Jak rozwiązać problemy z Sandbox Analyzer za pomocą Logcollector


Kliknij aby wrócić do działu FAQ (Dom / Firma)

FAQ – Produkty dla firmy (biznesowe) :

Jak rozwiązać problemy z Sandbox Analyzer za pomocą Logcollector

Ten artykuł opisuje jak zebrać informacje na temat statusu Urządzenia Wirtualnego Sandbox Analyze (VA), oraz o wydarzeniach na nim. Te informacje pomogą zespołowi wsparcia wykryć, oraz rozwiązać problemy napotkane w analizatorze Sandbox Analyzer VA.

Aby zebrać potrzebne informacje:
1. Podłącz się do Analizatora Sandbox przez SSH. Możesz użyć PuTTy.
2. Zaloguj się z root, oraz dostarcz hasło dla tego użytkownika (domyślnie sve).
3. Uruchom tą komendę:
# /opt/bitdefender/bin/bdsysinfo-sve
Plik archiwum tar.gz zawierający logi zostanie zapisany do /root.
Nazwa pliku ma format: bdsysinfo-xxxxx.tar.gz, gdzie xxxxx jest losowym łańcuchem znaków.

Dzienniki dostarczają:

– Pliki:

/opt/bitdefender/var/log
/opt/bitdefender/etc
/opt/bitdefender/var/epag
/etc
/var/log
/var/crash

– Polecenia wyjściowe:

uname -a
dmesg
ps auwx
cat /proc/meminfo
cat /proc/cpuinfo
df -hT
slabtop --once
cat /proc/mounts
dpkg -l
ls -lR /opt/bitdefender
lsmod
sysctl -a
env
netstat -anpe
getent passwd
getent group
lsof -n
ip addr show
ip route show
docker ps -a
docker images

4. Za pomocą WINSCP skopiuj plik do swojego urządzenia.
5. Prześlij plik do zespołu wsparcia Bitdefendera.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/Sandbox-Analyzer-LogCollector-for-Troubleshooting-2425.html