Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Bezpieczeństwo w InternecieZagrożenia Internetowe

Jak będzie wyglądać praca analityka bezpieczeństwa w 2024 roku?

Piotr R

5 stycznia 2024

Rola analityka bezpieczeństwa podlega obecnie ciągłym zmianom. Dawno minęły czasy, gdy polegała tylko na siedzeniu przed komputerem, monitorowaniu pulpitu nawigacyjnego i wykrywaniu problemów w miarę ich pojawiania się. Wraz z transformacją cyfrową i rozwojem zasad pracy zdalnej zauważalna jest ekspansja obszarów zagrożeń, co prowadzi do większej złożoności zabezpieczeń. W rezultacie zespoły bezpieczeństwa są przeciążone, brakuje im personelu w obliczu rosnącej liczby przeciwników i wymaga się od nich, aby osiągnęli lepsze wyniki przy coraz mniejszych zasobach. Obciąża to morale, ponieważ analitycy bezpieczeństwa mają trudności z nadążaniem za zabezpieczaniem rozproszonej i dynamicznej infrastruktury.

Analityk bezpieczeństwa

Oczywiste jest, że analitycy bezpieczeństwa potrzebują lepszych szkoleń, lepszych narzędzi i zoptymalizowanych procesów, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed rokiem 2024. Jak zatem zmienią się obowiązki i wyzwania analityków bezpieczeństwa w roku 2024? Poniżej zgłębiamy temat i odpowiadamy na pytanie.

Nawigacja w Uncharted Cyber Terrain

Transformacja cyfrowa i polityka pracy z dowolnego miejsca spowodowały zdecentralizowaną infrastrukturę i rozszerzenie obszarów zagrożeń. Chmura poprawiła innowacyjność, elastyczność i rozwój wielu firm, ale także skomplikowała sprawy związane z bezpieczeństwem IT. Pracownicy coraz częściej wykonują swoje zadania w CRM-ach webowych, z dala od wzmocnionego centrum danych, co ogranicza widoczność analityków i kontrolę nad obciążeniami. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (AI/ML) powodują wzrost liczby cyberataków, w przypadku których można ominąć rozwiązania zabezpieczające. Ataki są opracowywane na dużą skalę i udostępniane do zakupu każdemu, kto posiada kartę kredytową lub kryptowalutę. Każde naruszenie może spowodować zniszczenie krytycznych systemów biznesowych, przejęcie ich dla okupu i wydobycie zastrzeżonych informacji.

Te zmiany w krajobrazie zmuszają analityków bezpieczeństwa do ponownego przemyślenia sposobów działania w ramach funkcjonowania biznesu. Zamiast po prostu rozwiązywać problemy, obecnie proszeni są o rozważenie bezpieczeństwa z perspektywy biznesowej — dokładne ograniczenie ryzyka dla organizacji.

Rozważmy scenariusz, w którym organizacja rozważa migrację kluczowego systemu biznesowego do chmury lub opcje między rozszerzeniem zasad pracy zdalnej a powrotem do biura. Wcześniej takimi decyzjami kierowały przede wszystkim względy biznesowe, a zadaniem zespołu ds. bezpieczeństwa było zabezpieczenie nowej infrastruktury lub obciążeń po podjęciu decyzji. Jednak rola zespołów ds. bezpieczeństwa ulega zmianie. Stanowią obecnie integralną część procesu decyzyjnego, dostarczając kluczowych informacji na temat wpływu tych zmian na poziomy ryzyka, w tym na potencjalne podatności i konsekwencje naruszeń systemów lub użytkowników.

Ta zmiana niesie ze sobą nowe wyzwania i oczekiwania, zasadniczo zmieniając zestaw umiejętności wymaganych, aby analityk bezpieczeństwa mógł osiągnąć sukces. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na tak zwane umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie, ocena ryzyka i komunikacja, obok tradycyjnych umiejętności technicznych, których zawsze potrzebowali analitycy.

Osiągnięcie przejrzystości i dowodzenia w 2024 r.

Choć rok 2024 może wydawać się pełen wyzwań dla analityków bezpieczeństwa, nie wszystko stracone. Dzisiejsi analitycy bezpieczeństwa stosują strategię cyberbezpieczeństwa, wykorzystując sztuczną inteligencję/ML, automatyzację i analizę biznesową. Takie podejście nie tylko usprawnia wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, ale także ściślej dostosowuje cyberbezpieczeństwo do celów biznesowych. Jednak skuteczność technologii AI/ML jest bezpośrednio powiązana z otrzymywanymi danymi, co podkreśla konieczność dokładnej widoczności i kontroli kluczowych danych dotyczących bezpieczeństwa w nowoczesnych strategiach cyberbezpieczeństwa.

W pogoni za lepszą transparentnością i kontrolą rośnie trend wyboru rozwiązań, które centralizują dane o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem z wielu narzędzi w jedną ujednoliconą platformę. Takie podejście umożliwia analitykom bezpieczeństwa skuteczne monitorowanie, analizowanie i automatyzowanie reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem, zapewniając szybkie podjęcie działań zaradczych. Idealne rozwiązanie w tej kategorii umożliwia analitykom wszechstronne zrozumienie dynamiki sieci IT, wykorzystania zasobów i związanych z nimi zagrożeń dla organizacji.

Rozwiązaniem przykuwającym uwagę ze względu na swoją skuteczność w tym obszarze jest rozszerzona detekcja i reakcja (XDR). Bitdefender XDR wyróżnia się zintegrowanym podejściem do wyzwań stojących przed analitykami bezpieczeństwa, łącząc głęboką widoczność z proaktywną kontrolą.

Oto trzy możliwe sposoby wykorzystania rozwiązania XDR w roku 2024:

1. Priorytetyzacja ryzyka

Podczas wzrostu złożoności infrastruktury niezwykle ważne jest zajęcie się w pierwszej kolejności najbardziej krytycznymi problemami. Ustalanie priorytetów ryzyka rozpoczyna się od nawiązania otwartej i szczerej rozmowy z zespołem operacyjnym. Dowiesz się, które zasoby IT i zbiory danych są najważniejsze dla ich KPI i jaki wpływ będą miały na firmę, jeśli zostaną naruszone lub wyłączone przez złośliwe zagrożenie. Rozwiązania XDR mogą zapewnić wgląd w te klejnoty koronne poprzez skonsolidowane zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem, analizę zagrożeń i zarządzanie podatnościami na zagrożenia.

2. Automatyzacja procesów

Automatyzacja zadań, które wcześniej wykonywano ręcznie, to także świetny sposób na usprawnienie czasu analityków bezpieczeństwa. Zadania takie jak wykrywanie zasobów, instalowanie poprawek i inne żmudne prace konserwacyjne można przenieść na maszyny, uwalniając ludzi od zajmowania się bardziej wrażliwymi projektami wymagającymi bardziej krytycznego myślenia – takimi jak zaawansowana analiza zagrożeń. Rozwiązania XDR zapewniają wgląd w te zadania i automatyzują je na dużą skalę, zapewniając ich szybką, dokładną i kompletną realizację. Rozwiązania XDR mogą także identyfikować trendy w zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem — identyfikując pozornie niezwiązane ze sobą zachowania w różnych systemach jako skoordynowane wysiłki podmiotów zagrażających.

3. Rozwój umiejętności

Analitycy ds. bezpieczeństwa będą musieli rozwijać swoje umiejętności, ponieważ w 2024 r. zmieni się krajobraz bezpieczeństwa i ich obowiązki. Wymaga to podwójnej strategii polegającej na zatrudnianiu odpowiednich ludzi i rozwijaniu umiejętności we własnym zakresie poprzez dodatkowe szkolenia i edukację. W miarę jak bezpieczeństwo staje się coraz bardziej powiązane z biznesową stroną organizacji, różnorodność umiejętności staje się jeszcze ważniejsza. Nie bój się zatrudniać osób spoza branży IT, które posiadają potencjał bycia świetnymi analitykami. W rzeczywistości widzimy, jak ludzie z zespołów sprzedaży i wsparcia pomyślnie przechodzą do IT ze względu na swoje krytyczne myślenie i doświadczenie w komunikacji — dwie umiejętności, na które istnieje duże zapotrzebowanie wśród analityków bezpieczeństwa.

W obliczu ewolucji bezpieczeństwa w 2024 r.

Świat biznesu się zmienia, a wraz z nim cyberbezpieczeństwo. Obecnie od analityków bezpieczeństwa oczekuje się oceny zagrożeń bezpieczeństwa i zarządzania nimi z perspektywy biznesowej, zapewniając krytyczne oceny decyzji biznesowych wysokiego szczebla. To spowodowało, że rola analityka bezpieczeństwa uległa znacznej zmianie w ciągu ostatniego roku i oczekuje się, że w 2024 r. rola ta będzie nadal ewoluować wraz z dalszymi przemianami świata. Rozwiązania XDR mogą pomóc analitykom bezpieczeństwa sprostać tym nowym wyzwaniom, zapewniając widoczność i kontrolę nad krytycznymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które przepływają przez organizację, co pozwala im ustalać priorytety zagrożeń, automatyzować zadania wykonywane ręcznie i rozwijać odpowiednie umiejętności.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy