Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak rozwiązywać problemy z komunikatem o błędzie 1011 podczas aktualizacji Bitdefender Endpoint Security

Ważne:

Ten artykuł dotyczy Bitdefender Endpoint Security w systemach Windows, Linux i Mac.

Błąd 1011 oznacza limit czasu wejścia / wyjścia, oraz jest odbierany, gdy punkt końcowy nie dotrze do wyznaczonego serwera aktualizacji, gdy upłynie limit czasu.

Możliwe przyczyny

Serwer aktualkizacji jest offline.

Port 7074 serwera aktualizacji jest zamknięty.

Punkt końcowy nie ma dostępu do serwera aktualizacji w sieciowej lokalizacji.

Kroki rozwiązywania problemów

Ponieważ jest to problem z łącznością, musisz przeprowadzić kilka kontroli, aby dokładnie sprawdzić, gdzie jest problem:

Sprwdź czy serwer jest włączony i działa, wykonując następujące czynności:

Jeśli serwer aktualizacji jest relay, sprawdź, czy działa epupdateserver.exe. Jeśli nie, możesz uruchomić go ręcznie z Usług.

Jeśli serwer aktualizacji jest umieszczony na urządzeniu GravityZone lub Linux Relay, możesz spróbować uruchomić ponownie usługę serwera aktualizacji za pomocą następującego polecenia:

sudo service arrakis restart

Z punktu końcowego sprawdź, czy możesz pingować serwer aktualizacji:

Ping IP_updateserver 7074

Sprawdź, czy port 7074 jest osiągalny z punktu końcowego przez przesłanie komendy telnet:

telnet IP_updateserver 7074

Otwórz port 7074, jeśli jest zamknięty na serwerze aktualizacji.

Ważne:

Aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów, podaj również logi narzędzi pomocy technicznej ze stacji roboczej, której to dotyczy, oraz skojarzony z nimi relay / urządzenie. Przeczytaj także ten KB, aby dowiedzieć się, jak korzystać z GravityZone LogCollector do rozwiązywania problemów.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/troubleshooting-bitdefender-endpoint-security-error-message-1011-during-an-update-2004.html