Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Bezpieczeństwo w InternecieBlogPoradniki

4 kluczowe branże, w których należy priorytetowo potraktować cyberbezpieczeństwo

Piotr R

15 września 2023

Branża cyberbezpieczeństwa przechodzi znaczącą zmianę, próbując dostosować się do świata po pandemii. W ciągu ostatnich kilku lat branże przyspieszyły wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej, zwiększyły swoją zależność od pracy zdalnej i na większą skalę wykorzystały usługi oparte na chmurze. Ta szybka zmiana, w połączeniu z utrzymującą się niepewnością co do przyszłości, stworzyła nowe wyzwania i ryzyko dla przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę te nowe komplikacje, coraz bardziej staje się jasne, że niektóre branże muszą nadać priorytet cyberbezpieczeństwu, w przeciwnym razie ryzykują nadmierny wzrost liczby incydentów i kompromisów cybernetycznych.

Cztery branże, które powinny szczególnie zadbać o cyberbezpieczeństwo

Zagrożenia, na jakie narażają cztery poniższe branże, wynikają z niezliczonej liczby czynników wewnętrznych, związanych z zagrożeniami i środowiskowymi. Na przykład rynki, które w ostatnich latach odnotowały szybki rozwój i zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych, mogą mieć luki w protokołach bezpieczeństwa, podczas gdy inne borykają się z coraz częstszym atakiem ze strony złośliwych podmiotów. W przypadku wielu firm rosnące wzajemne połączenia i zależność od globalnych łańcuchów dostaw stworzyły dodatkowe zagrożenia, którymi należy się jak najszybciej zająć.

Zespół Bitdefender zidentyfikował cztery branże, w których cyberbezpieczeństwo musi być traktowane priorytetowo: opieka zdrowotna, finanse, SaaS i oprogramowanie oraz produkcja. W tym artykule przyjrzymy się unikalnym problemom cyberbezpieczeństwa, z jakimi boryka się każda branża, oraz tym, jakie rozwiązania mogą zastosować.

Opieka zdrowotna: główny cel zagrożeń cybernetycznych

Szpitale, kliniki i inni świadczeniodawcy często polegają na wzajemnie połączonych systemach do zarządzania danymi pacjentów, dokumentacją medyczną i innymi krytycznymi informacjami. W celu usprawnienia usług i z powodu pandemii branża ta doświadczyła uderzającej transformacji cyfrowej, odnotowując gwałtowny wzrost inicjatyw cyfrowych, usług telezdrowia i wykorzystania urządzeń IoT.

Jednocześnie udoskonalenia te jeszcze bardziej zwiększyły powierzchnię ataku, tworząc środowisko, w którym urządzenia lub systemy stały się głównymi celami cyberprzestępców chcących wykorzystać luki w zabezpieczeniach i wyłudzić pieniądze od organizacji, których nie stać na przestoje lub utratę danych. W latach 2016–2021 liczba corocznych ataków podwoiła się, a narażenie na PHI (prywatne informacje zdrowotne) wzrosło 11-krotnie .

Chociaż poprawiła się opieka nad pacjentami i rozszerzył się dostęp do usług medycznych, niepewne wdrażanie tych nowych systemów cyfrowych może również prowadzić do problemów związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Aby rozwiązać rosnące problemy związane z cyberbezpieczeństwem w branży opieki zdrowotnej, na całym świecie wprowadzono nowe regulacje i inicjatywy.

Należą do nich unijna dyrektywa NIS 2, która ma na celu nakazanie silniejszego poziomu cyberbezpieczeństwa, lepszego powiadamiania o naruszeniach i egzekwowania surowszych kar za nieprzestrzeganie przepisów. To nowe rozporządzenie ma wpływ na placówki opieki zdrowotnej i producentów urządzeń. HIPAA również zaktualizowała swoje wytyczne i wymogów , aby lepiej rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem cyfrowym oraz powszechnym wykorzystaniem cyfrowej dokumentacji zdrowotnej i telezdrowia.

Finanse: wysoka stawka i wysokie ryzyko

Banki, firmy inwestycyjne i inne instytucje finansowe muszą stawić czoła szerokiemu zakresowi ryzyka, zagrożeń i kwestii regulacyjnych, które mogą wynikać z incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, głównie ze względu na dane, którymi operują, stawkę związaną z ochroną wrażliwych aktywów finansowych oraz dlatego, że ułatwiają realizację ogromnej liczby transakcji finansowych. Głośne zamieszanie w bankach takich jak Silicon Valley Bank (SVB) i First Republic również tworzy bardziej ryzykowne środowisko, w którym oszuści chcą wykorzystać niepewność.

Naraża to branżę finansową na ataki oprogramowania typu ransomware, które mogą zakłócać działalność operacyjną i powodować spustoszenie w systemach finansowych. Branża jest również nadmiernie narażona na ataki typu Business Email Compromitation (BEC). Ataki te często polegają na tym, że cyberprzestępcy podszywają się pod kadrę kierowniczą lub inne wysokiej rangi osoby, aby nakłonić pracowników do przekazania środków lub ujawnienia poufnych informacji.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa w branży finansowej wprowadzane są nowe regulacje mające na celu zapewnienie organizacjom kompleksowych możliwości wykrywania i reagowania. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała niedawno nowe wymagania, które muszą przyjąć podmioty rynkowe, aby zaradzić zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa.

SaaS/oprogramowanie: linia frontu innowacji cyfrowych i ryzyka cybernetycznego

Branża SaaS i oprogramowania znajduje się w czołówce innowacji cyfrowych, pełnią funkcję łańcucha dostaw oprogramowania, więc są częstym celem dla grup hakerskich. Producenci oprogramowania stali się atrakcyjnymi potencjalnymi ofiarami ze względu na możliwość wystąpienia dalekosiężnych i kaskadowych skutków, które mogą wyniknąć z udanego naruszenia. Jak pokazały niedawne głośne ataki, naruszenie bezpieczeństwa jednego dostawcy oprogramowania może mieć druzgocące konsekwencje dla niezliczonych organizacji, które polegają na zagrożonych produktach.

W kwietniu 2023 r. hakerzy zaatakowali 3CX, dobrze znaną aplikację do wideokonferencji B2B. Podczas tego incydentu hakerzy wykorzystali lukę w bezpieczeństwie aplikacji komputerowej, która umożliwiała instalację złośliwego oprogramowania urządzeniach użytkowników produktu 3CX. Biorąc pod uwagę szeroką bazę użytkowników firmy, hakerzy wiedzieli, że mogą wykorzystać jedną firmę do skompromitowania tysięcy innych.

Firmy zajmujące się usługami SaaS i oprogramowaniem są szczególnie zagrożone, ponieważ często jako pierwsi wdrażają nowe technologie, co widzieliśmy w przypadku boomu usług w chmurze i sztucznej inteligencji. Chociaż dążenie do innowacji może prowadzić do przewagi konkurencyjnej i ulepszonych usług, może narazić branże na pojawiające się zagrożenia i słabe punkty, które mogą nie zostać jeszcze dobrze poznane.

Ponieważ branża składa się z dużej części nowicjuszy i start-upów, są one bardziej narażone na ograniczenia zasobów i napięte budżety podczas radzenia sobie z rosnącymi brakami w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zrównoważenie konieczności stosowania solidnych środków bezpieczeństwa z ograniczeniami w zakresie zasobów finansowych i ludzkich może stanowić wyzwanie, ale jest niezbędne dla tych firm, ponieważ ich poziom cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej krytycznym czynnikiem przy rozważaniu potencjalnych transakcji przejęć, pozyskiwaniu funduszy VC i badaniu potencjalnej sprzedaży. Potencjalni partnerzy, inwestorzy i klienci chętniej ufają firmom, które traktują bezpieczeństwo cybernetyczne i inwestują w nie.

Produkcja: poruszanie się po transformacji cyfrowej i pojawiających się zagrożeniach

Przemysł wytwórczy jest obecnie w trakcie modernizacji swojego łańcucha dostaw oraz procesów produkcyjnych, głównie poprzez transformację cyfrową i przyjęcie usług, produktów i systemów opartych na chmurze. Jednak tak, jak w przypadku opieki zdrowotnej, jeśli nie weźmie się pod uwagę cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, ta nowa ekspansja cyfrowa może nieść ze sobą również duże ryzyko, które zmniejsza poziom bezpieczeństwa firmy i czyni ją bardziej podatną na cyberataki, luki w zabezpieczeniach, a także przypadkowe zdarzenia.

Produkcja jest nie tylko celem złośliwych napastników szukających korzyści finansowych, ale jest także głównym celem przeciwników z państw autorytarnych, których celem jest zakłócanie infrastruktury krytycznej i kradzież własności intelektualnej należącej do firm z tzw. Państw Zachodnich. W latach 2021–2022 liczba ataków na zakłady produkcyjne wzrosła o ponad 100%, a liczba atakujących za pomocą oprogramowania ransomware wzrosła o 92%.

Niedawne wysiłki administracji Bidena mające na celu przywrócenie produkcji mikrochipów do kraju sygnalizują możliwe odrodzenie produkcji w krajach zachodnich, czemu prawdopodobnie będą towarzyszyć zwiększone inwestycje i uwaga zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Wzrost ten wiąże się jednak z szeregiem wyzwań i trudno przewidzieć, w jaki sposób brak specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa na rynku zostanie uzupełniony w miarę rozwoju przemysłu produkcyjnego.

Sytuacja ta może skutkować powstaniem nowej branży, która będzie miała niewystarczające bezpieczeństwo cybernetyczne, podatne urządzenia i źle skonfigurowane systemy, narażając ją na potencjalne ataki, hamując rozwój i wpływając na ogólny wpływ, jaki branża może mieć na kraj. Biorąc pod uwagę niedawne skupienie się na wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa w wielu branżach, część inwestycji federalnych i uwaga skupiona na produkcji może wymagać solidniejszych środków cyberbezpieczeństwa. Oznacza to, że produkcja musi znacznie dokładniej inwestować w cyberbezpieczeństwo.

Jak rozwiązania MDR i XDR mogą pomóc tym branżom przezwyciężyć wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem

Brak wykwalifikowanych specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa to wszechobecny problem, który wpływa na wszystkie branże, szczególnie te, na których skupiliśmy się w tym artykule. W odpowiedzi dostawcy cyberbezpieczeństwa oferują zlecane na zewnątrz usługi zarządzane, między innymi w postaci zarządzanego wykrywania i reagowania (MDR) oraz rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). Usługi te zapewniają dostęp do specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając organizacjom wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa, proaktywne wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie w przypadku ataku bez konieczności inwestowania w dodatkowe wewnętrzne talenty.

Budowa wewnętrznego zespołu i infrastruktury do spraw cyberbezpieczeństwa może zająć miesiące, a nawet lata, co może być zbyt długim okresem w obliczu rosnących nacisków regulacyjnych i środowiskowych. Polegając na tych zarządzanych usługach, czas zapewnienia cyberbezpieczeństwa zostaje radykalnie skrócony, minimalizując narażenie tych branż wysokiego ryzyka na potencjalne naruszenia i ataki.

Dla organizacji opieki zdrowotnej oznacza to ochronę danych pacjentów i zapewnienie zgodności ze zaktualizowanymi i nowymi przepisami wprowadzonymi przez HIPAA i NIS 2. W sektorze finansowym mogą one z większą pewnością chronić aktywa finansowe i przestrzegać zmieniających się przepisów SEC. Firmy zajmujące się oprogramowaniem i SaaS mogą wykorzystać silną pozycję cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć zaufanie i ułatwić możliwości biznesowe, podczas gdy przemysł produkcyjny może zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną i własność intelektualną, jednocześnie doprowadzając własną branżę do bardziej zoptymalizowanego stanu.

Usługi MDR i XDR optymalizują również zasoby organizacji borykających się z napiętymi budżetami, będąc opłacalnymi opcjami zaprojektowanymi w celu usprawnienia działu cyberbezpieczeństwa poprzez konsolidację dostawców, automatyzację zadań ręcznych i oszczędzanie czasu wewnętrznego zespołu. Pozwala to firmom ze wszystkich branż na efektywniejszą alokację zasobów i skupienie się na podstawowej działalności biznesowej, wiedząc, że ich cyberbezpieczeństwem zajmują się zaufani eksperci.

Wdrażając usługi MDR i XDR, organizacje z tych branż wysokiego ryzyka mogą stawić czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, przed którymi stoją w świecie po pandemii i nadal prosperować w coraz bardziej połączonym i cyfrowym środowisku.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy