Moduł ochrony wygasł

W tym artykule dowiesz się, jak rozwiązywać problemy z wygaśnięciem modułu ochrony.

Jeśli napotkasz punkty końcowe z jednym lub większą liczbą wygasłych modułów ochrony, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby zidentyfikować przyczynę:

Sprawdź całkowitą liczbę dostępnych miejsc licencji

Dla klientów GravityZone Cloud:

1. Przejdź do Moja firma w prawym, górnym rogu Control Center.

2. W ramach licencji sprawdź datę ważności, oraz dostępne miejsca do zainstalowania.

Dla klientów GravityZone On-Premises (lokalnych):

1. Przejdź do sekcji Licencja w lewym, dolnym rogu Control Center.

2. W ramach Licencji sprawdź datę ważności, oraz dostępne miejsca do zainstalowania. Ponieważ produkty GravityZone są dostępne za pośrednictwem różnych opcji licencyjnych, ważne jest, aby znać typ posiadanej licencji i upewnić się, że jej specyfikacje odpowiadają rozmiarowi sieci.

Zapewnij dla punktu końcowego komunikację z Serwerem Komunikacyjnym

Jeśli komunikacja z punktem końcowym jest skonfigurowana za pomocą Relay lub jeśli przypisany jest Serwer Bezpieczeństwa, upewnij się, że kanały komunikacji nie są ograniczone.

Wstawić linki!

Listę wszystkich wymaganych portów, oraz adresów dla GravityZone Cloud można znaleźć w tym artykule (wstawić link do Bitdefender GravityZone (konsola w chmurze) Porty Komunikacyjne) oraz w wersji lokalnej w tym artykule (wstawić link do GravityZone Porty Komunikacyjne).

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/protection-module-expired-2260.html