Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Koniec Życia (End of Life (EOL)) Endpoint Security

Bitdefender ogłasza koniec życia, oraz wsparcia dla Endpoint Security przez Bitdefender v5 od 30 czerwca 2018 r.

Efekty Końca Życia

Po dacie Końca Życia, następujące zasady będą miały zastosowanie w Endpoint Security w Bitdefender v5.

– Bitdefender nie będzie już publikował aktualizacji produktów, oraz wersji konserwacyjnych.

– Aktualizacje sygnatur nadal będą udostępniane w najbliższej przyszłości.

– Opcje pakietu v5, oraz określone opcje polityki dotyczące wyłącznie zarządzania agentami v5 zostaną usunięte z konsoli GravityZone w kolejnej wersji.

Zalecenia

W celu najlepszej ochrony, zalecana jest natychmiastowa aktualizacja każdej istniejącej instalacji Endpoint Security Bitdefender v5 do wersji Bitdefender Endpoint Security Tools v6. Konsola GravityZone zapewia możliwość uruchomienia zadania Aktualizacji, aby zagwarantować płynność przeprowadzonej operacji.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/endpoint-security-by-bitdefender-end-of-life-2211.html