Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak wygenerować całkowity zrzut pamięci w systemie Windows 10

Bitdefernder GravityZone zapewnia pełną widoczność ogólnej postawy bezpieczeństwa organizacji, globalnych zagrożeń bezpieczeństwa i kontroli nad usługami bezpieczeństwa, które chronią wirtualne maszyny, lub fizyczne komputery stacjonarne, serwery, oraz urządzenia mobilne. Wszystkie rozwiązania Bitdefender Enterprise Security są zarządzane wewnątrz GravityZone przez pojedynczą konsolę, Control Center, która zapewnia kontrolę, raportowanie, oraz alarmowanie usług dla różnych ról w organizacji.

Kiedy system chroniony z GravityZone niespodziewanie się zatrzyma, to całkowity zrzut pamięci może być użyteczny dla Zespołu Wsparcia Bitdefendera, by zidentyfikować przyczynę awarii.

Następujące kroki opiszą jak wygenerować całkowity zrzut pamięci w Windows 10:

1. Odszukaj Konfigurację Systemu i wybierz ją.

2. Kliknij zakładkę Rozruch > Opcje zaawansowane…

3. W oknie Zaawansowanych opcji rozruchu upewnij się, że pole wyboru Maksymalna pamięć jest zaznaczona i kliknij OK.

4. Kliknij OK, aby zamknąć okno Konfiguracji Systemu.

5. Kliknij Wyjdź bez restartu systemu w oknie dialogowym, które może się pojawić. Zrestartujesz system później.

6. Kliknij prawym klawiszem myszy na Ten Komputer i przejdź do zakładki Właściwości > Zaawansowane ustawienia systemu.

7. We Właściwościach systemu kliknij Zaawansowane.

8. Przejdź do Uruchamianie i odzyskiwanie > Ustawienia.

9. W polu Zapisywanie informacji o debugowaniu, wybierz Całkowity zrzut pamięci z rozwijanego menu, a następnie zmodyfikuj ścieżkę pliku zrzutu, jeśli jest taka potrzeba.

10. Kliknij OK i Uruchom ponownie system.

11. Sprawdź zrzut pamięci w wybranym folderze.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-generate-a-complete-memory-dump-on-windows-10-1590.html