Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Poradniki

Obrona oparta na sile współpracy pracy zespołowej wśród analityków bezpieczeństwa

Piotr R

22 stycznia 2024

Gdy zostawiamy za sobą trudny rok 2023 i wkraczamy w niepewny rok 2024, zespoły ds. cyberbezpieczeństwa w dalszym ciągu będą musiały mierzyć się z niesamowitą presją. Przyspieszenie transformacji cyfrowej i rozprzestrzenianie się zasad pracy hybrydowej będzie w dalszym ciągu zwiększać obszary zagrożeń. Systemy zabezpieczeń w dalszym ciągu będą stawały się coraz bardziej zdecentralizowane i złożone. Zagrożenia będą coraz bardziej wyrafinowane i będą wykorzystywać zaawansowane taktyki i techniki ataków w celu wykorzystania słabych punktów w infrastrukturze IT organizacji. Rezultatem będzie przeciążenie zespołów ds. bezpieczeństwa i zmęczenie alertami – szczególnie wśród mniejszych zespołów ds. bezpieczeństwa i organizacji, które nie mają centrum operacyjnego bezpieczeństwa (SOC).

Zespół do spraw cyberbezpieczeństwa

Oczywiste jest, że dzisiejsze zespoły ds. bezpieczeństwa muszą poprawić efektywność operacyjną, aby sprostać tym krytycznym wyzwaniom w 2024 r. Jednak, co może w tym pomóc? Bitdefender odpowiada: poprawiona współpraca i komunikacja między zespołami.

Rok 2023 – podsumowanie krajobrazu cyberbezpieczeństwa

W 2023 r. zespół Bitdefender zaobserwował niesamowite zmiany w krajobrazie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa i polityka pracy z dowolnego miejsca w szybkim tempie poszerzają obszar zagrożeń. Chmura zwiększa innowacyjność, elastyczność i rozwój, ale sprawia również, że systemy IT stają się coraz bardziej złożone. Większość codziennych zadań jest wykonywana w przeglądarce, z dala od wzmocnionego centrum danych, co ogranicza widoczność analityków i kontrolę nad obciążeniami. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/ML), pomagają cyberprzestępcom tworzyć wyrafinowane ataki na dużą skalę, które można dostosowywać w czasie rzeczywistym.

Analitycy bezpieczeństwa często mają braki kadrowe i są przeciążeni, czasami polegają na starzejącym się zestawie narzędzi, a nawet sposobie myślenia, który nie został stworzony dla dzisiejszego, szybko zmieniającego się, stale ewoluującego krajobrazu. Mnóstwo rozwiązań do monitorowania przytłacza analityków, co prowadzi do dużej liczby fałszywych alarmów i zmęczenia alertami. Organizacje, które nie potrafią się dostosować, mogą stwierdzić, że morale ich zespołów operacyjnych jest są niskie. Wypalenie zawodowe, które nie ma żadnych pozytywnych skutków, zmusza ludzi do odchodzenia z zawodu. Konkurencyjny rynek może coraz bardziej utrudniać pozyskiwanie nowych talentów posiadających umiejętności i motywację do odniesienia sukcesu.

Budowa i utrzymywanie SOC na miejscu z pewnością pomaga złagodzić te obciążenia, upraszczając złożone stosy zabezpieczeń poprzez widoczność i konsolidację. Automatyzacja może pomóc w usprawnieniu zadań wykonywanych ręcznie, umożliwiając analitykom skupienie się na bardziej strategicznych inicjatywach związanych z bezpieczeństwem, takich jak zaawansowana analiza zagrożeń. Jednakże wzmocniony i sprawny SOC może być postrzegany raczej jako luksus niż konieczność w dzisiejszym hiperkonkurencyjnym, oszczędnym środowisku biznesowym, a wiele organizacji średniej wielkości w dalszym ciągu polega na mniejszych zespołach, które chronią organizację przed złośliwymi zagrożeniami, korzystając z dziesiątek narzędzi zabezpieczających nowoczesną, dynamiczną i w coraz większym stopniu opartą na chmurze infrastrukturę IT.

Tworzenie jednolitego podejścia

Wydajność operacyjną, maksymalne wykorzystanie zasobów i zwiększoną odporność na cyberbezpieczeństwo można osiągnąć nawet w środowiskach, w których nie działają duże, wyspecjalizowane zespoły, takie jak NetOps lub grupy zajmujące się architekturą. Na tym polega istota ujednoliconego podejścia do cyberbezpieczeństwa, szczególnie istotnego w kontekstach, w których zasoby są ograniczone. W tych ustawieniach zespół ds. bezpieczeństwa staje się wieloaspektową siłą zdolną do zarządzania bezpieczeństwem aplikacji, operacjami sieciowymi i architekturą infrastruktury. Strategia ta opiera się na kompleksowej widoczności oraz zaangażowaniu w pracę zespołową i współpracę w zespole. Każdy członek odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i eliminowaniu luk w zabezpieczeniach, zapewniając solidną integrację zabezpieczeń w całym stosie IT. Kluczem do sukcesu w tych scenariuszach jest ponowne zdefiniowanie tradycyjnych ról IT, ustalenie jasnych podstaw operacyjnych, rozbicie istniejących silosów i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Ujednolicone podejście do cyberbezpieczeństwa umożliwia zespołom niezależnie od wielkości szybkie i skuteczne reagowanie w celu ochrony organizacji przed krajobrazem stale zmieniających się zagrożeń.

Oto trzy sposoby, w jakie zespoły ds. bezpieczeństwa mogą usprawnić współpracę i komunikację w całej organizacji:

1. Przejdź do podejścia opartego na ryzyku

Ochrona najcenniejszych aktywów organizacji wymaga zrozumienia, czym one są i w jaki sposób ludzie ich używają do realizacji misji firmy. Regularne rozmowy z zespołem operacyjnym zapewniają wgląd w krytyczne zasoby IT, sposób ich wykorzystania oraz ryzyko, jakie stanowią dla organizacji. Następnie korelowanie tych informacji z innymi zespołami IT — niezależnie od tego, czy są to aplikacje, czy NetOps — gwarantuje, że wszystkie podstawy systemu IT zostaną skutecznie zabezpieczone. Stosowanie podejścia do cyberbezpieczeństwa opartego na ryzyku gwarantuje, że nadasz priorytet właściwym zasobom i zoptymalizujesz zasoby bezpieczeństwa w najbardziej efektywny sposób.

2. Otwarte kanały komunikacji

Zespoły ds. bezpieczeństwa są często krytykowane za to, że próbują zrobić zbyt wiele, co skutkuje przepracowaniem i przeciążeniem zespołu. Nie bądź bohaterem. Współpracuj z innymi zespołami IT, aby rozłożyć odpowiedzialność za zabezpieczenie zasobów IT organizacji. Bezpieczeństwo powinno stanowić podstawę najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i polegać na innych zespołach w zakresie wdrażania odpowiednich zabezpieczeń, zapewniając jednocześnie wsparcie, konsultacje i ostatecznie egzekwowanie. Obejmuje to utrzymywanie kanałów komunikacyjnych otwartych dla innych jednostek biznesowych, więc jeśli na przykład istnieje problem klienta, którym należy się zająć, zespół ds. cyberbezpieczeństwa wie, z kim w organizacji sprzedaży należy się skontaktować. Praca między zespołami gwarantuje, że zespół ds. cyberbezpieczeństwa nie będzie przytłoczony i będzie działał wydajnie i na odpowiednią skalę, skracając jednocześnie czas rozwiązywania problemów.

3. Zoptymalizuj swoje zasoby

Optymalizacja zasobów cyberbezpieczeństwa jest niezbędna, zwłaszcza przy ograniczonych budżetach IT. Wymaga to odpowiedniego połączenia wykwalifikowanego personelu, skutecznych narzędzi i wydajnych procesów. Upewnij się, że Twój zespół posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, np. specjalistę ds. bezpieczeństwa w chmurze, jeśli przechodzisz na operacje w chmurze.

Twoje narzędzia cyberbezpieczeństwa muszą ewoluować wraz ze środowiskiem IT. Regularnie oceniaj je pod kątem celów biznesowych i zgodności z innymi systemami IT, takimi jak narzędzia programistyczne i sieci w chmurze. Kluczowe kwestie obejmują ich zgodność z obecnym i przyszłym modelem biznesowym, wpływ em na przychody lub budżet oraz możliwości dostosowania.

Maksymalizacja wartości tych narzędzi jest kluczowa. Nie wystarczy posiadanie zaawansowanego rozwiązania; musisz je w pełni wykorzystać. Zainwestuj w szkolenia lub współpracuj z zespołami wsparcia dostawców, aby mieć pewność, że wykorzystasz każdą funkcję inwestycji w cyberbezpieczeństwo, maksymalnie wykorzystując ograniczone zasoby.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możesz skutecznie zmaksymalizować pracę swojego zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa za pomocą Bitdefnder XDR, to sprawdź tę stronę.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy