Bitdefender Endpoint Security Tools Version 6.6.7.96 Informacje o wydaniu (Windows)

Data wydania:

Pierścień Fast: 19.11.2018

Pierścień Slow: –

Ważne:

Ta wersja jest przeznaczona dla systemu Windows 7 / Windows Server 2008 R2 lub nowszych.

Podczas tej aktualizacji usługa Microsoft Exchange Transport zostanie zatrzymana.

Nowe funkcje i ulepszenia

Skanowanie spakowanych plików jest teraz zawsze włączone dla wszystkich rodzajów skanowania.

Zoptymalizowane zużycie pamięci dla starszych instalacji przy użyciu Centralnego skanowania bez awarii.

Pliki poddane kwarantannie nie są już okresowo przesyłane do Laboratorium Bitdefender. Odpowiednie ustawienie zasad GravityZone zostanie usunięte w przyszłej aktualizacji.

Usprawniono komunikaty dotyczące zdarzeń wykrywania Zaawansowanej Kontroli Zagrożeń.

Rozwiązane problemy

Wiele wiadomości wysłanych przez to samo połączenie SMTP zostało uznanych za uwierzytelnione, jeśli pierwsze zostało uwierzytelnione.

Dodając wykluczenie procesu dla wszystkich modułów w Power User, wykluczenie nie miałoby zastosowania dla Zaawansowanej Kontroli Zagrożeń.

W rzadkich przypadkach nowy sterownik Kontroli Zawartości powodował krytyczne błędy (BSOD) na punktach końcowych.

Interfejs użytkownika nie sprecyzował nazwy zagrożenia w przypadku zainfekowanych plików pobranych z internetu.

Scentralizowana Kwarantanna nie pracuje prawidłowo z udostępnianiem sieci Distributed File System (DFS)

Czasami moduł Kontroli Urządzeń wykrywał napędy CD-ROM jako urządzenia pamięci masowej.

Lokalna biała lista dla kategorii Kontroli dostępu sieci Web nie była stosowana w locie, ale po ponownym uruchomieniu.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-endpoint-security-tools-version-6-6-7-96-release-notes-(windows)-2311.html