Kody błędów instalacji Analizatora Sandbox


Kliknij aby wrócić do działu FAQ (Dom / Firma)

FAQ – Produkty dla firmy (biznesowe) :

Kody błędów instalacji Analizatora Sandbox

Lokalne narzędzie Analizator Sandbox to potężne rozwiązanie Antimalware Bitdefender GravityZone, zaprojektowane do analizowania podejrzanych treści za pomocą różnych czujników rozmieszczonych w sieci przedsiębiorstwa. Funkcje detonacji obejmują analizę plików i adresów URL, w różnych formatach plików, które są powszechnie używane w zaawansowanych atakach.

Instalacja lokalnego narzędzia Analizatora Sandbox może napotkać błędy podczas wykonywania. Ten artykuł zawiera przegląd najczęstszych przypadków nieudanej instalacji i przydatne wskazówki, jak je naprawić.

Ważne:
Przed instalacją Wirtualnego Urządzenia Analizatora Sandbox (VA), aby zapobiegać błędom upewnij się, że spełniasz wymagania sprzętowe i dotyczące oprogramowania, aby uruchomić środowisko. Przeczytaj dokładnie te wymagania w Sandbox Analyzer On-premises Evaluation Guide.

1. Error 2001
Wystąpił nieznany błąd podczas instalacji Analizatora Sandbox.

Ten błąd może mieć wiele przyczyn. Aby je zidentyfikować uruchom Sandbox Analyzer LogCollector, oraz prześlij logi do Bitdefendera. Jak używaćSandbox Analyzer LogCollector znajdziesz w tym artykule.

2. Error 2002
Nie można połączyć się z Serwerem Aktualizacji.
Upewnij się, że instancja Analizatora Sandbox jest podłączona do sieci z wychodzącą łącznością internetową.
Instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, gdy Urządzenie Wirtualne Sandbox Analyzer nie komunikuje się z Serwerem Aktualizacji. Aby naprawić ten problem zweryfikuj czy jest połączenie pomiędzy Sandbox Analyzer, a sba-update.bitdefender.net, przez port 443.

3. Error 2003
Wystąpił błąd wewnętrzny podczas instalacji: plik konfiguracyjny
/opt/bitdefender/etc/serenity/config/auth_gz.json nie może zostać odnaleziony.
Ten błąd wskazuje, że podczas instalacji Analizatora Sandbox brakuje konkretnego pliku konfiguracyjnego. Aby naprawić ten problem, potrzeba wdrożyć urządzenie ponownie.

4. Error 2004
Wystąpił błąd wewnętrzny podczas instalacji: plik konfiguracyjny
/opt/bitdefender/etc/serenity/config/install/serenity.json nie może zostać odnaleziony.
Ten błąd wskazuje, że podczas instalacji Sandbox Analyzer brakuje konkretnego pliku konfiguracyjnego. Aby naprawić ten problem, potrzeba wdrożyć urządzenie ponownie.

5. Error 2005
Wystąpił błąd wewnętrzny podczas instalacji: nie można zweryfikować dostarczonego klucza licencyjnego.
Ten błąd może mieć wiele przyczyn. Aby je zidentyfikować, uruchom Sandbox Analyzer LogCollector, oraz wyślij logi do Bitdefendera. J
ak używaćSandbox Analyzer LogCollector znajdziesz w tym artykule.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/sandbox-analyzer-installation-error-codes-2414.html