Wymagania i kompatybilność Bitdefender Security for AWS

Bitdefender Security for Amazon Web Services jest rozwiązaniem bezpieczeństwa zaprojektowanym dla infastruktur chmurowych, oraz zintegrowanych z GravityZone Cloud Control Center. Innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie, Bitdefender Security for AWS chroni instancje Amazon EC2 uruchomionych na systemach operacyjnych Windows lub Linux.

Ten artykuł dostarcza wszechstronnych informacji na temat kompatybilności i wymagań dla Bitdefender Security for AWS.

Przegląd

Bitdefender Security for AWS jest wyłącznie kompatybilny i integruje się z usługą sieciową Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Aby używać Bitdefender Security for AWS potrzebujesz konta w konsoli GravityZone i należy posiadać instalacje BEST na każdej instancji, która ma być chroniona. Możesz otrzymać konto przez rejestrację tutaj.

Wymagania Control Center

Dostęp do konsoli można uzyskać z następujących przeglądarek:

– Internet Explorer 9+ – Mozilla Firefox 14+ – Google Chrome 15+ – Safari 5+ – Microsoft Edge 20+ – Opera 16+ Wymagane jest połączenie z internetem.

Wsparcie Systemów Operacyjnych Gościa

Bitdefender Security for AWS chroni instancje uruchomione na następujących systemach operacyjnych:

– Windows Server 2016 / Windows Server 2016 Core – Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 – Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 – Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 – Red Had Enterprise Linux / CentOS 6.0 lub wyższy – Ubuntu 12.04 LTS lub wyższy – SUSE Linux Enterprise Server 11 lub wyższy – OpenSUSE 11 lub wyższy – Fedora 16 lub wyższy – Debian 7.0 lub wyższy – Amazon Linux AMI – Oracle Linux 6.3 lub wyższy

Poświadczenia Amazon

Aby subskrybować Bitdefender Security for AWS jako bezpośredni klient, najpierw musisz posiadać aktywne konto AWS. Zgodnie z najlepszą praktyką zdecydowanie zaleca się tworzenie kont użytkowników IAM powiązanych z kontem głównym AWS i korzystanie z nich.

Ponadto, upewnij się, że korzystasz z konta produkcyjnego, na którym AWS będzie co miesiąc obciążany za korzystanie z usługi Bitdefender.

Po szczegóły na temat subskrypcji Bitdefender Security for AWS zajrzyj do tego artykułu.

Dostęp do integracja Amazon EC2 w GravityZone bazuje teraz na między-kontowym logowaniu. Procedura ta pozwala uniknąć udostępniania długoterminowych poświadczeń AWS tj. Access Key ID, czy Secret Access Key.

Procedura integracji Amazon EC2 wymaga dostarczenia ARN (Amazon Resource Name – unikalny identyfikator dla zasobów AWS) powiązanego z rolą przypisaną do twojego konta użytkownika AWS.

Jest zalecane ustawienie integracji Amazon za pomocą konta użytkownika IAM utworzonego specjalnie w tym celu. Użytkownik IAM wymaga uprawnienia IAMFullAccess, aby być w stanie utworzyć rolę wymaganą dla integracji AWS w GravityZone.

Zanim rozpoczniesz konfigurować integrację AWS:

Upewnij się, że posiadasz pod ręką odpowiednie poświadczenia konta użytkownika AWS.
– Otwórz konsolę AWS i Control Center GravityZone w dwóch kartach przeglądarki jednocześnie. Będziesz musiał pracować nad obu, aby pomyślnie utworzyć integrację AWS.

Po szczegóły na temat integracji GravityZone z instancjami Amazon EC2 zajrzyj do tego artykułu.

Wolne Porty

Następujące porty są używane przez Bitdefender Security for AWS:

Porty

Wykorzystanie

443

Port komunikacyjny pomiędzy BEST, a Control Center.

7083 (SSL)

Port komunikacyjny pomiędzy BEST, a usługą skanowania działającą na Serwerze Bezpieczeństwa hostowanym w odpowiednim regionie AWS.

80 / 7074 (Relay)

Port komunikacyjny używany przez BEST dla aktualizacji.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-security-for-aws-compatibility-and-requirements-1045.html