Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Zapora Sieciowa blokuje drukarkę sieciową

W tym artykule dowiesz się, jak rozwiązywać problemy z drukowaniem sieciowym w punktach końcowych. Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) jest wyposażony w moduł Zapory Sieciowej. Niektóre z jego ustawień mogą blokować komunikację z drukarkami sieciowymi. Aby rozwiązać ten problem, musisz utworzyć nową regułę w konsoli internetowej GravityZone, oraz edytować inne konfiguracje.

1. Aby włączyć drukowanie sieciowe: Zaloguj się do konsoli sieciowej GravityZone.

2. Przejdź do Polityki a następnie kliknij politykę stosowaną dla punktów końcowych, których dotyczy problem.

3. Na stronie Polityki wybierz opcję Zapora Sieciowa, aby wyświetlić rozwijaną listę opcji.

4. Kliknij Ustawienia.

5. W obszarze Adaptery ustaw wszystkie na Tak w kolumnie Przeszukiwanie sieci.

6. Kliknij Zapisz.

7. W obszarze Zapora Sieciowa wybierz opcję Reguły do dalszej edycji.

8. Kliknij Dodaj, a następnie wybierz Aplikacja jako typ reguły.

9. W oknie Dodaj reguły zapory sieciowej wypełnij kilka pól następującymi informacjami:

Nazwa reguły: Wpisz wybraną nazwę dla reguły

Ścieżka do aplikacji: C:\Windows\System32\spoolsv.exe

Adres lokalny: Dowolny

Adres zdalny: Wpisz adres IP drukarki

10. Pozostaw wszystkie pozostałe ustawienia z ich wartościami domyślnymi, a następnie kliknij Zapisz. Możesz zobaczyć nową regułę na liście Reguł.

11. Ustaw regułę Drukowanie Sieciowe na Zezwól w kolumnie Zezwolenie.

12. Zastosuj politykę na punktach końcowych, oraz sprawdź czy drukowanie sieciowe jest dostępne.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-firewall-blocking-network-printer-2262.html