Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

FAQ – Produkty dla firmy

Jak odzyskać bazę danych GravityZone z kopii zapasowej

Awatar

Krzysztof B.

22 sierpnia 2019

Gdy z różnych przyczyn Twoja instancja pracuje nieprawidłowo (aktualizacje nie powiodły się, interfejs działa nieprawidłowo, uszkodzone pliki, błędy itp.), możesz odzyskać bazę danych GravityZone z kopii zapasowej.

Odzyskiwanie bazy danych do tego samego urządzenia wirtualnego GravityZone

Wymagania wstępne

– Połączenie SSH do urządzenia GravityZone, za pomocą przywilejów root’a.
Możesz użyć putty, oraz poświadczeń bdadmin, aby połączyć się z urządzeniem przez SSH, a następnie uruchomić komendę sudo su , aby zmienić na konto root.
– Infrastruktura GravityZone nie została zmieniona od zrobienia kopii zapasowej.
– kopia zapasowa jest nowsza niż 30.04.2017, a wersja jest wyższa niż 6.2.1-30. Jeśli nie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.
– W dystrybuowanych architekturach, GravityZone nie został skonfigurowany do użycia repliki bazy danych (Replica Set).
Aby zweryfikować tą konfigurację, podążaj za następującymi krokami:
– otwórz plik ⁄etc⁄mongodb.conf
– Sprawdź, czy replSet nie jest skonfigurowany, przykład poniżej:
# replSet = setname
– Żaden proces CLI nie jest uruchomiony.
Aby mieć pewność, że wszystkie procesy CLI są zatrzymane, uruchom następujące polecenie:
# killall -9 perl
– Pakiet mongoconsole jest zainstalowany na urządzeniu.
Aby sprawdzić, czy warunek jest spełniony, uruchom to polecenie:
# ⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshellrestore –version
To polecenie nie powinno zwrócić żadnych błędów, w przeciwnym razie uruchom:
# apt-get update
# apt-get install –upgrade mongoconsole

Odzyskiwanie bazy danych

1. Przejdź do lokalizacji zawierającej archiwum bazy danych:
# cd /folder_z_kopia_zapasowa
gdzie folder_z_kopia_zapasowa jest ścieżką do lokalizacji z plikami kopii zapasowej.
Na przykład: # cd /tmp/backup
2. Odzyskaj bazę danych.
/opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore -u bd -p ‘GZ_db_password‘ –authenticationDatabase admin –gzip –drop –archive < ‘gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz’
Ważne:
Upewnij się, że GZ_db_password zostało zastąpione aktualnym hasłem do Serwera Bazy Danych GravityZone, oraz zmienne znacznika czasu w nazwie archiwum mają faktyczną datę.
Na przykład:
gz-backup-2019-08-20(1495004926).tar.gz
Uruchom ponownie urządzenie.
Odzyskiwanie bazy danych jest teraz kompletne.

Odzyskiwanie bazy danych z wycofanych z użytku urządzeń wirtualnych GravityZone

Wymagania wstępne

– Świeża instalacja urządzenia wirtualnego GravityZone, z tym samym adresem IP co stare urządzenie, mająca zainstalowaną jedynie rolę Serwera Bazodanowego. Obraz GravityZone VA można pobrać stąd.
– Połączenie SSH do urządzenia wirtualnego GravityZone za pomocą uprawnień root’a.
– Infrastruktura GravityZone nie zmieniła się odkąd kopia zapasowa została wykonana.
– Kopia zapasowa jest nowsza niż 30.04.2017.
– Dystrybuowane architektury nie zostały skonfigurowane do używania replikacji bazy danych (Replica Set). Jeśli używasz Replica Set w swoim środowisku GravityZone, posiadasz również zainstalowaną rolę Serwera Bazodanowego na innych instancjach urządzenia.

Odzyskiwanie bazy danych

1. Pobierz Urządzenie Wirtualne.
2. Zainstaluj rolę bazy danych.
# dpkg -l gz∗
# dpkg -l mongo∗
3. Zatrzymaj VASync:
# service vasync stop
4. Zatrzymaj CLI:
# killall -9 perl
5. Przejdź do lokalizacji zawierającej archiwum bazy danych:
# cd ⁄directory-with-backup
Gdzie directory-with-backup jest ścieżką do lokalizacji z plikami kopii zapasowej.
Na przykład:
# cd ⁄tmp⁄backup

6. Odzyskaj bazę danych:

​⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshellrestore -u bd -p ′GZ_db_password′ –authenticationDatabase admin –gzip –drop –archive < ′gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz′

Ważne:
Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone, oraz zmienne znacznika czasu w nazwie archiwum są faktyczną datą.
Na przykład:
gz-backup-2019-08-20(1495004926).tar.gz
7. Odzyskaj ID urządzenia:

⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshell -u bd -p ′GZ_db_password′ --eval ′print(db.applianceInstalls.findOne({name:″db″}).applianceId);′ --quiet devdb > ⁄opt⁄bitdefender⁄etc⁄applianceid

Ważne:
Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone.

8. Usuń odniesienie do starych ról:

/opt/bitdefender/bin/mongoshell -u bd -p 'GZ_db_password' --eval 'db.applianceInstalls.remove({ip:db.applianceInstalls.findOne({name:"db"}).ip,name:{"$ne": "db"}});' --quiet devdb Ważne: Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone.

9. Rozpocznij VASync:
# service vasync start

10. Rozpocznij CLI:
/opt/bitdefender/eltiw/installer

11. Zainstaluj role z CLI:
# dpkg -l gz*

Zauważ, że schemat bazy danych został pomyślnie zaktualizowany do najnowszej wersji:

db.settings.findOne().database
{
“previousVersion” : “000-002-009”,
“ranCleanUpVersions” : {
“b0469c84f5bf0bec0b989ae37161b986” : “000-002-008”
},
“updateInProgress” : false,
“updateTimestamp” : 1456825625581,
“version” : “000-002-011”
}

12. Uruchom ponownie urządzenie.
Odzyskiwanie bazy danych jest teraz ukończone.

Odzyskiwanie bazy danych w środowisku Replica Set

Jeśli posiadasz wdrożoną bazę danych w środowisku Replica Set, możesz odszukać oficjalną procedurę odzyskania w podręczniku online do mongoDB (tylko język angielski).

Ważne:
Procedura wymaga zaawansowanych technicznie umiejętności i powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego inżyniera. Jeśli wystąpią jakieś problemy, proszę kontaktować się z pomocą techniczną, która będzie asystować w odtwarzaniu bazy danych.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-restore-a-gravityzone-database-backup-1358.html


Autor


Awatar

Krzysztof B.

Pochodzę z Gdyni i jestem certyfikowanym inżynierem produktów z rodziny Bitdefender. Na co dzień zajmuję się pomocą techniczną wersji biznesowej GravityZone.

Zobacz posty autora


Artykuły które mogą Ci się spodobać

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy