Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Jak wyłączyć ochronę na jednym urządzeniu w GravityZone

Bitdefender GravityZone nie posiada jednego przycisku umożliwiającego wyłączenie wszystkich modułów ochrony na danym urządzeniu. Ochroną zarządza się zdalnie z konsoli za pomocą polityk. Moduły należy wyłączać w każdej zakładce po kolei.

Uwaga!

Wyłączenie modułów w polityce sprawi, że pozbawione ochrony zostaną WSZYSTKIE przypisane do niej urządzenia.

Istnieją dwa sposoby na wyłączenie ochrony na jednym, konkretnym punkcie końcowym.

1. Power User

Pierwszym sposobem jest zainstalowanie na punkcie końcowym modułu Power User. Wybiera się go jako jeden z modułów, który ma zostać zawarty w tworzonym pakiecie instalacyjnym.

Uwaga:
Moduł Power User domyślnie nie jest zaznaczony!

Po zainstalowaniu agenta na punkcie końcowym, należy w polityce przypisanej do urządzenia włączyć moduł Power user i ustawić dla niego hasło. Znajduje się on w zakładce Ogólne > Ustawienia.

Aby używać Power User, po włączeniu modułu i ustawieniu hasła, na punkcie końcowym należy odszukać ikonę Bitdefender Endpoint Security Tools w pasku systemu obok zegara, a następnie kliknąć na nią prawym klawiszem myszy.

Pojawi się tam pozycja Power User. Po włączeniu tej opcji należy wprowadzić hasło ustawione wcześniej w konsoli.

Zostanie wyświetlona miniaturowa wersja polityki z konsoli, w której użytkownik będzie mógł wyłączać moduł na tym jednym, konkretnym urządzeniu.

Co zrobić, gdy agent Bitdefender Endpoint Security Tools jest już zainstalowany bez modułu Power User?

Instalacja modułowa Bitdefendera GravityZone pozwala na późniejsze, zdalne doinstalowanie modułów, które nie zostały wybrane przy pierwszej instalacji.

Uwaga:
Aby móc instalować zdalnie, w sieci musi być co najmniej jedno urządzenie z zainstalowaną rolą Relay.

Aby zdalnie doinstalować moduł Power User należy odszukać pożądane urządzenie na liście w zakładce Sieć, kliknąć na jego nazwę prawym klawiszem myszy, przejść do Zadania > Rekonfiguruj klienta.

Otworzy się zakładka, w której można dodawać moduły, aby zostały zainstalowane na urządzeniu.

Należy zaznaczyć Dodaj, następnie wybrać Power User z listy i Zapisać. Power user zostanie teraz zdalnie doinstalowany.

Zadania można podejrzeć w zakładce Zadania po lewej stronie.

2. Utworzenie nowej polityki.

Jest to metoda, która sprawdza się, gdy użytkownik musi szybko wyłączyć jednorazowo moduły.

Należy utworzyć nową politykę lub sklonować istniejącą, a następnie Zapisać ją i przypisać do niej urządzenie.

W nowo przypisanej polityce będzie można wyłączać poszczególne moduły dla tego urządzenia.

Uwaga:
Wyłączając moduły w polityce, wyłączymy je dla WSZYSTKICH przypisanych do niej urządzeń.

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy