Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Zarządzanie kontami użytkowników Bitdefender GravityZone

Awatar

Krzysztof B.

12 kwietnia 2024

Ten artykuł opisuje zarządzanie kontami użytkowników konsoli Bitdefender GravityZone.

Możesz tworzyć, edytować i usuwać konta użytkowników konsoli w zakładce Konta po lewej stronie panelu GravityZone.

Tworzenie nowych kont

Przed utworzeniem konta upewnij się, że masz pod ręką wymagany adres e-mail. Jest on wymagany. Użytkownik otrzyma wiadomość z zaproszeniem do GravityZone. Będzie również jego loginem.

Aby dodać konto użytkownika w konsoli:

1. Zaloguj się do konsoli GravityZone.

2. Przejdź do zakładki Konta po lewej stronie.

3. Kliknij przycisk DODAJ KONTO w lewym górnym rogu strony.

Wyświetli się okno konfiguracji.

4. W sekcji Szczegóły podaj następujące informacje:

– E-mail – adres e-mail użytkownika używany do logowania się do konsoli. NIE MOŻE SIĘ POWTARZAĆ W BAZIE.

Na ten adres wysyłane są raporty i ważne powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa. Powiadomienia e-mail są wysyłane automatycznie za każdym razem, gdy w sieci zostaną wykryte istotne zagrożenia.

– Imię i nazwisko – imię i nazwisko właściciela konta.

– Firma – Tylko w konsoli partnerskiej. Konto zostanie przypisane do firmy istniejącej w konsoli, wybranej z rozwijanej listy. Można w ten sposób udzielać dostępu do logowania swoim klientom.

Strefa czasowa – wybierz strefę czasową dla konta. Konsola będzie wyświetlała informacje zgodnie z wybraną strefą (w raportach, powiadomieniach itp.).

Język – wybierz język wyświetlania konsoli.

Sekcja szczegóły przy dodawaniu nowego konta gravityzone

5. Skonfiguruj ustawienia profilu w sekcji Bezpieczeństwo logowania:

Ustaw maksymalny wiek hasła na 90 dni – włącz lub wyłącz politykę wygaśnięcia hasła.

Po włączeniu hasło powiązane z kontem wygaśnie po 90 dniach od jego utworzenia. Użytkownik musi je zmienić przed upływem tego czasu, w przeciwnym razie zostanie zablokowany w GravityZone.

Zablokuj konto po 5 próbach logowania nieprawidłowym hasłem – gdy opcja jest włączona, blokuje konto po 5 błędnych próbach logowania.

polityka bezpieczeństwa logowania gravityzone

Uwaga!

W przypadku zablokowania konta użytkownik musi zresetować swoje hasło podczas logowania (opcja przypomnienia hasła) lub poprosić o to administratora.

6. W sekcji Uprawnienia Roli skonfiguruj następujące elementy:

Rola – wybierz rolę, którą chcesz przypisać użytkownikowi. Określa ona jego rodzaj uprawnień.

Uprawnienia – wybierz, jakie uprawnienia ma posiadać użytkownik.

Każda rola ma predefiniowaną konfigurację uprawnień. Możesz przypisać użytkownikowi ich określoną kombinację wybierając opcję Custom.

Możesz przypisać następujące uprawnienia użytkownika do kont GravityZone:

Zarządzaj sieciami

Twórz i pobieraj pakiety instalacyjne; instaluj agentów bezpieczeństwa; zarządzaj zadaniami i plikami poddanymi kwarantannie.

Uprawnienie jest przystosowane dla kont administratorów sieci.

Administratorzy sieci z firm partnerskich mogą mieć uprawnienia do zarządzania bezpieczeństwem sieci firmowych klientów.

Możesz dostosować swój wybór:

Przeglądaj i analizuj dane — umożliwia przeglądanie zdarzeń i dzienników związanych z bezpieczeństwem, zarządzanie raportami i pulpitem nawigacyjnym.

Zaawansowane dochodzenie — umożliwia rozpoczynanie sesji Remote Shell na zarządzanych docelowych punktach końcowych i przeprowadzanie zaawansowanych analiz śledczych. Ci użytkownicy z muszą mieć również uprawnienia Zarządzania sieciami.

Zarządzaj ustawieniami punktów końcowych

Przeglądaj lub zarządzaj politykami, profilami konfiguracji, regułami przypisania i dowolnymi innymi ustawieniami punktu końcowego z innych obszarów GravityZone.

Uprawnienie jest przystosowane dla kont administratorów sieci.

Możesz dostosować swój wybór:

Tylko do odczytu — umożliwia przeglądanie ustawień wymienionych powyżej.

Odczyt i zapis — umożliwia przeglądanie i modyfikowanie ustawień wymienionych powyżej.

Zarządzaj użytkownikami

Można tworzyć, usuwać i edytować konta użytkowników wewnątrz własnej firmy.

Zarządzaj firmami

Zapewnia dostęp do edycji ustawień profilu firmy i wprowadzania zmian w licencjach.

uprawnienia kont użytkowników gravityzone

7. W sekcji Wybierz cele zaznacz grupy sieciowe, do których użytkownik będzie miał dostęp. Możesz ograniczyć dostęp użytkownika do określonych obszarów sieci.

grupy, do których ma mieć dostęp użytkownik gravityzone

8. Kliknij przycisk UTWÓRZ na dole strony, aby dodać użytkownika.

Konto zostanie dodane do zakładki Konta po lewej stronie konsoli.

Na wprowadzony adres email przyjdzie wiadomość z zaproszeniem, która zawiera link do utworzenia hasła.

Edytowanie kont

Aby edytować konto innego użytkownika:

1. Zaloguj się do swojej konsoli GravityZone.

2. Przejdź po lewej stronie do zakładki Konta.

3. Kliknij na niebieski napis w kolumnie Imię i nazwisko.

lista kont w konsoli gravityzone

4. W razie potrzeby możesz modyfikować dane i ustawienia konta użytkownika.

5. Kliknij Zapisz, aby zachować ustawienia.

Usuwanie kont

Aby usunąć konto:

1. Zaloguj się do swojej konsoli GravityZone.

2. Przejdź do zakładki Konta w menu po lewej stronie.

3. Zaznacz konto użytkownika z listy.

4. Kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.

Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Źródła:

https://www.bitdefender.com/business/support/en/77209-124349-managing-user-accounts.html#UUID-72aca5b3-8f63-26de-9ad2-7a998cb42a85

https://www.bitdefender.com/business/support/en/77209-124345-user-rights.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy