Jak wygenerować Support Tool log, kiedy Bitdefender nie jest zainstalowany

Jak wygenerować Support Tool log, kiedy Bitdefender nie jest zainstalowany

Aby wygenerować dziennik narzędzi wsparcia, gdy Bitdefender nie jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz narzędzie pomocy Bitdefender do wybranej lokalizacji, korzystając z poniższego linku:
www.bitdefender.com/diagnostic

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik aplikacji supporttool.exe i wybierz Uruchom jako administrator.

3. Zaznacz pole, aby wyrazić zgodę na informacje o Narzędziu pomocy technicznej i kliknij Next.

4. Na następnej stronie wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, oraz opis problemu.

5. Wybierz kategorię problemu, a następnie poczekaj na zakończenie procesu gromadzenia informacji. Następnie kliknij Finish.

6. Plik zostanie utworzony na pulpicie (BDSP_ *). Prześlij nam ten plik za pomocą otwartego zgłoszenia pomocy technicznej, abyśmy mogli przeanalizować sytuację.