Jak zaimportować Urządzenie Wirtualne GravityZone do Citrix Xen

Ten artykuł wyjaśnia jak zainstalować Urządzenie Wirtualne GravityZone w środowisku Citrix Xen.

Bitdefender GravityZone jest dostarczany jako urządzenie wirtualne. Obraz urządzenia Bitdefender GravityZone jest dostępny w kilku różnych formatach, kompatybilnych z głównymi platformami wirtualizującymi.

Ważne: Aby odebrać licencję próbną, należy wejść na stronę Bitdefendera, a następnie się zarejestrować.

Plik XVA z Bitdefender GravityZone może zostać pobrany ze strony w formie: XVA lub MD5.

Możesz zaimportować plik XVA z Bitdefender GravityZone używając kreatora XenCenter Import.

Importowanie Maszyny Wirtualnej z pliku XVA lub ova.xml obejmuje te same kroki jak tworzenie, oraz dostarczanie nowych Maszyn Wirtualnych za pomocą kreatora New VM, jak na przykład wyznaczanie serwera domowego, oraz konfigurowanie przestrzeni dyskowej i sieci dla nowej Maszyny Wirtualnej.

Otwórz kreator Import w następujący sposób:

1. W menu File wybierz Import.

2. Na pierwszej stronie kreatora odszukaj lokalizację pliku XVA, który chcesz zaimportować i wciśnij Next.

3. Alternatywnie wpisz adres URL lokalizacji (http| https | plik | ftp) w polu Filename.

4. Po kliknięciu Next, okno dialogowe Download Package otworzy się, a w nim trzeba doprecyzować folder klienta XenCenter, gdzie pliki będą skopiowane.

5. Na stronie Home Server, sprecyzuj gdzie umieścić nową Maszynę Wirtualną:

– Aby umieścić zaimportowaną Maszynę Wirtualną w puli bez przypisania jej serwera macierzystego, wybierz pulę docelową z listy, a następnie kliknij Next.

Aby umieścić zaimportowaną maszynę wirtualną w puli i przypisać ją do określonego serwera macierzystego (lub umieścić na serwerze autonomicznym), wybierz serwer, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować

 

6. Na stronie Storage wybierz repozytorium magazynu (SR), w którym zostaną umieszczone importowane dyski wirtualne, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować.

7. Na stronie Networking, zmapuj wirtualne interfejsy sieciowe w maszynie wirtualnej, którą importujesz, do sieci docelowych w puli docelowej. Adres sieci, oraz MAC pokazany na liście, na tej stronie, jest przechowywany jako część definicji oryginalnej (wyeksportowanej) maszyny wirtualnej w pliku eksportu. Aby zmapować przychodzący wirtualny interfejs sieciowy do sieci docelowej, wybierz sieć z listy w kolumnie Target Network.

 

8. Kliknij Next, aby kontynuować.

9. Na ostatniej stronie kreatora Import przejrzyj wybrane opcje konfiguracji. Aby zaimportowana maszyna wirtualna została uruchomiona natychmiast po zakończeniu procesu importowania, oraz udostępnieniu nowej maszyny wirtualnej, zaznacz pole wyboru Start VM after import.

10. Kliknij, Finish aby rozpocząć importowanie pliku i zamknij kreator.

Postęp importowania jest wyświetlany na pasku stanu na dole okna XenCenter, a także w zakładce Log.

Proces importowania może zająć trochę czasu, w zależności od rozmiaru zaimportowanych, wirtualnych dysków, dostępnej przepustowości sieci, oraz prędkości interfejsu dysków hosta XenCenter. Kiedy nowo zaimportowana maszyna wirtualna jest dostępna, pojawia się w panelu Resources.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-import-gravityzone-virtual-appliance-in-different-hypervisors-1219.html#kvm