Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Bezpieczeństwo w Internecie

Jak XDR poprawia gotowość organizacyjną? Wdrażanie skutecznej analizy szybkiego reagowania

Piotr R

14 lutego 2024

Biorąc pod uwagę nieuchronność incydentów związanych z bezpieczeństwem, odporność firmy na cyberniebezpieczeństwa definiowana jest nie tylko przez jej zdolności obronne, ale także przez szybkość i skuteczność reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem. Naruszenia danych są tak częste, że organizacje muszą mieć plany awaryjne. Według Apple tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. liczba naruszeń danych wzrosła o 20% w porównaniu z całym 2022 r. Ponadto, zgodnie z raportem oceny cyberbezpieczeństwa Bitdefender 2023, ponad 74,7% organizacji w USA zgłosiło, że w ostatnim miesiącu doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych. To jasno pokazuje, że organizacje, oprócz tradycyjnych narzędzi zapobiegawczych, powinny dużo inwestować w proaktywne narzędzia i rozwiązania takie, jak Bitdefender GravityZone XDR, który wspiera szybsze i skuteczniejsze możliwości reagowania.

Pracownik korzysta z XDR

Podczas gdy wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych (EDR) było tradycyjnie rozwiązaniem, które zaspokajało tę nową potrzebę proaktywności, rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR) to bardziej wszechstronne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, na którym organizacje mogą polegać, aby poprawić gotowość organizacji i skrócić czas reakcji. W tym artykule omówiono, w jaki sposób XDR może zwiększyć możliwości organizacji w zakresie szybkiego reagowania i przedstawiono wskazówki, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze dostawcy XDR.

Dlaczego XDR jest ważny dla analizy szybkiego reagowania?

Opracowanie wewnętrznych możliwości wykrywania i reagowania, które pozwolą skutecznie poruszać się po złożoności nowoczesnych środowisk IT, jest dla wielu organizacji zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wiele systemów operacyjnych, takich jak Linux, macOS i Windows, stanowi część infrastruktury firmy, co sprawia, że ich kompatybilność jest jeszcze większym wyzwaniem. Zespoły wewnętrzne również mają trudności z całodobowym zasięgiem.

„Działy IT i bezpieczeństwa informacji w firmach rzadko pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – mówi Andrei Ionescu, starszy architekt rozwiązań w Bitdefender. „Ale zagrożenia tak mają i często nie są zgodne z tradycyjnym harmonogramem pracy i nie są izolowane jak jednostki biznesowe”. Oznacza to, że organizacje są najbardziej narażone na ryzyko poza godzinami pracy i podczas konsolidowania wydarzeń z wielu źródeł. Dlatego też potrzebne jest narzędzie takie jak XDR.

Rozwiązania te wykraczają poza tradycyjne źródła monitorowania i gromadzenia danych oferowane przez EDR i rozszerzają się na chmurę oraz bardziej złożone obszary infrastruktury firmy, m.in.:

 • Dane punktu końcowego, takie jak wykonanie pliku, zmiany w rejestrze i połączenia sieciowe.
 • Obszerne dane sieciowe, w tym alerty dotyczące przepływu ruchu i systemu wykrywania włamań (IDS), zapewniające wgląd w potencjalne zagrożenia sieciowe.
 • Dane z systemów zabezpieczeń poczty e-mail i bram internetowych, identyfikujące zagrożenia, takie jak ataki phishingowe i złośliwe treści internetowe.
 • Dane ze środowisk i aplikacji chmurowych, monitorowanie błędnych konfiguracji, nietypowych działań użytkowników oraz innych zagrożeń charakterystycznych dla chmury.
 • Analityka zachowań użytkowników i informacje o tożsamości, wykrywające anomalie, które mogą wskazywać na naruszenie poświadczeń lub zagrożenia wewnętrzne.
  To wyczerpujące gromadzenie danych umożliwia XDR szybkie wykrywanie potencjalnych problemów i, co ważniejsze, zapewnianie organizacjom szczegółowych informacji potrzebnych do szybkiej reakcji, nawet poza godzinami pracy. Rozwiązania te mają również na celu korelację danych na różnych poziomach zabezpieczeń, kontekstualizację danych, co pozwala na dokładniejsze ustalenia.

„Jeśli chodzi o szybkie reagowanie, ważne jest, aby organizacje posiadały jak najwięcej danych związanych z incydentem” – mówi Ionescu.

Dzięki rozwiązaniom XDR organizacje mogą w bardziej kompleksowy sposób wykryć potencjalny atak lub incydent i zidentyfikować kluczowe elementy, takie jak źródło, jakie wykorzystane luki lub błędne konfiguracje doprowadziły do problemu oraz na jakie jednostki biznesowe, systemy, a także zasoby ma to wpływ.

W zależności od wagi problemu szeroki zakres wsparcia ułatwi także dochodzenia i analizy kryminalistyczne oraz będzie kluczowym atutem w przypadku zaangażowania organów regulacyjnych i potrzeby śledzenia ścieżki audytu.

Rozważając rozwiązania XDR mające na celu szczególnie szybkie reagowanie, ważne jest, aby mieć właściwe zrozumienie i odpowiednie podejście, aby podjąć najbardziej świadomą decyzję i maksymalnie wykorzystać dane rozwiązanie.

Jak zmaksymalizować wykorzystanie rozwiązania XDR do analizy szybkiej reakcji?

Wykorzystanie XDR do usprawnienia analizy szybkiego reagowania wymaga czegoś więcej niż tylko znalezienia odpowiedniego narzędzia, wymaga także odpowiedniego wsparcia i zrozumienia tego, co sprawi, że narzędzie XDR będzie dla Ciebie przydatne. Oto kilka kluczowych kwestii, o których organizacje powinny wiedzieć.

Małe organizacje również potrzebują XDR

„Wśród małych i średnich organizacji panuje powszechne błędne przekonanie, że są one zbyt małe, aby stać się celem cyberprzestępców” – mówi Ionescu. Niestety jest to nie prawda, ponieważ mniejsze podmioty często stają się celami cyberprzestępców.

Jeśli małe organizacje wystrzegają się środków i rozwiązań cyberbezpieczeństwa, takich jak rozwiązania XDR, stają się nisko wiszącym owocem dla oportunistycznych hakerów i mogą być kluczowymi celami bardziej wyrafinowanych ataków. Biorąc pod uwagę coraz większe wzajemne powiązania organizacji za pośrednictwem usług w chmurze, aplikacji SaaS i łańcuchów dostaw oprogramowania, osoby atakujące mogą postrzegać mniejsze organizacje jako bramy do większych, bardziej lukratywnych celów. Osoby nieposiadające zaawansowanych środków cyberbezpieczeństwa są bardziej narażone na ataki.

Braki w szkoleniu

Szkolenie jest podstawą skutecznego korzystania z rozwiązań XDR. Samo okresowe szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest niewystarczające w przypadku scenariuszy szybkiego reagowania, dlatego organizacje powinny inwestować w szkolenia ciągłe obejmujące podręczniki, sytuacje awaryjne i reagowanie na incydenty dostosowane do zmieniającego się krajobrazu operacyjnego, które obejmują zarówno zagrożenia, jak i rozwiązania.

„Szkolenie jest nadal koniecznością” – mówi Ionescu. „Zwłaszcza gdy w Twoim środowisku pojawia się nowe rozwiązanie.”

Inną częstą pułapką, którą dostrzega Ionescu, jest to, że organizacje traktują rozwiązania XDR tak samo, jak systemy antywirusowe i w rezultacie nie szkolą swoich pracowników. Bez odpowiedniego przeszkolenia można przeoczyć drobne szczegóły i niuanse, które mogą utrudniać efektywność lub nawet komunikację ryzyka, co skutkuje mniej spójną strategią reagowania, gdy nadejdzie czas ataku. Twój zespół powinien także zostać przeszkolony za każdym razem, gdy wprowadzane jest nowe rozwiązanie XDR, nawet jeśli jest zaznajomiony z wcześniejszymi rozwiązaniami.

Nie daj się nabrać na marketingowy szum

Rynek dostawców cyberbezpieczeństwa obfituje w marketingowy szum, a rozwiązania XDR nie są wyjątkiem. Według Ionescu większość organizacji dokona zakupu cyberbezpieczeństwa w oparciu o marketing i szum.

Liderzy cyberbezpieczeństwa nie powinni po prostu wybierać rozwiązania z największym budżetem marketingowym i obecnością w Internecie. Zamiast tego powinni szukać dostawców XDR oferujących usługi wewnętrzne, a także takich, którzy oferują znaczne możliwości reagowania, a nie tylko zlecać działania Tobie. Niektórzy dostawcy XDR korzystają z zasobów lub usług stron trzecich, co może mieć wpływ na czas reakcji i utrudniać ogólną pomoc techniczną. Dostawcy XDR dysponujący wewnętrznymi możliwościami będą mieli lepsze usługi wsparcia i mogą pozwolić na rozszerzenie ich na bardziej zintegrowane partnerstwa, takie jak zarządzane wykrywanie i reagowanie (MDR).

Nie bój się zadawać niewygodnych pytań potencjalnym dostawcom XDR. Angażowanie się w bezpośrednie rozmowy pomoże Ci zrozumieć, które rozwiązania są najlepsze dla Twojej organizacji i pozwoli na zrezygnowanie z tych, które nie wzbudzają Twojego zaufania.

Jak wygląda skuteczna szybka reakcja w organizacji?

Niezależnie od tego, czy korzystanie z XDR leży w Twoich bezpośrednich kompetencjach, czy nie, nadal powinieneś priorytetowo traktować możliwości szybkiego reagowania, które zaczyna się wewnętrznie. Aktualne dbanie o cyberbezpieczeństwo firmy wymaga skutecznej mobilizacji zasobów wewnętrznych, wszechstronnego zrozumienia otoczenia organizacji, potencjalnych zagrożeń oraz słabych punktów, z którymi może się ona zmierzyć. Najlepsze praktyki dotyczące skutecznego szybkiego reagowania obejmują:

Przygotowanie i dokumentację zasobów: zidentyfikuj i udokumentuj najważniejsze aktywa oraz miejsce ich zamieszkania. Pomoże to w szybszej reakcji i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji podczas reagowania na incydenty oraz podczas rozmów z potencjalnymi dostawcami.

Identyfikację i integrację narzędzi: podobnie jak w przypadku przygotowania i dokumentacji zasobów, ocena bieżącego zestawu narzędzi oraz rozwiązań może być pomocnym ćwiczeniem, pozwalającym dowiedzieć się, czym dysponujesz i gdzie mogą znajdować się luki. Będzie to korzystne zarówno przy reagowaniu na incydenty, jak i podczas oceny potencjalnych dostawców.

Podręczniki budowania reakcji: według Ionescu każdy podręcznik powinien być dostosowany do ich organizacji. Nie ma jednego rozmiaru pasującego do wszystkich.

Jeśli używasz szablonów podręczników, jest to dobry początek, ale ważne jest, aby poświęcić czas na ich pełne rozwinięcie w oparciu o:

 • Rodzaj zdarzenia i zagrożenia
 • Obszar kompromisu
 • Istniejąca infrastruktura
 • Dostępne narzędzia
 • Dostępny personel

Podręcznik powinien być dynamicznym zasobem, który zmienia się wraz z krajobrazem zagrożeń oraz zmianami organizacyjnymi i będzie sprzyjał skuteczniejszemu szkoleniu pracowników.

Obowiązki oparte na rolach: przygotowując się na potencjalne incydenty i naruszenia, ważne jest jasne ustalenie obowiązków określonych przez role i działy. „Jeśli Twój zespół IT lub zespół ds. bezpieczeństwa składa oświadczenia publicznie, pojawia się problem” – mówi Ionescu. Kluczowe znaczenie ma rozważenie kwestii międzywydziałowych, ponieważ każdy incydent będzie wymagał działań ze strony działu IT, prawnego, PR i komunikacji oraz innych, których to dotyczy.

Testowanie istniejących możliwości: planowanie to jedno, ale upewnienie się, że to, co zaplanowałeś, faktycznie zadziała, wymaga testowania ataków w oparciu o scenariusze. Pomoże Ci to zidentyfikować luki i obszary wymagające poprawy w znacznie wygodniejszy sposób, niż gdybyś odkrył to podczas naruszenia bezpieczeństwa.

Szybka reakcja zależy od gotowości organizacyjnej

Chociaż rozwiązania XDR są nieocenione w zwiększaniu możliwości szybkiego reagowania, ważne jest, aby zrozumieć, że skuteczna strategia reagowania nie zaczyna się i nie kończy na XDR. Zaczyna się od wiedzy, co Twoja organizacja może, a czego nie może zrobić w obliczu incydentu związanego z bezpieczeństwem, a także zmobilizowania zasobów wewnętrznych w celu zbudowania podstawowych elementów ułatwiających szybką reakcję. Opracowując te procesy i strategie organizacyjne, możesz rozpocząć integrację rozwiązań XDR, a nawet rozważyć bardziej wbudowane partnerstwa, takie jak MDR.

Skuteczna, szybka reakcja ma kluczowe znaczenie dla dojrzałości cyberbezpieczeństwa i nie należy jej pomijać, niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo z wieloma systemami i złożonym środowiskiem. Może to skutkować znacznie mniej szkodliwymi i kosztownymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem, dlatego wszelkie wysiłki mające na celu szybką reakcję należy postrzegać jako inwestycję.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat Biedfender GravityZone XDR, to odwiedź tę stronę.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy