Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak dodać Rozszerzenia Jądra Endpoint Security dla Mac do białej listy używając Jamf Pro 10.x

Począwszy od macOS High Sierra (10.13), po ręcznym lub zdalnym zainstalowaniu Endpoint Security dla komputerów Mac użytkownik jest proszony o zatwierdzenie rozszerzeń jądra Bitdefender na swoim Macu. Dopóki użytkownik nie zatwierdzi rozszerzeń jądra Bitdefendera, niektóre funkcje Endpoint Security for Mac nie będą działać. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Możesz wstępnie zatwierdzić rozszerzenia jądra Bitdefender, a tym samym wyeliminować interwencję użytkownika, umieszczając na białej liście rozszerzenia Bitdefender za pomocą narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi, takiego jak Jamf Pro. Ta funkcja jest obsługiwana począwszy od MacOS 10.13.2, oraz Jamf Pro w wersji 10.3.0.

Procedura zakłada utworzenie, oraz zastosowanie profilu konfiguracyjnego MDM w Jamf Pro 10.x, który dodaje do białej listy rozszerzenia jądra Bitdefender na docelowych komputerach. Należy pamiętać, że komputery muszą mieć status „Użytkownik Zatwierdził MDM”.

Szczegółowe informacje na temat MDM zatwierdzonego przez użytkownika można znaleźć w następujących artykułach:

Jak stworzyć profil konfiguracyjny MDM w Jamf Pro 10.x

1. Zaloguj się do Jamf Pro.

2. Wejdź w Komputery > Profile Konfiguracji > Nowy.

3. Zjedź na dół do Zatwierdzone rozszerzenia jądra.

4. Wpisz Wyświetlaną nazwę, oraz Identyfikator Zespołu. Identyfikator Zespołu Bitdefendera to GUNFMW623Y.

Uwaga:

Określanie poszczególnych rozszerzeń jądra do zatwierdzenia nie jest wymagane.

  1. Zapisz zmiany.

  2. Wdroż profil na komputery.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/How-to-whitelist-Bitdefender-Endpoint-Security-for-Mac-Kernel-Extensions-using-Jamf-Pro-10-x-2242.html