Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak zainstalować GravityZone Enterprise Security w Microsoft Azure

Awatar

Krzysztof B.

19 lipca 2019

GravityZone Enterprise Security jest dostarczony jako samokonfigurujące urządzenie wirtualne z Linux Ubuntu, umieszczone w obrazie maszyny wirtualnej., którą można zaimportować, oraz uruchomić na każdej platformie wirtualnej od Vmware lub Citrix do Microsoft Hyper-V lub nawet Microsoft Azure.

Wirtualne urządzenie jest dostępne w kilku formatach, kompatybilnych z głównymi platformami wirtualizacyjnymi (OVA, XVA, VHD, OVF, RAW). Inne platformy mogą wspierać te formaty, lecz pod pewnymi warunkami. Na przykład, plik GravityZone VHD jest kompatybilny z Microsoft Azure tylko za pomocą specjalnego procesu wdrożenia, niezależnie od jednego, opisanego w Podręczniku Instalacji GravityZone.

Ten artykuł pokazuje jak można zainstalować GravityZone w Microsoft Azure.

1. Pobierz obraz wirtualnego urządzenia GravityZone (plik VHD) ze strony Bitdefendera do C:\vhd.
2. Stwórz maszynę wirtualną w Hyper-V z pliku VHD.
3. Uruchom maszynę i ustaw hasło dla domyślnego użytkownika bdadmin.
4. Wyłącz maszynę wirtualną.
5. Odtwórz plik VHD:

$sourceVhd = "C:\vhd\GravityZoneEnterprise.vhd"
$recreatedVhd = "C:\vhd\GravityZoneEnterpriseHDD.vhd"
Convert-VHD -VHDType Dynamic -Path $sourceVhd -DestinationPath
$recreatedVhd

6. Przygotuj PowerShell dla Azure:

Install-Module AzureRM
Login-AzureRmAccount

7. Prześlij plik do Azure:

$resourceGroupName = "Resources"
$recreatedVhd = "C:\vhd\GravityZoneEnterpriseHDD.vhd"
$destinationVhd = "https://mystorearea.blob.core.windows.net/vhds/GravityZoneEnterpriseHDD.vhd"
Add-AzureRmVhd -LocalFilePath $recreatedVhd -Destination
$destinationVhd -ResourceGroupName $resourceGroupName -NumberofUploaderThreads 5

Ważne:
– Azure obsługuje tylko pliki VHD o stałej wielkości. Komenda Add-AzureRmVhd pobiera plik VHD o rozmiarze dynamicznym i przesyła go jako stały rozmiar.
– Proszę zauważyć, że ścieżka $destinationVhd jest ścieżką domyślną. Upewnij się, że wybrałeś prawidłową ścieżkę w swoim środowisku Azure.

8.Utwórz maszynę wirtualną w Azure:

a) Uzyskaj podłączenie sieci do maszyny wirtualnej:
$virtualNetworkName = "Resources-vnet"
$locationName = "westeurope"
$virtualNetwork = Get-AzureRmVirtualNetwork ResourceGroupName $resourceGroupName – Name
$virtualNetworkName

Ważne:
Zależnie od ustawień Azure, może być potrzebne użycie innych wartości dla powyższych, wymienionych zmiennych.

b) Skonfiguruj publiczne IP:

$publicIp = New-AzureRmPublicIpAddress -Name "HydraSrv" -ResourceGroupName $ResourceGroupName -Location
$locationName -AllocationMethod Dynamic
$networkInterface = New-AzureRmNetworkInterface -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name "HydraSrv-Interface" -Location $locationName -SubnetId
$virtualNetwork.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId
$publicIp.Id

c) Skonfiguruj ustawienia maszyny wirtualnej:

$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName "HydraSrv" -VMSize "Standard_F4s"
$vmConfig = Set-AzureRmVMOSDisk -VM $vmConfig -Name "HydraSrv" -VhdUri $destinationVhd -CreateOption Attach –Linux
$vmConfig = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $vmConfig -Id $networkInterface.Id

d) Stwórz maszynę wirtualną w Azure:

$vm = New-AzureRmVM -VM $vmConfig -Location $locationName -ResourceGroupName $resourceGroupName

9. Zainstaluj role GravityZone:

a) Podłącz się do urządzenia GravityZone przez SSH.
b) Zaloguj się do bdadmin.
c) Otrzymaj uprawnienia roota:
$ sudo su
d) Uruchom instalator GravityZone:
# /opt/bitdefender/eltiw/installer
e) Zainstaluj role: Baza Danych, Serwer Komunikacji, Serwer Aktualizacji, Konsola Sieciowa.

 


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy