Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak rozwiązywać problemy z synchronizacją integracji

Przegląd

GravityZone (w wersji lokalnej) integruje zasoby infrastruktury serwerowej. Błędy mogą pojawić się, kiedy proces integracji napotka problem, z którym nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić.

Możesz otrzymać komunikaty z błędem o braku synchronizacji dla następujących integracji.

– Vmware vCenter Server
– Citrix XenServer
– Nutanix Prism Element
– Active Directory

Komunikat o braku synchronizacji

Akcje

Nieprawidłowe Poświadczenia

Ten komunikat o błędzie jest wywołany przez nieaktualne poświadczenia.

Aby uaktualnić swoje poświadczenia:

1. Przejdź do Konfiguracja > Providerzy Wirtualizacji.

2. Kliknij przycisk edytuj, aby otworzyć ekran integracji.

3. W polu Uwierzytelnienie możesz wprowadzić poświadczenia.

4. Kliknij Zapisz.

Błąd połączenia

Rozłączenie z interfejsem sieciowym wywoła ten komunikat o błędzie.

Sprawdź połączenie sieciowe pomiędzy GravityZone, a infrastrukturą serwerową integracji.

Urządzenie jest podrzędne

Można spotkać ten komunikat o błędzie w integracjach z Citrix XenServer.

W klastrze istnieje tylko jeden host główny (Master), z innymi hostami podrzędnymi (Slaves). Gdy host główny zawiedzie, host podrzędny zostanie głównym.

Podążaj za następującymi krokami, aby zmienić adres IP, oraz wybrać nowego hosta głównego:

1. Przejdź do Konfiguracja > Providerzy Wirtualizacji.

2. Kliknij przycisk edytuj, abo otworzyć ekran integracji.

3. W polu nazwa hosta, wprowadź nowy adres IP głównego hosta.

4. Kliknij Zapisz.

Błąd certyfikatu

Otrzymasz ten komunikat o błędzie za każdym razem jak wygaśnie cykl życia certyfikatu.

Aby odnowić certyfikat:

1. Przejdź do Konfiguracja > Providerzy Wirtualizacji.

2. Kliknij przycisk edytuj, aby otworzyć ekran integracji.

3. Kliknij Zapisz.

4. Kliknij Akceptuj, aby odnowić certyfikat.

Host jest nieznany dla urżadzenia nadrzędnego

Otrzymasz ten komunikat o błędzie tylko w integracjach z CitrixXenserver. Po więcej informacji sięgnij do artykułu KB Citrix.

Niewystarczające prawa użytkownika

Ten komunikat o błędzie jest właściwy dla scenariusza, w którym użytkownik nie otrzymuje uprawnień podczas konfigurowania integracji.

Nieznany błąd

Jest wiele różnych rodzajów błędów, które mogą mieć wpływ na integrację.

W tym przypadku wystaw zgłoszenie do działu pomocy technicznej na serwis@bitdefender.pl, oraz zamieść tam zrzut ekranu z komunikatem o błędzie.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/troubleshooting-out-of-sync-integrations-2197.html