Jak utworzyć raport Użycia Licencji Miesięcznych w GravityZone

Ten artykuł wyjaśnia jak utworzyć raport wykorzystania licencji miesięcznych w konsoli GravityZone, oraz używając API.

Można wygenerować raport wykorzystania licencji miesięcznej, oraz plik CSV:

W GravityZone Control Center

Aby utworzyć raport wykorzystania licencji miesięcznej:

1. Zaloguj się do GravityZone Control Center.
2. Przejdź do Raporty.
3. Kliknij Dodaj na pasku narzędzi akcji.
4. W polu Szczegóły wybierz Użycie miesięcznych licencji, oraz wprowadź określoną nazwę dla raportu.
5. W polu
Ustawienia skonfiguruj kiedy raport ma zostać wygenerowany, odstęp między raportami, oraz dostarczanie go przez e-mail, według potrzeb.
6. W polu Wybierz Cel, wybierz firmy, które Cię interesują.
7. Kliknij
Generuj.

Aby otrzymać plik CSV:

1. Wygeneruj raport Użycia miesięcznych licencji.
2. Kliknij Eksportuj po lewej stronie, na dole raportu.
3. Wybierz
Eksportuj szczegóły do CSV.
4. Wybierz Otwórz lub Zapisz plik, gdy pojawi się odpowiednie okno przeglądarki.

Przez używanie GravityZone API

Możesz otrzymać raport miesięcznego użycia licencji, oraz jego plik CSV wywołując pewne metody API:

1. Złóż wniosek dla createReport


a) Parametry:

- "type": 13

– “targetIds”: [string]

b) Opcje:

- "reportingInterval": 4 (dla ostatniego miesiąca)

– “skipSummary”: true

Raport będzie zawierał tylko szczegóły. Aby dołączyć podsumowanie wybierz false.

2. Zostanie zwrócona odpowiedź, a wynik będzie zawierał łańcuch znaków.

3. Złóż wniosek dla getDownloadLinks używając łańcucha znaków jako parametr reportId

4. Odpowiedź będzie zawierała link do pobierania raportu.

Przykłady:

Wniosek createReport:

{
“params”: {
“name”: “reportName”,
“type”: 13, “targetIds”: [
“5a8d349fb1a43d4d19f7ccc9” ],
“options”: {
“reportingInterval”: 4,
“skipSummary”: true
}
},
“jsonrpc”: “2.0”,
“method”: “createReport”,
“id”: “e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588”
}

Odpowiedź createReport:

{

“id”: “e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588”,
“jsonrpc”: “2.0”,
“result”: “5aa246f4b1a43db6152b95af”

}

Wniosek getDownloadLinks:

{

“params”: {
“reportId”: “5aa246f4b1a43db6152b95af”
},
“jsonrpc”: “2.0”,
“method”: “getDownloadLinks”,
“id”: “e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588”

}

Odpowiedź getDownloadLinks:

{

“id”: “e249c22c-0ada-4772-a9f1-ee1cbb322588”,
“jsonrpc”: “2.0”,
“result”: {
“readyForDownload”: true,
“lastInstanceUrl”:
“http://192.168.33.20:8221/api/v1.0/http/downloadReportZip?reportId=5aa246f4b1a43db6152b95af&allInstances=0”

}

Szcegółowe informacje na temat metod API dotyczących wykorzystania licencji w GravityZone Cloud można znaleźć w podręczniku Dokumentacja API GravityZone, w szczególności w odniesieniu do tych metod:

– Firmy – createCompany

– Licencjonowanie – getLicenceInfo

– Licencjonowanie – setMonthlySubscription

– Licencjonowanie – getMonthlyUsage

– Raporty – createReport

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/How-to-create-a-Monthly-License-Usage-report-in-GravityZone-2209.html