Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Kompresowanie folderu MongoDB

3. Przejdź do Ustaw nowe Hasło Bazy Danych.

W niektórych sytuacjach, gdy wiele systemów jest tworzonych, oraz kasowanych, w środowisku VMware , rozmiar folderu mongod może wzrosnąć z 6GB do 20GB. Aby odzyskać utraconą przestrzeń dyskową, można użyć repairDatabase.

RepairDatabase redukuje całkowity rozmiar danych plików na dysku. To polecenie również tworzy ponownie wszystkie indeksy w bazie danych.

RepairDatabase nie powinno być używane do odzyskiwania danych chyba, że nie ma już innych opcji. Jeśli nie ma uszkodzeń i jest wystarczająco miejsca na dysku repairDatabase jest właściwym i jedynym sposobem na odzyskanie miejsca na dysku. Jednak przed kontynuowaniem procedury zalecane jest zrobienie snapshota / backupa urządzenia.

– Użyj mongo shell, aby uruchomić powyższe polecenie.

– Użyj db.repairDatabase() w mongo shell.

– Uruchom mongod zdalnie, z shell’a swojego systemu. Upewnij się, że mongod nie jest już uruchomiony, oraz odwołujesz się jako użytkownik, który posiada dostęp do danych plików MongoDB. Uruchom:

mongod –repair

Aby dodać ścieżkę naprawy:

mongod –repair –repairpath /opt/vo12/data

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/compacting-the-mongodb-folder-1697.html