Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Bitdefender Endpoint Security Tools w wersji 6.2.35.1008 Informacje o wydaniu

Data wydania: Szybki pierścień: 2018.03.27 Wolny pierścień: 2018.03.27 Ważne: • Ta wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych Windows. • Ta wersja zawiera na wolnym pierścieniu wszystkie ulepszenia i poprawki dostarczone z Bitdefender Endpoint Security Tools 6.2.35.1003 i 6.2.35.1004, które zostały wydane tylko w szybkim pierścieniu.

Nowe funkcje i ulepszenia

 

      Ulepszona obsługa usuwania niezgodnego oprogramowania zabezpieczającego podczas instalacji produktu.

      Nowa funkcja blokowania umożliwia administratorom automatyczne zapobieganie uruchamianiu podejrzanych plików / procesów wykrytych przez EDR.

      Nowa funkcja izolacji punktów końcowych pozwala administratorom automatycznie izolować punkty końcowe od sieci podczas badania potencjalnych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

      Dodano obsługę czujnika EDR do przesyłania zdarzeń za pośrednictwem serwera proxy lub przekaźnika.

      Nowe i ulepszone narzędzie do obsługi wiersza poleceń, zbierające dodatkowe informacje wymagane do rozwiązywania problemów.

      Produkt informuje teraz o czasie sprawności, aby obsługiwać raportowanie użycia skanowania centralnego dla Managed Service Provider (MSP) w GravityZone Cloud.

      Wprowadzono mechanizm awaryjny aktualizacji sygnatur, który ładuje ostatnie działające sygnatury antymalware w przypadku wadliwych aktualizacji.

      Dodano obsługę instalacji poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft z 13 marca (KB4088877, KB4088880, ADV180002) dla systemu Windows Server 2012, Windows Server 2008 i Windows 8 Embedded.

 

Rozwiązane problemy

 

      Naprawiono problem, który powodował awarię programu epsecurityservice.exe po aktualizacji do wersji 6.2.35.1003, jeśli Zapora została skonfigurowana do używania reguł agresywnych, a linia poleceń procesów zawartych w tych regułach była dłuższa niż 500 znaków.

      Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre łatki nie zostały zainstalowane, jeśli nazwa łatki zawierała pewne znaki specjalne.

      Naprawiono problem z blokowaniem firewalli połączeń RDP w sieci lokalnej, gdy opcja Network Discovery była ustawiona na Remote.

      Naprawiono błąd, przez który zapisywanie plików Excel, do których uzyskano dostęp z sieci, powodowało, że pliki tymczasowe nie były usuwane.

      Naprawiono błąd, przez który Przekaźnik nie usuwał starszych wersji sygnatur złośliwego oprogramowania.

 

Znana kwestia

 

      Używanie izolacji punktów końcowych w przypadku maszyn wirtualnych działających w infrastrukturze usług zapewniających dostęp do Citrix (PVS) spowoduje trwałe zablokowanie dostępu do tych komputerów. Nie używaj izolacji punktów końcowych na takich komputerach.

      Okazało się, że czujnik EDR koliduje z oprogramowaniem VMware Workstation działającym na punkcie końcowym.