Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Jak skonfigurować DKIM (Email Security)

DomainKeys Identified Mail (DKIM) dodaje podpis cyfrowy, aby zabezpieczyć zawartość e-mail źródła wychodzącego. Konfiguracja DKIM zwiększa reputację domeny u różnych dostawców.

Pojedyncza Domena DKIM

Aby włączyć DKIM, należy dodać niestandardowe dane reguły, skonfigurować regułę wiadomości, ustawić priorytet reguły i wyłączyć domyślną regułę. Zastosuj następującą procedurę, aby włączyć DKIM:

Dodawanie Danych Reguły

Dodaj niestandardowe dane reguły, aby dodać pozycję DKIM do reguły wiadomości.

1. Zaloguj się do Control Center.
2. Przejdź do strony 
Email Security.
3. Kliknij
Otwórz Konsolę.
Jeśli nie masz konta, kliknij
Stwórz Konto i poczekaj na zakończenie obsługi administracyjnej.
4. Odszukaj
Produkty > Email Security > Niestandardowa Reguła danych.
5. Kliknij
Nowa na dole kolumny Niestandardowa Reguła Danych.
6. Wprowadź nazwę, na przykład Podpisywanie DKIM.
7. Kliknij
Aktualizuj.
8. Pod
Wartość dodaj określone domeny, dla których chcesz włączyć DKIM.
Zachowaj każdą domenę jako osobny wiersz.
9. Kliknij
Zapisz.
Pojawi się okno z kluczem domeny DKIM (klucz publiczny).

Dodawanie Reguły Wiadomości

Dodaj regułę wiadomości za pomocą Kreatora Reguł.

1. Odszukaj Produkt > Email Security > Reguły Wiadomości. 2. Kliknij Dodaj Regułę w prawym, górnym rogu. 3. Wprowadź nazwę, na przykład Zastosuj podpisywanie DKIM i wybierz Dodaj. Pojawi się Kreator Reguł. 4. Ustaw Aktywne ustawienia, przełączając przycisk Wł. / Wył. Reguła wiadomości jest domyślnie aktywna. 5. Dodaj opis do reguły wiadomości. 6. W panelu Warunki wybierz kartę Kierunek, a następnie przeciągnij ją i upuść w kolumnie Wybrane warunki. 7. Kliknij Konfiguruj na wybranej karcie Warunków. Pojawi się okno konfiguracyjne. 8. Wybierz opcję Wychodzące z listy rozwijanej Wartość warunku i Zapisz zmiany. 9. W panelu Warunki wybierz opcję Włączone DKIM, a następnie przeciągnij i upuść w kolumnie Wybrane warunki. 10. Skonfiguruj DKIM włączone w następujący sposób: – Rodzaj Dopasowania na Dopasuj. – Wartość Warunku na Prawda. – Zapisz zmiany. 11. W panelu Warunki wybierz Nadawcę, a następnie przeciągnij i upuść w kolumnie Wybrane Warunki. 12. Skonfiguruj Nadawcę następująco: – Rodzaj Dopasowania na Dopasuj. – Wartość Warunku na Podpisywanie DKIM (Twoje niestandardowe dane reguł). – Zapisz zmiany. 13. W panelu Akcje, wybierz Podpisywanie DKIM przeciągnij i upuść je w kolumnie Wybrane Akcje. 14. Skonfiguruj Podpisywanie DKIM następująco: – Wartość Warunku na klucz 1024-bit (niestandardowe dane reguł) – Zapisz zmiany. 15. Kliknij Zapisz w prawym, górnym rogu okna.

Ustawianie priorytetu reguły

Ustaw regułę na górze listy reguł wiadomości, ponieważ reguły są przetwarzane w kolejności priorytetów.

1. Przejdź do Produkt > Email Security > Reguły Wiadomości. 2. Odszukaj Zastosuj Podpisywanie DKIM lub nazwę nadanej reguły wiadomości. 3. Kliknij dowolne miejsce na liście i przeciągnij je na górę. Spowoduje to ustawienie Twojej reguły wiadomości Zastosuj Podpisywanie DKIM na 1. priorytet.

Wyłączanie Domyślnej Reguły

Mechanizm reguł wiadomości jest dostarczany z regułami domyślnymi. Musisz wyłączyć (Domyślnie) Zastosuj regułę podpisywania DKIM, aby użyć reguły wiadomości DKIM.

1. Przejdź do Produkt > Email Security> Reguły Wiadomości. 2. Przełącz opcję Wyświetl Reguły Systemowe u góry strony. 3. Znajdź (Domyślnie) Zastosuj podpisywanie DKIM na liście i kliknij Wł. w kolumnie Aktywne. Pojawi się okno potwierdzenia. 4. Kliknij Tak, aby potwierdzić. Reguła wiadomości DKIM jest włączona dla domen określonych w regule klienta.

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy