Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Integracja Kaseya VSA z GravityZone Informacje o wydaniu – Aktualizacja z 7 czerwca 2018 roku

Data wydania: 07.06.2017

Nowe funkcje i ulepszenia

Dodano w zasobach Kaseya możliwość wykluczenia organizacji i grup z synchronizacji, oraz instalacji. Nowe opcje, Wyklucz z synchronizacji, oraz Wyklucz z instalacji, są dostępne w menu kontekstowym dostępnym z drzewa Inwentaryzacja sieci.

Organizacje są teraz wyświetlane przez OrgRef, identyfikator organizacji, zamiast OrgName, nazwa organizacji. Możesz zobaczyć OrgName po najechaniu myszą na OrgRef.

Dodano opcję filtrowania zasobów sieciowych. Po włączeniu opcja Pokaż tylko dopasowania wyświetli tylko te elementy, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Możesz ponownie zainstalować plugin Bitdefender VSAZ w tej samej wersji na istniejącej, bez konieczności jej odinstalowania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy przypadkowo usuniesz Procedury agenta z Kaseya i musisz je odtworzyć.

Ikona oznaczająca niezsynchronizowane elementy została przeprojektowana.

Dodano ikonę oznaczającą elementy generujące zdarzenia synchronizacji. Te wydarzenia są widoczne na stronie Wydarzenia.

Podczas uzyskiwania dostępu do strony Inwentaryzacja, wyskakujący komunikat informuje o zdarzeniach synchronizacji, które nie zostały jeszcze obsłużone.

Mechanizm wyszukiwania w polu drzewa wyszukiwania obsługuje teraz następujące atrybuty:

Nazwa jednostki (np. Company-001)

Typ jednostki (grupa, organizacja)

Status synchronizacji jednostki (events, sync_exclude, install_exclude, not_synced).

Ważne:

Nie musisz ponownie instalować ani aktualizować Bitdefender VSAZ, aby skorzystać z tych nowych funkcji.

Rozwiązane problemy

W katalogach o dużej liczbie punktów końcowych, procedura instalacji nie zawsze była prawidłowo zaplanowana. Problem został rozwiązany.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/kaseya-vsa-integration-with-gravityzone-release-notes-june-7th-2018-update-2201.html