Kody błędu Zarządzania Obrazem Sandbox Analyzer


Kliknij aby wrócić do działu FAQ (Dom / Firma)

FAQ – Produkty dla firmy (biznesowe) :

Kody błędu Zarządzania Obrazem Sandbox Analyzer

Lokalny Analizator Sandbox (On-premise) jest potężnym rozwiązaniem Bitdefender GravityZone antymalware, zaprojektowanym do analizy podejrzanych treści, przez różne sensory wdrożone w sieci przedsiębiorstwa. Funkcje detonacji obejmują analizę plików i analizę adresów URL, obejmujące różne formaty plików, które są powszechnie używane w zaawansowanych atakach.

Podczas tworzenia i zarządzania obrazami maszyn wirtualnych (VM) używanych do detonacji obiektów w analizatorze Sandbox, mogą wystąpić pewne błędy Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje o tych błędach i przydatne wskazówki, jak je naprawić.

Błędy Zarządzania Obrazem

1. Błąd 1000
Wystąpił nieznany błąd podczas procesu tworzenia obrazu.
Ten błąd może mieć wiele przyczyn. Aby je zidentyfikować, uruchom Analizator Sandbox LogCollector, oraz prześlij logi Bitdefendera. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia LogCollector dla modułu Analizator Sandbox
z tego artykułu.

2. Błąd 1006
Wystąpił nieznany błąd w trakcie konwertowania obrazu pliku.
Ten błąd wskazuje, że obraz maszyny wirtualnej posiada nie wspierany format (VMDK). Aby to naprawić:

– Przejrzyj wymagania dotyczące obrazu maszyn wirtualnych w

Przewodniku Sandbox Analyzer.

– Spróbuj ponownie utworzyć plik obrazu.

3. Błąd 1007
Kopiowanie pliku obrazu maszyny wirtualnej nie powiodło się.
Ten błąd może wystąpić z powodu kilku przyczyn, takich jak niewystarczające zasoby lub niewystarczające prawa użytkownika. Aby rozwiązać ten problem:
– Zweryfikuj, czy jest wystarczająco wolnego miejsca na dysku na nośniku danych, do którego obraz jest skopiowany.
– Sprawdź prawa użytkownika do wykonywania tej operacji.
– Uruchom Sandbox Analyzer LogCollector, oraz wyślij logi do Bitdefendera w celu identyfikacji innej przyczyny. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia LogCollector Sandbox Analyzer z tego artykułu.
– Spróbuj ponownie utworzyć plik obrazu.

4. Błąd 1012
Błąd wystąpił w trakcie czytania pliku obrazu: plik pojawia się jako uszkodzony.
Ten błąd może wystąpić, gdy plik VMDK został niekompletnie skopiowany do lokalizacji obrazu.
– Spróbuj włączyć maszynę wirtualną zainstalowaną z wbudowanym obrazem.

– Skopiuj ponownie plik VMDK.

5. Błąd 1019
Nieznany błąd wystąpił w trakcie przygotowywania obrazu.
Ten błąd może się pojawić w końcowym etapie budowania obrazu. Aby zidentyfikować przyczynę, uruchom Sandbox Analyzer LogCollector, oraz wyślij logi do Bitdefendera w celu identyfikacji innej przyczyny. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia LogCollector Sandbox Analyzer z tego artykułu..

6. Błąd 1023
Przekroczono limit czasu podczas oczekiwania na odpowiedź z maszyny gościa. Tworzenie obrazu nie powiodło się.
Ten błąd może zazwyczaj wystąpić z powodu niewystarczających zasobów. Aby naprawić ten problem:

– Zweryfikuj, czy środowisko posiada wystarczającą ilość procesorów, oraz przestrzeni dyskowej.

– Spróbuj ponownie zbudować obraz.

7. Błąd 1024
Błąd wewnętrzny podczas budowania obrazu: nieudany zrzut sektora rozruchowego obrazu.
Ten mało prawdopodobny błąd wskazuje na problem podczas procesu tworzenia obrazu. Aby to naprawić:

– Spróbuj ponownie zbudować obraz.

– Jeśli problem nadal występuje uruchom Sandbox Analyzer LogCollector, oraz wyślij logi do Bitdefendera. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia LogCollector Sandbox Analyzer z tego artykułu.

8. Błąd 1025
Błąd wewnętrzny podczas budowania obrazu: partycja z zainstalowaną obsługiwaną instalacją systemu operacyjnego nie została znaleziona.
Ten błąd może się pojawić, gdy nie wspierany system operacyjny był zainstalowany na obrazie maszyny wirtualnej. Aby naprawić ten problem, zajrzyj do wymagań obrazu maszyny wirtualnej w Przewodniku Sandbox Analyzer On-premises.

Przewodniku Sandbox Analyzer.

9. Błąd 1026
Nieznany błąd wystąpił w czasie budowania obrazu.
Ten błąd może mieć wiele przyczyn. Aby go zidentyfikować, uruchom Analizator Sandbox LogCollector, oraz wyślij logi do Bitdefendera w celu identyfikacji innej przyczyny. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzia LogCollector Sandbox Analyzer z tego artykułu.
Również, zapoznaj się z wymaganiami obrazu maszyny wirtualnej w Przewodniku Sandbox Analyzer On-premises.

Przewodniku Sandbox Analyzer.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/sandbox-analyzer-image-management-error-codes-2415.html