Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmyPoradniki GravityZone

Jak skonfigurować dodatek Bitdefender GravityZone Zarządzanie Aktualizacjami

Awatar

Krzysztof B.

25 października 2023

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób prawidłowo skonfigurować dodatek Zarządzanie Aktualizacjami do podstawowej licencji Bitdefender GravityZone. oraz jak możesz z niego korzystać.

Czym jest Zarządzanie Aktualizacjami

Zarządzanie Aktualizacjami (Patch Management) jest dodatkiem do podstawowej licencji Bitdefender GravityZone. Oznacza to, że jest osobnym produktem posiadający własny klucz licencyjny, który należy zakupić osobno. 

Jest to moduł, który pozwala na automatyczne lub ręczne aktualizowanie oprogramowania i usług, które są zainstalowane na punktach końcowych z Windows oraz Linux. Dosłownie jest to możliwość aktualizowania zainstalowanych kompatybilnych aplikacji i systemu operacyjnego. Nie jest do tego wymagane posiadanie domeny. Aktywacja klucza i obsługa tego dodatku odbywa się z tej samej konsoli co zarządzanie całą ochroną Bitdefender GravityZone

Jak aktywować dodatek Zarządzanie Aktualizacjami

Uwaga!

Zarządzanie Aktualizacjami jest dodatkiem, który wymaga aktywnej podstawowej licencji Bitdefender GravityZone.

Konsola chmurowa

Po zalogowaniu do panelu GravityZone kliknij w prawym górnym rogu przycisk Witaj nazwa_użytkownika i przejdź do Moja firma.

W nowym oknie otwórz zakładkę Licencjonowanie i dodaj nowy klucz.

Wyloguj się i zaloguj ponownie. Interfejs dostosuje się do nowej licencji.

Konsola lokalna (on-premise)

Zaloguj się do swojej konsoli i przejdź do zakładki Licencja w lewym dolnym rogu. Dodaj nowy klucz obok już aktywowanej podstawowej licencji. 

Na koniec Zapisz przyciskiem na dole, aby potwierdzić.

Zaloguj się ponownie do konsoli, aby przeładować interfejs.

Jak zainstalować Zarządzanie Aktualizacjami

Uwaga!

W obu poniższych przypadkach gdy Zarządzanie aktualizacjami będzie zainstalowane na punkcie końcowym, to zostanie zabrane miejsce z puli licencji. Aby zwolnić (nie zajmować) licencję musisz mieć tę pozycję odznaczoną w użytym instalatorze lub usunąć je zadaniem Rekonfiguruj agenta. Miejsce z puli będzie używane nawet, gdy ten dodatek jest wyłączony.

Dla nowych instalacji

Dla nowych instalacji, po aktywacji klucza musisz upewnić się, że Zarządzanie Aktualizacjami jest zaznaczone “ptaszkiem” w pakietach instalacyjnych gotowych do pobrania w Twojej konsoli. 

Przejdź do zakładki Pakiety instalacyjne po lewej stronie panelu.

Kliknij na niebieską nazwę Twojego instalatora na liście, aby go edytować.

Zaznacz “ptaszkiem” Zarządzanie aktualizacjami. Zapisz instalator.

Od tej pory gdy pobierzesz i zainstalujesz tego agenta, będzie on korzystał z licencji na Zarządzanie Aktualizacjami. 

dodanie zarządzania aktualizacjami w instalatorze

Dla istniejących instalacji

Dla istniejących instalacji nie ma potrzeby ponownej instalacji agenta. Ze swojej konsoli możesz przeprowadzić zdalnie zadanie Rekonfiguruj agenta i je po prostu dodać na swoich punktach końcowych.

Omawiamy to zadanie na tym filmie.

Przejdź do zakładki Sieć w swojej konsoli po lewej stronie.

Odszukaj na liście komputery na, których chcesz zainstalować Zarządzanie Aktualizacjami. Zaznacz je “ptaszkami”. Nad tabelą kliknij przycisk Zadania i wybierz pozycję Rekonfiguruj agenta. Możesz też kliknąć na nazwę komputera prawym klawiszem myszy i tak samo wybrać Zadania > Rekonfiguruj agenta.

włączenie zadania rekonfiguracji agenta

Otworzy się nowe okno. U góry wybierz kropkę Dodaj, a na liście poniżej zaznacz Zarządzanie aktualizacjami. Zapisz zadanie na dole. Po kilku minutach komputery się przekonfigurują.

zadanie rekonfiguracji dodaj

zadanie rekonfiguracji dodanie zarządzania aktualizacjami

Jak aktualizować ręcznie

Aby aktualizować ręcznie należy najpierw wykonać zadanie Skanowania aktualizacji. Wykonuje się je z zakładki Sieć. Zaznacz punkty końcowe na liście, kliknij przycisk Zadania u góry strony i wybierz Skanowanie aktualizacji.

zarządzanie aktualizacjami zadanie skanowania aktualizacji

Gdy zadanie zakończy się będzie można podejrzeć dostępność aktualizacji dla kompatybilnego oprogramowania. Pełen widok znajduje się po lewej stronie konsoli w zakładce Inwentarz aktualizacji. Poprawki są grupowane po producentach i ich produktach. Można je tam filtrować wedle uznania, wymuszać instalację lub dodawać do czarnej listy.

gravityzone inwentarz aktualizacji

Łatki można też instalować wykonując za pomocą karty Sieć zadanie Instalacja aktualizacji.

zarządzanie aktualizacjami zadanie instalacji aktualizacji

zarządzanie aktualizacjami zadanie instalowania aktualizacji

 

Jak aktualizować automatycznie

Automatyczna aktualizacja polega na utworzeniu profilu konfiguracyjnego dla tego dodatku, który później będzie dostępny do wyboru na rozwijanej liście w polityce.

Wszystkie te ustawienia znajdują się z lewej strony panelu pod kartą Profile konfiguracji. Następnie przejdź do zakładki OKNA KONSERWACJI. Kliknij niebieski przycisk DODAJ OKNO.

okna konserwacji

dodaj okno konserwacji

Wybierz Docelowe operacje i Zakres. Zdecyduj czy poprawki mają być wyszukiwane i od razu instalowane oraz czy mają dotyczyć tylko bezpieczeństwa czy nie.

profil zarządzania aktualizacjami 1

Następnym krokiem jest planowanie. Opiera się to o dwa osobne harmonogramy. Jeden dotyczy sprawdzenia dostępności łatek, a drugi ich automatycznego wdrożenia. Wybierz datę i godzinę kiedy ma się to odbyć po raz pierwszy oraz powtarzalność, czyli kiedy ma się to odbywać regularnie o tej samej godzinie co po raz pierwszy.

profil zarządzania aktualizacjami 2

profil zarządzania aktualizacjami 3

Kolejne są Preferencje restartu. Jeśli w trakcie aktualizacji będzie wymagany restart, możesz w tym miejscu skonfigurować jego odroczenie.

profil zarządzania aktualizacjami 4

Sekcja niżej Dodatkowe ustawienia aktualizacji odpowiada za sposób pobierania patchów. Możesz oddelegować punkty końcowe z zainstalowaną rolą Relay, aby zajmowały się ich ściąganiem i dystrybucją. Oprócz roli Relay wymaga to zainstalowania jego roli podrzędnej Serwera pomocniczego zarządzania aktualizacjami. Obie te role musisz zaznaczyć w pakiecie instalacyjnym lub dodać je za pomocą zadania Rekonfiguruj agenta. Jeśli nie chcesz korzystać z tej metody zaznacz suwakiem pozycję Użyj witryn dostawcy jako lokalizacji awaryjnej, aby pobrać uaktualnienia.

Uwaga!

Rola Relay zwiększa wymagania dyskowe o 10GB. Rola Serwera pomocniczego zarządzania aktualizacjami wymaga dodatkowo 100GB wolnego miejsca. Łącznie jest to aż 110 GB!

profil zarządzania aktualizacjami 5

Na samym dole znajduje się tabela kompatybilnych dostawców i ich produktów. Możesz wybrać jakie oprogramowanie ma być aktualizowane lub zostawić tabelę pustą (wszystkie będą łatane) i dodać wykluczenie. 

profil zarządzania aktualizacjami 6

Zapisz swój profil przyciskiem na dole.

Przejdź do Polityki, odszukaj zakładkę Zarządzanie aktualizacjami i wybierz gotową konfigurację z rozwijanej listy. Zapisz politykę.

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy Bitdefender automatycznie zaktualizuje mi Windows z wersji 10 do 11?

Nie. Aktualizowany jest produkt Windows 10. Windows 11 jest osobnym produktem i ma swoje osobne aktualizacje.

2. Czy instalowane są wszystkie aktualizacje?

Kompatybilne są tylko aktualizacje podpisane cyfrowo przez producentów.

3. Skąd wziąć listę kompatybilnych producentów zewnętrznego oprogramowania.

Pełna lista znajduje się w dokumentacji Bitdefendera pod tym adresem.


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy