Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Bezpieczeństwo w InternecieBlog

Czym jest ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa i dlaczego warto ją stosować?

Piotr R

2 listopada 2023

Najlepszą obroną jest atak, to sentencja znana już od setek lat wśród polityków, wojskowych i biznesmanów. Pomimo tego, że truizm ten jest tak bardzo popularny, że aż wydaje się banalny, to w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można go zastosować. Dlatego w tym artykule przedstawimy, czym jest ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa i dlaczego warto ją stosować.

Ofensywna strategia cyberochrony

Ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa – główne założenia

W dzisiejszym krajobrazie cyberbezpieczeństwa, podmioty zagrażające i zespoły dbające o cyberbezpieczeństwo znajdują się w ciągłym cyklu akcji i reakcji. Kiedy haker odkrywa nową lukę w zabezpieczeniach, zespół ds. bezpieczeństwa spieszy się z wydaniem poprawki. Każda nowa, wykorzystana luka jest objęta kolejną aktualizacją korygującą. Ten ciągły cykl luk i poprawek trwa, co wymaga czujności ze strony specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Zmęczeni grą obronną, niektórzy specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa decydują się skierować cyberfront bezpośrednio na teren swoich przeciwników, stosując taktykę ofensywną w celu wyszukiwania i niszczenia podmiotów zagrażających. Ofensywne taktyki cyberbezpieczeństwa, takie jak testy penetracyjne, red teaming, polowanie na zagrożenia i proaktywna analiza zagrożeń, wzmacniają strategię defensywną, wykorzystując proaktywne i agresywne działania, które identyfikują, odstraszają oraz zakłócają działania cyberprzestępców.

Dlaczego obrona tradycyjnie była domyślną strategią cyberbezpieczeństwa?

Tradycyjnie duże korporacje polegały głównie na defensywnych strategiach cyberbezpieczeństwa z kilku kluczowych powodów.

Po pierwsze, obrona pomaga ograniczać ryzyko, zmniejszając prawdopodobieństwo udanych cyberataków i minimalizując potencjalne szkody dla danych i systemów.
Po drugie, zgodność z przepisami często wymaga większego skupienia się na środkach obronnych mających na celu ochronę poufnych informacji, zgodnie z przepisami branżowymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
Po trzecie, ochrona reputacji organizacji ma kluczowe znaczenie, ponieważ cyberataki mogą nadszarpnąć zaufanie, czyniąc obronę priorytetem. Co więcej, opłacalność zapobiegania w porównaniu z naprawami po naruszeniu uzasadnia podejście defensywne.
Ograniczone zasoby i stale ewoluujące zagrożenia również podkreślają znaczenie proaktywnej obrony w krajobrazie cyberbezpieczeństwa korporacji.

Dlaczego tradycyjna obrona w cyberbezpieczeństwie nie wystarczy?

Ataki hakerskie aktualnie są coraz bardziej wyrafinowane, co sprawia, że organizacje muszą wyjść poza czysto defensywną postawę cyberbezpieczeństwa. Ugrupowania zagrażające coraz częściej stosują techniki unikowe i adaptacyjne, aby ominąć tradycyjne środki obronne. Często maskują swoją działalność jako legalny ruch lub zachowanie. Po dokonaniu początkowego naruszenia punktu końcowego mogą szybko rozprzestrzenić się po całej sieci w poszukiwaniu lukratywnych celów. Po wykryciu często jest już za późno, aby zapobiec poważnym szkodom.

W jaki sposób organizacje mogą ulepszyć swoją defensywną strategię cyberbezpieczeństwa, przechodząc do ataku?

Włączenie strategii ofensywnych — takich jak testy penetracyjne, red teaming, wykrywanie zagrożeń i proaktywna analiza zagrożeń — może zwiększyć zdolność organizacji do skutecznego wykrywania zagrożeń cybernetycznych, reagowania na nie i skutecznego powstrzymywania ich. Jednakże istotne jest ostrożne podejście do strategii ofensywnych, biorąc pod uwagę implikacje prawne, etyczne i dyplomatyczne, a jednocześnie upewniając się, że są one zgodne z ogólnymi celami bezpieczeństwa organizacji.

Z jakich taktyk składa się strategia ofensywna?

Ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa obejmuje różne taktyki mające na celu identyfikację i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Niektóre z tych kluczowych taktyk obejmują:

Testy penetracyjne: kontrolowane testy cybernetyczne mające na celu znalezienie luk w określonym celu.

Red Teaming: kompleksowe symulacje ataków oceniające ogólne bezpieczeństwo.

Wyszukiwanie zagrożeń: aktywne poszukiwanie oznak złośliwej aktywności.

Aktywna obrona: proaktywne środki zakłócające działanie atakujących (np. Honeypoty).

Cyfrowa dezinformacja: tworzenie fałszywych informacji, aby wprowadzić w błąd atakujących.

Proaktywna analiza zagrożeń: zbieranie danych na temat pojawiających się zagrożeń.

Ofensywne środki zaradcze: działania mające na celu przeciwdziałanie atakującym.

Badanie luk w zabezpieczeniach: odkrywanie nieznanych luk w zabezpieczeniach.

Cyfrowa kryminalistyka: zbieranie dowodów związanych z incydentami cybernetycznymi.

Cyberodstraszanie: odstraszanie atakujących, demonstrując zdolność do zdecydowanego reagowania.

Jakie korzyści daje ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa?

Ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa pomaga organizacjom zmniejszyć powierzchnię ataku i usprawnić wczesne wykrywanie zagrożeń. Testy penetracyjne, tworzenie zespołów red team i polowanie na zagrożenia oraz aktywne testowanie i kwestionowanie środowiska bezpieczeństwa pomogą zidentyfikować słabe punkty, jak również podatności, które atakujący mogą wykorzystać. Ich celem są także działania usprawniające, mające na celu wzmocnienie mechanizmów ochronnych przed wyrafinowanymi i ewoluującymi zagrożeniami.

Ofensywne podejście poprawia także gotowość do reagowania na incydenty poprzez udoskonalanie planów i procesów oraz generowanie oszczędności, ponieważ bardziej ekonomiczne jest zapobieganie incydentom niż ich usuwanie. W niektórych przypadkach ofensywna strategia bezpieczeństwa jest kluczowym dowodem wymaganym przez klientów korporacyjnych oraz potencjalnych nabywców lub inwestorów. Ostatecznie ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa zapewnia dokładne, skuteczne i wszechstronne podejście do zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa.

Czy poza taktyką istnieje psychologiczna korzyść z poznania sposobu myślenia atakującego?

Zrozumienie sposobu myślenia atakującego pomaga zespołom ds. cyberbezpieczeństwa przewidywać ataki, usprawniać wykrywanie, wdrażać skuteczne taktyki obronne, opracowywać ukierunkowane środki zaradcze i wspierać analizę behawioralną. Ponadto pomaga w udostępnianiu informacji o zagrożeniach — działając jako środek odstraszający, usprawniając szkolenia, ułatwiając dochodzenia i przypisując incydenty cybernetyczne. Wiedza ta wzmacnia ogólny poziom cyberbezpieczeństwa i odporność organizacji na zmieniające się zagrożenia.

Czy istnieją jakieś względy etyczne związane z ofensywną strategią cyberbezpieczeństwa, o których organizacje powinny pomyśleć?

Względy etyczne są bardzo istotne podczas wyboru odpowiedniej taktyki ochronnej dla Twojej firmy. Dlatego powinieneś wybrać renomowanych, etycznych dostawców i uzyskać wyraźną zgodę na zakres testów uwzględniający przepisy dotyczące prywatności danych i minimalizujący zakłócenia. Niezbędna jest przejrzystość i jasna sprawozdawczość, podobnie jak weryfikacja zgodności z prawem i zapewnienie, że nie ma ona związku z działalnością przestępczą. Dlatego przed wyborem odpowiedniego dostawcy rozwiązań zabezpieczających i antywirusowych, zawsze warto dokonać lustracji potencjalnych usługodawców. Firma Bitdefender jest renomowanym dostawcą oprogramowania antywirusowego oraz EDR i XDR. Miliony zadowolonych i bezpiecznych klientów na całym świecie oraz świetne wyniki testów przeprowadzanych przez niezależne instytuty badawcze, takie jak AV Comparatives i AV-TEST dobitnie potwierdzają to, że Bitdefender to firma godna zaufania.

Edukacja personelu i współpraca po testach w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach mają kluczowe znaczenie. Odpowiedzialność i otwarta komunikacja z interesariuszami uzupełniają ramy etyczne, aby zapewnić, że testowanie jest przeprowadzane w sposób uczciwy, odpowiedzialny i zgodny z granicami prawnymi.

W jaki sposób ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa wpływa na ramy regulacyjne i zgodność?

Testy penetracyjne i red teaming wpływają na zgodność z przepisami, identyfikując luki w zabezpieczeniach, oceniając ryzyko i usprawniając reakcję na incydenty. Pomaga to w dostosowaniu ofensywnej strategii cyberbezpieczeństwa do wymogów w zakresie ochrony danych, zarządzania ryzykiem i ciągłego monitorowania. Ofensywna strategia cyberbezpieczeństwa wspiera zgodność, wykazując proaktywne środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo danych i należytą staranność, wzmacniając zaangażowanie organizacji w realizację celów regulacyjnych. Wynikiem tych ofensywnych ocen bezpieczeństwa są dowody wymagane przez audytorów w celu uzyskania/utrzymania certyfikatów zgodności z normami takimi jak ISO 27001, SOC 2 typ 2, RODO, PCI-DSS, HIPAA itp.

Wnioski końcowe związane z ofensywną strategią cyberbezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę dzisiejszy szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń, samo przyjęcie postawy obronnej jest niewystarczające. Jak podkreślono w tym artykule, atakowanie przy użyciu taktyk takich, jak testy penetracyjne, tworzenie zespołów red team i proaktywna analiza zagrożeń nie tylko poprawia poziom cyberbezpieczeństwa organizacji, ale także zapewnia dodatkową warstwę odporności. To proaktywne podejście przerywa monotonny cykl odkrywania oraz łatania luk w zabezpieczeniach, umożliwiając organizacjom przejęcie inicjatywy i przejęcie kontroli nad swoim cyberprzeznaczeniem. Przyjęcie ofensywnej strategii cyberbezpieczeństwa to nie tylko opcja, ale konieczność dla firm i liderów IT, którzy chcą być o krok przed wyrafinowanymi przeciwnikami. Dlatego integracja środków ofensywnych ma kluczowe znaczenie dla zbudowania solidnej, dynamicznej obrony, która jest w stanie udaremnić nawet najbardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy