Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Poradniki

5 lekcji cyberbezpieczeństwa, które liderzy mogą wynieść z wyścigów Formuły 1

Piotr R

29 lutego 2024

Wyprowadzenie firmy na czołową pozycję w swojej branży wymaga nie tylko innowacyjnego myślenia, ale także umiejętności wydobywania spostrzeżeń z najbardziej nieoczekiwanych stron. Jest to szczególnie istotne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, gdzie zwinność, precyzja i zaawansowane strategie wyznaczają zwycięzców spośród pozostałych. Czerpiąc podobieństwa z szybkiego świata wyścigów Formuły 1 (F1), w tym artykule przedstawiono pięć kluczowych lekcji dotyczących cyberbezpieczeństwa, które liderzy mogą wyciągnąć, aby poruszać się po cyfrowym krajobrazie z taką samą finezją, jak po najbardziej wymagających torach wyścigowych. Odkryj, jak napędzana adrenaliną taktyka F1 może wzmocnić Twoje podejście do cyberbezpieczeństwa, wynosząc Twoją organizację na nowy poziom sukcesu i bezpieczeństwa.

Bolid Formuły 1

Istnieje wiele podobieństw pomiędzy cyberbezpieczeństwem a F1, a liderzy działów mogą uzyskać wiele informacji, rozumiejąc, w jaki sposób te nakładające się zasady mogą pomóc w tworzeniu zwycięskich zespołów i niezłomnych organizacji.

Szybkość i widoczność decydują o sukcesie

Na torze wyścigowym oraz w świecie cyberbezpieczeństwa prędkość jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych cech, które należy wziąć pod uwagę. Jednak wyścigu nie wygrywa się po prostu szybkością samochodu, ale tym, jak szybko potrafisz się dostosować do aktualnych warunków. W każdym wyścigu tor, bolid i warunki pogodowe mogą zmienić sposób, w jaki należy sobie radzić. Im szybciej kierowca będzie w stanie dostosować się do tych zmian, tym lepiej poradzi sobie w całym wyścigu, co da mu przewagę nad konkurencją.

Wiadomo, że bolidy F1 przyspieszają od 0 do 60 mil na godzinę w mniej niż 3 sekundy i mogą osiągnąć maksymalną prędkość przekraczającą 220 mil na godzinę. W rezultacie czas reakcji czołowych kierowców F1 wynosi 0,2 sekundy. Ta szybkość reakcji nie dotyczy tylko jazdy, ale niezliczonej liczby szczegółów, które mogą ulec zmianie podczas wyścigu. Ponieważ zmiennych jest tak wiele, przegląd pola jest niezwykle ważny, dlatego samochód F1 wyposażony jest w ponad 500 czujników IoT.

Organizacje muszą także priorytetowo potraktować maksymalny wgląd w swoje otoczenie i szybkie reagowanie. W miarę zmieniania się krajobrazu zagrożeń i potencjalnych powierzchni ataku szybkość reakcji działu do spraw cyberbezpieczeństwa na naruszenie integralności systemów będzie determinować szkody, jakie może wyrządzić podmiot zagrażający. Potrzeba szybkości i widoczności powinna być najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę, gdy lider cyberbezpieczeństwa opracowuje swoją strategię, planuje zakup nowych narzędzi i technologii oraz zatrudnia nowych partnerów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Możliwości reagowania robią różnicę

Wyścigi F1 obejmują od 44 do 78 okrążeń w jednym wyścigu, co oznacza, że jest dużo miejsca na błędy, problemy i wypadki wymagające natychmiastowej reakcji i uwagi. Nawet niewielkie i subtelne zmiany toru lub stanu samochodu wymagają szybkiej adaptacji, aby zmaksymalizować szanse kierowcy na sukces.

W ten sam sposób czas reakcji organizacji na znane zagrożenie, incydent związany z bezpieczeństwem, a nawet wykrytą luką w zabezpieczeniach może zadecydować o wyniszczającym cybrincydencie lub rozwiązaniu problemu. Organizacja posiadająca rozszerzone rozwiązanie do wykrywania i reagowania (XDR) oraz ulepszone możliwości reagowania może skrócić czas odzyskiwania danych.

Liderzy cyberbezpieczeństwa powinni nadać priorytet strategii cyberbezpieczeństwa, która stworzy dział stworzony do reagowania. Zastanów się, jak szybko Twój dział może działać, jeśli:

 • Odkryto lukę typu zero-day wpływającą na Twoje systemy.
 • Twoja infrastruktura ulega znaczącym zmianom (pomyśl o kolejnej bazie danych w chmurze lub o otwarciu zupełnie nowego biura).
 • Twoja organizacja zmienia głównego dostawcę zewnętrznego, który ma dostęp do wrażliwych zasobów firmy.
 • Odkryto nowe CVE, które mają wpływ na Twoją firmę.
  Twoja zdolność do szybkiego poruszania się po meandrach cybernetycznego krajobrazu powinna zostać wkomponowana w możliwości działu cyberbezpieczeństwa. Im szybciej możesz zareagować, tym na mniejsze ryzyko narażona jest Twoja firma.

Innowacja wymaga nieszablonowego myślenia

Wyścigi F1 w dużej mierze opierają się na innowacjach technologicznych. Firmy inwestują w badania i rozwój, aby zyskać przewagę konkurencyjną, chcąc poprawić osiągi i odporność bolidu lub, jak pisaliśmy wcześniej, znaleźć nowe i skuteczniejsze sposoby śledzenia kluczowych wskaźników.

Do najważniejszych osiągnięć, które zaobserwowali pracownicy Bitdefender, należą zaawansowane systemy komputerowe zdolne do analizowania milionów punktów danych w czasie rzeczywistym podczas wyścigu, a także postępy inżynieryjne poprawiające osiągi, oszczędność paliwa i opon — technologie, które zostały przekazane pojazdom konsumenckim.

Innowacje technologiczne mają na celu nie tylko zwiększenie prędkości maksymalnej bolidu. Wyścigi wygrywa się dzięki wielu innym czynnikom, ponieważ bardzo trudno jest uzyskać przewagę konkurencyjną.

W ten sam sposób działy cyberbezpieczeństwa muszą myśleć nieszablonowo w przypadku innowacji technologicznych w swojej firmie. Rozwój branży antywirusowej w dalszym ciągu ulepsza ochronę przed nowymi zagrożeniami, jednak samo zabezpieczenie antywirusowe w obecnych czasach może być niewystarczające.

Działy cyberbezpieczeństwa, które chcą mieć wszystko pod kontrolą, powinny spojrzeć w przeszłość i skupić się nie tylko na rozwiązaniach mającym zapobiegać cyberzagrożeniom, lecz wykorzystywać nowe innowacje technologiczne, które obejmują również analitykę opartą na sztucznej inteligencji, zaawansowane oprogramowanie do wykrywania i identyfikacji oraz platformy zaprojektowane w celu zapewnienia pełnego wglądu w złożone środowiska, zwłaszcza te oparte na chmurze. Liderzy cyberbezpieczeństwa powinny również myśleć nieszablonowo, jeśli chodzi o swoje rozwiązania i szukać dostawców oferujących:

 • Łatwość obsługi i wydajność: zbyt złożone lub hałaśliwe rozwiązania prowadzą do przeciążenia działów.
 • Krótszy czas zapewnienia bezpieczeństwa: szybkość to najważniejsza cecha, jeśli chodzi o możliwości obrony i reagowania.
 • Oferty zabezpieczeń z pełną obsługą: dla działów dysponujących ograniczonymi zasobami i personelem (a jest ich wiele) kluczowi są dostawcy zarządzanych zabezpieczeń.

Sukces zależy od efektywnej pracy zespołowej i współpracy

Zespoły F1 składają się z dużej liczby osób, a ich jedynym celem jest zapewnienie kierowcy i samochodowi możliwie najlepszych osiągów. Odbywa się to poprzez współpracę, komunikację i szybkość, czyli wszystkie cechy, które doceni każdy zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Jednak, aby zapewnić optymalną wydajność, kultura pracy zespołowej i współpracy musi wykraczać poza dział cyberbezpieczeństwa organizacji. Tak jak każdy członek zespołu F1 znajdujący się w padoku, czyli kierowca wyścigowy, szef zespołu, inżynier, mechanik i pracownik PR ma wiele ról oraz obowiązków, tak istnieje wielu interesariuszy i działów, które powinny być zainteresowane cyberbezpieczeństwem w firmie. Do najważniejszych z nich należą:

 • Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa.
 • Prawnicy: zespół zajmujący się kwestiami zgodności i przepisów.
 • PR i komunikacja: pomoc w komunikowaniu problemów społeczeństwu i reszcie firmy.
 • Kierownicy i liderzy działów: którzy zapewniają odgórne wytyczne dla dotkniętych działów.
 • Finanse: W zależności od powagi problemu i stawki, organizacje finansowe prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę.

Dotyczy to także wszystkich działów, w tym także działów IT, które stanowią pierwszą linię obrony. Im bliżej i szybciej te zespoły i interesariusze mogą się zmobilizować w obliczu problemu, tym szybciej będą pracować nad jego rozwiązaniem, co doprowadzi do stosunkowo bezbolesnego powrotu po groźnym cyberincydencie.

Dlatego skuteczny lider ds. cyberbezpieczeństwa powinien pracować nad stworzeniem kultury bezpieczeństwa poza swoim działem i współpracować z interesariuszami, aby upewnić się, że znają swoje role i obowiązki w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. Jeśli chcemy, aby organizacja osiągnęła sukces, konieczna jest proaktywna komunikacja i współpraca.

Zaufanie jest niezbędne, aby zespół dobrze działał

Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką wszystkie strony zaangażowane w zespół poruszają się podczas wyścigów F1, zaufanie jest niezwykle ważne. Kierowcy muszą ufać swojemu zespołowi, ponieważ wszelkie domysły lub wahania mogą prowadzić do stracenia cennych sekund, decydując o zwycięstwie lub porażce.

W podobny sposób liderzy cyberbezpieczeństwa muszą ufać swoim rozwiązaniom, procesom, mechanizmom kontrolnym, technologii i zespołowi. Jednak zarówno w przypadku zespołów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, jak i tych w F1 to zaufanie nie powinno być bezrefleksyjne.

Liderzy powinni testować środki, aby upewnić się, że działają zgodnie z założeniami, przeprowadzać coroczne oceny i bieżące planowanie scenariuszy oraz testy sprawdzające, aby zobaczyć, czy występują jakiekolwiek luki w wydajności lub czy któryś zespół nie ma zasobów niezbędnych do optymalnego działania.

Sprawdzając i testując zdolność Twojej organizacji do reagowania i działania w obliczu potencjalnego ataku, możesz mieć pewność, że w przypadku wystąpienia prawdziwego scenariusza kompromisu zachowa się ona tak, jak powinna, dając Ci czas i przestrzeń na szybkie reagowanie na wszelkie nieprzewidziane okoliczności.

W dynamicznych obszarach Formuły 1 i cyberbezpieczeństwa sukces zależy od szybkości, zwinności i siły innowacji. Tak jak zespoły F1 dostrajają swoje strategie i maszyny w celu uzyskania maksymalnej wydajności, tak liderzy cyberbezpieczeństwa muszą również dostosowywać się, wprowadzać innowacje i współpracować, aby chronić swoje cyfrowe krajobrazy. Wykorzystując wnioski z toru wyścigowego — szybkość i widoczność, sprawne reagowanie, nieszablonowe myślenie, efektywną pracę zespołową i zaufanie — możemy poprowadzić nasze firmy w kierunku większego bezpieczeństwa oraz sukcesu. Szybki świat F1 może inspirować podejścia do cyberbezpieczeństwa, napędzając zespoły ds. bezpieczeństwa informatycznego do zwycięstwa w cyfrowym wyścigu z zagrożeniami.

Przyspieszanie cyberbezpieczeństwa: Bitdefender współpracuje ze Scuderią Ferrari w 2024 r.

Bitdefender, partner zespołu Ferrari, zaprezentował niedawno udoskonalenia w swoim sponsoringu na sezon wyścigowy 2024. Ulepszenia te obejmują ulepszone wyświetlanie logo Bitdefender i symbolu marki na koronie kasków kierowców Scuderia Ferrari oraz na oficjalnych koszulkach zarówno kierowców, jak i szefa zespołu. W 2024 roku partnerstwo pomiędzy Bitdefender i Scuderia Ferrari obejmie także prywatne wydarzenia z udziałem kierowców i członków zespołu technicznego, gorące okrążenia na torze Fiorano we Włoszech, wycieczki po fabryce, dostęp do garażu i inne ekskluzywne działania marketingowe. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.

Natomiast, jeśli chcesz poznać możliwości, które zapewni Twojej firmie system antywirusowy z linii Bitdefender GravityZone, to przejdź do tej strony.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy