdź następujące informacje:

– Czy nazwa użytkownika, oraz hasło skonfigurowane w Control Center są poprawne: Zaloguj się do vSphere Client z tymi samymi poświadczeniami lub spróbuj użyć innego konta.

– Użytkownik przewidziany dla integracji VMware posiada poświadczenia Administratora vCenter.

59. NT_STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES.

Ten błąd występuje podczas wdrażania agenta bezpieczeństwa na maszynach wirtualnych.
Aby naprawić ten problem, należy zmienić następujące klucze rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > lanmanserver > parameters > size na 3

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Session Manager > Memory Management > LargeSystemCache na 1

60. Instalacja nie powiodła się – Produkt nie został poprawnie skonfigurowany.

Przyczyny:
– Pełny zestaw jest uruchamiany z poziomu archiwum.

– installer.xml nie znajduje się obok pełnego zestawu.

– Pełen zestaw nie jest w stanie odczytać installer.xml, gdy oba pliki są umieszczone na dysku sieciowym.

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że zarówno plik installer.xml, jak i pliki pełnego zestawu zostały rozpakowane i ustawione na uruchamianie z dysku lokalnego.

Komunikaty nieudanego zadania wdrożenia na Linuxie

1. Błąd 1: Instalacja nie powiodła się! Produkt jest już zainstalowany.

2. Błąd 2: Instalacja nie powiodła się! Błąd pobierania.

Aby naprawić ten problem, upewnij się, że:

– Masz nawiązane aktywne połączenie pomiędzy docelową maszyną, a urządzeniem z rolą Relay lub wirtualnym urządzeniem GravityZone. Wymagane porty można znaleźć tutaj.

– Użytkownik ma uprawnienia do zapisywania w lokalizacji, w której instalowany jest agent.

– Docelowy punkt końcowy ma wystarczająco wolnego miejsca na HDD.

3. Błąd 4: Instalacja nie powiodła się! Nie można utworzyć folderu instalacyjnego.

Użytkownik musi mieć uprawnienia do zapisu w miejscu instalacji.

4. Błąd 10: Instalacja nie powiodła się! Nie można znaleźć dystrybucji Linux.

Sprawdź w Przewodniku Instalacji GravityZone, czy Twoja dystrybucja znajduje się pośród wspieranych systemów operacyjnych.

5. Błąd 11: Instalacja nie powiodła się! System operacyjny nie jest wspierany.

Możesz znaleźć wspierane systemy operacyjne w Przewodniku Instalacji GravityZone.

6. Błąd 12: Instalacja nie powiodła się! Inna instalacja jest w trakcie. Zaczekaj na zakończenie lub usuń folder instalacji.

7. Błąd 16: Instalacja nie powiodła się! Nowsza wersja pakietu jest już zainstalowana.

8. Błąd 19: Instalacja nie powiodła się! Nie można znaleźć pliku konfiguracyjnego.

Plik installer.xml wymagany do instalacji nie został skopiowany na komputery docelowe z powodu ograniczeń. Sprawdź, czy nie ma filtrów zapory i czy konto użytkownika ma uprawnienia do wykonania operacji.

9. Błąd 75: Instalacja nie powiodła się! Jest problem z Menedżerem Pakietu.

10. Błąd 77: Instalacja nie powiodła się! Bieżąca konfiguracja typu skanowania jest niedozwolona.

Proces instalacji kończy się niepowodzeniem, ponieważ podczas tworzenia pakietów wybrano opcję Centralnego skanowania i nie wybrano ani nie zainstalowano Serwera Bezpieczeństwa

Aby instalacja zakończyła się powodzeniem, zmień tryb skanowania na Lokalny lub dodaj Serwer Bezpieczeństwa.

11. Błąd 86: Instalacja nie powiodła się! Nieprawidłowe hasło użytkownika.

Użytkownik nie ma uprawnień do instalacji.

Aby naprawić ten problem:

– Nadaj uprawnienia użytkownikowi.

– Zmodyfikuj: ⁄etc⁄ssh⁄sshd_config przez dodanie PermitRootLogin yes. Możesz zamienić Root na każdego użytkownika.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/troubleshooting-best-unsuccessful-deployments-1550.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy