Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Ciekawostki

Wypalenie zawodowe specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa – jak mu zapobiec?

Piotr R

9 listopada 2023

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zajmują pierwszą linię obrony w epoce zdefiniowanej przez technologię i stale ewoluujący krajobraz cyfrowy. Podstawą bezpieczeństwa wielu organizacji jest centrum operacji bezpieczeństwa (SOC), zwykle prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Wśród tych ekspertów analitycy bezpieczeństwa pełnią funkcję pierwszych osób odpowiedzialnych za identyfikowanie, wykrywanie i reagowanie na cyberincydenty. Sukces w tej krytycznej dziedzinie wymaga rygorystycznego, analitycznego i zorientowanego na szczegóły sposobu myślenia. Każdego dnia musisz przeglądać ogromną ilość danych generowanych przez złożone systemy. Jest to szczególnie trudne, ponieważ przeoczenie prawdziwego zagrożenia lub błędna ocena incydentu związanego z bezpieczeństwem mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Nic dziwnego, że mocne strony i umiejętności tych specjalistów ds. bezpieczeństwa często mają swoją cenę: wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa

Zrozumienie wypalenia zawodowego wśród ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa

Wypalenie zawodowe to doświadczenie, z którym spotyka się praktycznie każdy na pewnym etapie swojego życia. Łączenie obowiązków rodzinnych, utrzymywania aktywnego życia towarzyskiego, ćwiczeń fizycznych, kwestii dietetycznych, radzenia sobie z niepewnościami typowymi dla dorosłego życia i zobowiązaniami zawodowymi przez dłuższy czas może prowadzić do stresu. Długotrwały stres wywiera wpływ na samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, objawiając się wypaleniem. Objawy wypalenia zawodowego mogą objawiać się w różnych postaciach, m.in.:

 • Obniżony poziom energii.
 • Zmniejszona motywacja.
 • Utrata apetytu.
 • Wycofanie się z interakcji społecznych.
 • Zmniejszona pewność siebie i zwiększone zwątpienie.
 • Poczucie przytłoczenia i bezproduktywności.
 • Burzliwy temperament.
 • Coraz bardziej pesymistyczne nastawienie.

Wypalenie wśród analityków bezpieczeństwa często wynika z ogromnej presji związanej z zarządzaniem dochodzeniami, dostarczaniem dokładnych spostrzeżeń, obsługą złożonych danych, dotrzymywaniem napiętych terminów i zarządzaniem dużymi obciążeniami pracą. Sytuację pogarsza obecność fałszywych alarmów, brak informacji kontekstowych, ograniczone zasoby i nieoptymalne narzędzia, co zwiększa zakres obowiązków analityków. Takie czynniki stresogenne są powszechne w dziedzinie, która często przyciąga osoby osiągające lepsze wyniki i perfekcjonistów. Jeśli w porę nie zdadzą sobie z tego sprawy, może to mieć negatywny wpływ na ich życie osobiste i karierę specjalisty ds. bezpieczeństwa.

Dane dotyczące wypalenia zawodowego

Na poczucie wypalenia zawodowego wpływa kilka czynników występujących w codziennej pracy analityków bezpieczeństwa. Obejmują one:

Fałszywie pozytywne wyniki

Częstość występowania niezłośliwych lub niepoddających się działaniu alertów oraz brak autentycznych incydentów może znieczulić i sfrustrować analityków, wywołując u nich poczucie, że ich praca nie ma wartości.

Ograniczenia technologiczne

Nieodpowiednie lub niezoptymalizowane narzędzia utrudniają analitykowi skuteczne reagowanie na alerty. Może to obejmować brak automatyzacji, nieodpowiednią telemetrię i brak możliwości scentralizowanego badania.

Braki umiejętności i doświadczenia

Często wymaga się od Analityków Kontekstu dokonywania szybkich ocen działań przy ograniczonych danych telemetrycznych i informacjach kontekstowych lub bez nich, wielokrotnie ze względu na ograniczenia w widoczności lub funkcjonalności narzędzi. Czasami problemy te pogłębiają się z powodu braków w umiejętnościach lub doświadczeniu.

Ograniczenia zasobów

Niedobór zasobów może obejmować niewystarczające narzędzia, brak procesów i procedur, niedobór personelu, słabą komunikację lub wsparcie ze strony innych zespołów, nieefektywny przepływ pracy i problemy z finansowaniem.

Duże obciążenie pracą

Analitycy często borykają się ze znacznymi obciążeniami wynikającymi z generowania raportów, przeglądania ogromnych ilości danych, fałszywych alarmów i odpowiadania na komunikację wewnętrzną.

Kiedy analitycy doświadczają wypalenia zawodowego, ich wydajność w różnych aspektach codziennej pracy jest zagrożona. Może to prowadzić do kiepskiej analizy i nieprzestrzegania ustalonych procesów oraz procedur, co stwarza dodatkową pracę dla współpracowników. W dziedzinie, w której firmy każdej wielkości zależą od ochrony SOC, dokładne, terminowe i odpowiednie analizy mają ogromne znaczenie zarówno dla analityków, jak i klientów.

Zarządzanie wypaleniem zawodowym z perspektywy jednostki

William James powiedział kiedyś: „Największą bronią w walce ze stresem jest umiejętność wybierania jednej myśli zamiast drugiej”. To podkreśla znaczenie naszej reakcji na stres i niepokój. Rozpoznanie wczesnych oznak wypalenia, zarówno psychicznych, fizycznych, jak i emocjonalnych, ma kluczowe znaczenie. Po ich zidentyfikowaniu, strategie łagodzenia objawów wypalenia zawodowego powinny obejmować między innymi.

 • Zaplanowane przerwy: rób regularne przerwy od ekranu w ciągu dnia.
 • Utrzymywanie wzorców snu: zapewnienie odpowiednich i spójnych wzorców snu.
 • Aktywność fizyczna: włączenie ćwiczeń do codziennych zajęć, nawet z krótkimi przerwami na rozciąganie i spacery.
 • Czas wolny: wykorzystanie czasu urlopowego na relaks i odnowę biologiczną.
 • Zaangażowanie w hobby: realizowanie zainteresowań niezwiązanych z pracą w celu pobudzenia kreatywności i zmniejszenia stresu.
 • Otwarta komunikacja: omawianie wyzwań z przełożonymi i, jeśli to konieczne, badanie alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy.

Każdy jest inny, a sposób, w jaki można zmniejszyć stres i uniknąć wypalenia zawodowego, różni się w zależności od osoby, która jest dotknięta tym problemem. Najważniejsze jest wczesne zauważenie znaków ostrzegawczych i znalezienie właściwej równowagi, aby zachować kontrolę.

Od samoopieki do odporności organizacyjnej

Każdy analityk i jego menedżerowie powinni dbać o swoje dobre samopoczucie, ale nie zastąpi to świadomości całej organizacji i naprawienia tego problemu. Wczesne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie ulepszeń jest niezbędne dla utrzymania morale zespołu. Poniżej wymieniamy najważniejsze elementy skutecznej ochrony przed wypaleniem zawodowym dla zespołów do spraw cyberbezpieczeństwa.

Wybór odpowiednich narzędzi

Wybór narzędzi zabezpieczających odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu wypalenia analityków. Wybierz narzędzia, które są bardzo dokładne w identyfikowaniu zagrożeń, minimalizowaniu fałszywych alarmów i dostarczaniu przydatnych informacji. Korzystanie ze skonsolidowanych platform (takich jak Bitdefender GravityZone o Bitdefender EDR i XDR) jest kluczowe — analitycy nie powinni być zmuszeni do żonglowania wieloma konsolami w celu wykonywania swoich zadań. Ujednolicona platforma upraszcza przepływ pracy, umożliwiając analitykom skupienie się na bieżącym zadaniu bez rozpraszania się przez zarządzanie odmiennymi narzędziami.

Automatyzacja

Automatyzacja powtarzalnych zadań, aby zwolnić analityków od pracy o większej wartości dodanej, dostrajania alertów i szkoleń.

Proces i procedury

Regularny przegląd i dostosowywanie procesów oraz procedur, a także przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych w celu testowania zmian.

Szkolenia

Zapewnianie szkoleń w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności poprzez mentoring wewnętrzny lub dostawców zewnętrznych.

Skuteczne zarządzanie

Proaktywne przywództwo, które uznaje i reaguje na presję zespołu, zapewniając, że wyzwania będą nadal możliwe do pokonania, a SOC stale rośnie.

Bitdefender XDR – narzędzie, które wspomoże Twoich pracowników

Bitdefender GravityZone XDR to prosty i intuicyjny system, który obserwuje i wykrywa ataki w środowisku organizacji: urządzenia fizyczne, wirtualne oraz środowiska chmurowe i wirtualne są objęte ochroną. Platforma ta jest połączeniem zaawansowanej ochrony przed wszelkimi cyberzagrożeniami i narzędzi analitycznych, które wspomogą Twój zespół do spraw cyberbezpieczeństwa. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat Bitdefender XDR, to zachęcamy Cię do odwiedzenia karty katalogowej tego produktu lub kontaktu z naszym zespołem do spraw cyberbezpieczeństwa.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy