Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

Wycieki Danych

Jak ubiegać się o sprostowanie swoich danych?

Piotr R

4 kwietnia 2024

Korekta nieprawidłowych danych osobowych jest kluczowa, ponieważ wiele firm opiera się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących Ciebie lub weryfikacji Twojej tożsamości. Jeśli posiadane przez nich dane są nieprawidłowe, może to negatywnie wpłynąć na decyzje dotyczące Ciebie lub spowodować problemy w kontaktach z usługodawcami, uzyskaniu pożyczki lub potwierdzeniu Twojej tożsamości.

Jak ubiegać się o sprostowanie swoich danych?

Dlatego zespół Bitdefender postanowił stworzyć krótki poradnik, w którym znajdziesz informacje, jak skorzystać z prawa do poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do sprostowania danych – na czym polega?

Prawo do sprostowania (art. 16 – RODO) pozwala zwrócić się do organizacji o sprostowanie wszelkich nieścisłości w posiadanych na Twój temat danych. Obejmuje to informacje, które są obiektywnie nieprawidłowe. „Sprostowanie” danych oznacza zastąpienie nieprawidłowych danych dokładnymi informacjami; nie wiąże się to z usuwaniem danych. Prawo to obejmuje także aktualizację niekompletnych zbiorów danych o brakujące informacje. Przykładami błędów w danych osobowych mogą być błędnie zapisane imiona i nazwiska, nieprawidłowe lub niekompletne adresy, niedokładne daty urodzenia oraz błędy w szczegółach dotyczących wykształcenia lub zatrudnienia, a także błędy w raportach kredytowych.

Jeśli organizacja udostępniła Twoje dane osobowe stronom trzecim, muszą one poinformować je o sprostowaniu. Strony trzecie są również zobowiązane do sprostowania posiadanych informacji.

Przykładowa historia związana ze sprostowaniem danych

Biuro informacji kredytowej przetwarza informacje Johna, najemcę mieszkania, z których wynika, że jest winien czynsz za trzy miesiące. John właśnie wygrał spór prawny, a roszczenie o zapłatę 3-miesięcznego czynszu uznano za bezpodstawne. John może zwrócić się do biura informacji kredytowej o poprawienie posiadanych na jego temat danych, aby w przyszłości nie znalazł się w niekorzystnej sytuacji przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych.

Jak zażądać sprostowania danych osobowych?

Aby poprawić błędy w danych osobowych przechowywanych przez organizację, wykonaj następujące kroki:

Skontaktuj się z organizacją: Skontaktuj się z organizacją obsługującą Twoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu, faksu lub formularza online. Wyraźnie zaznacz, że w Twoich danych osobowych wystąpił błąd. Poproś o pisemne potwierdzenie po usunięciu błędu lub uzupełnieniu brakujących informacji.

Podaj poniższe szczegóły w swojej prośbie:

 • Nieprawidłowe dane wymagające korekty.
 • Dokładne informacje, które powinny je zastąpić.
 • Jeśli brakuje informacji, wyraźnie określ, czego brakuje (np. data urodzenia).
 • Jeśli to konieczne załącz dowód potwierdzający prawidłowe informacje.
 • Jeśli organizacja udostępniła innym niedokładne dane, poproś ich o poinformowanie stron trzecich o sprostowaniu. Dzięki temu każdy, kto otrzymał nieprawidłowe dane, będzie wiedział o ich sprostowaniu.

Czego powinieneś wymagać sprostowaniu swoich danych?

Organizacja, z którą się komunikowałeś, musi odpowiedzieć na prośbę o sprostowanie w ciągu jednego miesiąca. W skomplikowanych sytuacjach okres ten może zostać przedłużony nawet o dwa miesiące. Jeśli pracownicy nie są pewni Twojej tożsamości, mogą poprosić o więcej informacji.

Jeśli organizacja odrzuci Twoją prośbę bez ważnego powodu, spróbuje obciążyć Cię nieuczciwymi kosztami, nie poinformuje Cię o sprostowaniu, nie ograniczy przetwarzania przy rozpatrywaniu Twojej prośby (jeśli o to poprosiłeś), nie odpowie w ciągu miesiąca (lub w przedłużonym okresie do trzech miesięcy) możesz złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.

W przypadku Stanów Zjednoczonych prawo do sprostowania błędów zależy od obowiązujących przepisów prawa. Na przykład przepisy takie jak FCRA przyznają konsumentom prawo do sprawdzania i poprawiania swoich danych. Na poziomie stanowym możliwość poprawienia informacji jest często powiązana z raportami kredytowymi, wraz ze szczegółami w rejestrach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, dokumentacjach dotyczących zatrudnienia i dokumentacji medycznej.

Najnowsze stanowe przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak CPRA, CDPA stanu Virginia, ustawa o ochronie prywatności stanu Kolorado i ustawa o prywatności stanu Connecticut, przyznają konsumentom prawo do poprawiania nieścisłości w ich danych osobowych przechowywanych przez firmy.

Pamiętaj także o tym, aby zawsze dbać o poziom swojego cyberbezpieczeństwa. Systemy antywirusowe Bitdefender zabezpieczą Cię nie tylko przed złośliwym oprogramowaniem, lecz także przed phishingiem, który jest zagrożeniem dla Twoich danych osobowych.


Autor


Piotr R

Account Manager, od ponad roku pracuję w branży IT i od ponad 5 lat jestem copywriterem. Do moich zadań należy nawiązywanie współpracy partnerskich, pisanie i redagowanie tekstów, kontakt z dziennikarzami, tworzenie notatek prasowych oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych i w naszych mediach społecznościowych. Wcześniej byłem przez kilka lat związany z branżą OZE oraz z technologiami telemetrycznymi i elektronicznymi. Interesuję się językoznawstwem, literaturą, grą na gitarze oraz branżą gier.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

  Formularz kontaktowy

  Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

  klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

  Dane kontaktowe
  stalynowy