Jak uruchomić ponownie w Trybie Awaryjnym

Tryb Awaryjny jest diagnostycznym trybem operacyjnym, używanym głównie do rozwiązywania problemów wpływających na normalne działanie systemu Windows. Problemy takie obejmują konflikty sterowników lub wirusy uniemożliwiające normalne uruchomienie systemu Windows. W Trybie Awaryjnym działa jedynie kilka załadowanych aplikacji, takich jak podstawowe sterowniki, oraz minimalna ilość komponentów systemu operacyjnego. Dzięki temu większość wirusów jest nieaktywna w czasie używania systemu Windows w Trybie Awaryjnym, oraz mogą zostać łatwo usunięte.

Jak uruchomić Tryb Awaryjny lub Tryb Awaryjny z Obsługą sieci na Windows XP/Vista/7:

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Wciśnij klawisz F8 kilka razy zanim system Windows wystartuje, aby uzyskać dostęp do menu rozruchowego.

3. Wybierz Tryb Awaryjny w menu rozruchowym lub Tryb Awaryjny z Obsługą sieci, jeśli chcesz mieć dostęp do internetu.

4. Wciśnij Enter i zaczekaj chwilę aż Windows załaduje Tryb Awaryjny.

5. Ten proces zakończy się wiadomością potwierdzającą. Kliknij OK, aby zatwierdzić.

6. Aby uruchomić Windows normalnie, po prostu uruchom ponownie system.

Jak uruchomić Tryb Awaryjny lub Tryb Awaryjny z Obsługą sieci na Windows 8/8.1/10

1. Uruchom System Configuration w Windows przez równoczesne wciśnięcie klawiszy Windows + R na klawiaturze. Następnie wpisz msconfig w polu tekstowym i wciśnij OK.

2. Przełącz na zakładkę Rozruch, a następnie w polu Opcje rozruchu zaznacz Bezpieczny rozruch z polem sieć i kliknij OK.

Ważne: Po zakończeniu pracy w Trybie Awaryjnym, otwórz System Configuration (krok 1) i odznacz Bezpieczny rozruch (krok 2). Kliknij OK i uruchom ponownie urządzenie. Twój komputer powinien uruchomić się normalnie.

3. Windows podpowie, że potrzebne jest ponowne uruchomienie komputera, aby nowe ustawienie zaczęło obowiązywać. Po ponownym uruchomieniu komputer automatycznie uruchomi się w Trybie Awaryjnym.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-do-i-restart-in-safe-mode-1022.html