Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

JAK ZAINSTALOWAĆ BITDEFENDER GRAVITYZONE NA SYSTEMIE ANDROID

UWAGA

Ochrona urządzeń mobilnych dostępna jest tylko dla konsoli lokalnej. Nie ma możliwości ich ochrony dla konsoli w chmurze!

Jaka wersja systemu Android może być chroniona z Bitdefender GravityZone?

Smartfony i tablety z Google Android (4.0.3+).

Jak zainstalować aplikację GravityZone na urządzeniu z systemem Android?

Aby zainstalować aplikację na systemie Android, należy zalogować się do sklepu Google Play.

0.5

Następnie należy wyszukać aplikację Bitdefender Enterprise Mobile i kliknąć przycisk Zainstaluj.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bd.gravityzone

1

GravityZone Mobile Client wymaga dostępu do zasobów urządzenia, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu jej pojawi się następujące okno:

2

Dane do wprowadzenia znajdują się w konsoli GravityZone.

Jak utworzyć użytkownika urządzeń mobilnych?

Aby chronić urządzenia mobilne z GravityZone, należy najpierw utworzyć ich użytkownika w konsoli zarządzającej, a następnie przypisać do niego urządzenia.

Aby utworzyć użytkownika należy:

1. Zalogować się do konsoli lokalnej GravityZone.

2. Przejść do zakładki Sieć.

3. Na górze strony (na niebieskim pasku) kliknąć na Komputery i Maszyny Wirtualne, przełączyć na Urządzenia Mobilne.

4. Użytkowników można dodawać na dwa sposoby:

– Zaimportować z pliku.

– Dodać nowego.

5. Następnie należy przejść do Grupy Niestandardowe.

W tym miejscu można stworzyć nową grupę użytkowników za pomocą przycisku Dodaj.

6. Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć przycisk Dodaj użytkownika nad tabelą.

7. Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę Użytkownika i adres e-mail.

Jak przypisać urządzenie do użytkownika?

Aby dodać urządzenie mobilne i przypisać je do użytkownika należy zaznaczyć odpowiedniego w tabeli i kliknąć przycisk Dodaj urządzenie.

Otworzy się okno Dodaj Urządzenie, w którym należy podać następujące dane:

Nazwa urządzenia – jest to nazwa, która będzie widoczna na liście w zakładce Sieć.

Pole Automatyczna konfiguracja nazwy – zaznaczenie tego pola sprawi, że nazwa urządzenia zostanie wygenerowana automatycznie przez konsolę.

Własność – zależnie od wyboru Przedsiębiorstwo lub Osobisty, umożliwi odfiltrowanie odpowiedniego widoku w konsoli.

Pokaż Uprawnienia autoryzacyjne – zaznaczenie tej opcji wyświetli okno z Tokenem i zewnętrznym adresem serwera komunikacji, który należy wprowadzić w aplikacji zainstalowanej wcześniej na urządzeniu.

Jak połączyć aplikację mobilną z konsolą lokalną GravityZone?

Dane wyświetlone w oknie Szczegóły aktywacji można wprowadzić ręcznie w aplikacji mobilnej lub użyć opcji Skanuj kod QR.

Uwaga:
Aby użyć opcji Skanuj kod QR wymagane jest zainstalowanie aplikacji mobilnej Barcode Scanner na urządzeniu.

2

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu Aktywuj, po krótkiej chwili powinien pojawić się komunikat z certyfikatem, któremu należy zaufać klikając przycisk Trust.

9

Kolejnym oknem, które się pojawia jest Informacja o przydzieleniu aplikacji mobilnej uprawnień administratora urządzenia. Okno to należy zamknąć klikając przycisk OK.

10

Następnie wyświetli się okno, w którym należy nadać aplikacji GravityZone uprawnienia do:

Czyszczenia wszystkich danych,

Zmiany hasła blokady ekranu,

Ustawień reguł hasła,

Monitorowania prób odblokowania ekranu.

11

Jakie są możliwości ustawienia ochrony?

Aby chronić urządzenie należy w konsoli lokalnej GravityZone przypisać do urządzenia odpowiednią Politykę.

Uwaga:
Na początku należy utworzyć nową, własną politykę lub sklonować istniejącą, utworzoną przez producenta zaznaczając pole wyboru obok nazwy i klikając przycisk Klonuj polityki, ponieważ Domyślna jest tylko do odczytu i ustawienia ochrony nie mogą być w niej edytowane.

W Polityce, w zakładce Bezpieczeństwo, użytkownik może dostosować ustawienia ochrony do własnych potrzeb.

Utworzoną własną politykę należy przypisać do urządzenia w zakładce Sieć.

Aby to zrobić, najpierw należy przełączyć u góry ekranu na Urządzenia Mobilne, następnie zaznaczyć dodane wcześniej urządzenie i kliknąć na jego nazwę prawym przyciskiem myszy, by w rozwijanym menu zobaczyć pozycję Przypisz polityki. Można również po zaznaczeniu użyć przycisku nad tabelą.

Po kilku chwilach polityka powinna zostać zastosowana na urządzeniu.

14

W zakładce Hasło, użytkownik ma możliwość skonfigurowania bezpiecznego hasła blokady ekranu.

Sekcja Ustawienia pozwala szczegółową konfigurację wymagań dotyczących siły hasła blokady ekranu.

Zakładka Profile umożliwia utworzenie gotowych szablonów ustawień dla użytkowników końcowych. Po wybraniu szablonu na urządzeniu, ustawienia ochrony automatycznie zostaną dostosowane.

Kliknięcie na profil, pozwala na dostosowanie ustawień tj. automatyczne łączenie się z bezpiecznymi sieciami Wi-Fi, VPN dla iOS, oraz kontrola dostępu do sieci.

Kontrola dostępu do sieci web umożliwia blokowanie stron internetowych na podstawie dodanych reguł wykluczeń, oraz harmonogramu.

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy