Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak zaimportować Wirtualne Urządzenie GravityZone do Microsoft Hyper-V

Ten artykuł wyjaśnia jak zainstalować Urządzenie Wirtualne GravityZone w środowisku Microsoft Hyper-V.

Przegląd

Bitdefender GravityZone jest dostarczany jako urządzenie wirtualne. Obraz urządzenia Bitdefender GravityZone jest dostępny w kilku różnych formatach, kompatybilnych z głównymi platformami wirtualizującymi.

Ważne: Aby odebrać licencję próbną, należy wejść na stronę Bitdefendera, a następnie się zarejestrować.

Jak zaimportować Wirtualne Urządzenie GravityZone do VMM (System Center 2012 – Virtual Machine Manager)

Plik Bitdefender GravityZone VHD może zostać pobrany ze strony Bitdefendera w formatach: VHD lub MD5.

Aby zaimportować plik GravityZone VHD do Hyper-V Manager należy:

1. Otworzyć System Center 2012 – Virtual Machine Manager.

2. Wybrać zakładkę Library.

3. Dodać lokalizację udostępniania w Library Shares.

4. Wybierz lokalizację udostępniania, do której wcześniej skopiowano plik Bitdefender GravityZone VHD.

5. Wybierz VMs, oraz zakładkę Services z Virtual Machine Manager.

6. Kliknij Create Virtual Machine.

7. W następnym oknie wybierz źródło maszyny wirtualnej: GravityZoneVA.vhd, a następnie wybierz Next.

8. Wybierz istniejącą maszynę wirtualną.

9. Podaj nazwę, oraz opis dla maszyny wirtualnej.

10. Skonfiguruj sprzęt dla maszyny wirtualnej, na podstawie rozdziału Wymagania Sprzętowe dla Przewodnika Administratora GravityZone.

11. Wybierz miejsce docelowe.

12. Wybierz miejsce docelowe dla Hosta Hyper-V.

13. Przejrzyj ustawienia maszyny wirtualnej.

14. Zadanie zostanie utworzone.

15. Uruchom maszynę wirtualną, a następnie rozpocznij konfigurację.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-import-gravityzone-virtual-appliance-in-different-hypervisors-1219.html#kvm