Najbardziej zaawansowana aplikacja do ochrony cybernetycznej dla Androida - Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Pobierz

22 sierpnia 2019

Gdy z różnych przyczyn Twoja instancja pracuje nieprawidłowo (aktualizacje nie powiodły się, interfejs działa nieprawidłowo, uszkodzone pliki, błędy itp.), możesz odzyskać bazę danych GravityZone z kopii zapasowej.

Odzyskiwanie bazy danych do tego samego urządzenia wirtualnego GravityZone

Wymagania wstępne

– Połączenie SSH do urządzenia GravityZone, za pomocą przywilejów root’a.
Możesz użyć putty, oraz poświadczeń bdadmin, aby połączyć się z urządzeniem przez SSH, a następnie uruchomić komendę sudo su , aby zmienić na konto root.
– Infrastruktura GravityZone nie została zmieniona od zrobienia kopii zapasowej.
– kopia zapasowa jest nowsza niż 30.04.2017, a wersja jest wyższa niż 6.2.1-30. Jeśli nie, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.
– W dystrybuowanych architekturach, GravityZone nie został skonfigurowany do użycia repliki bazy danych (Replica Set).
Aby zweryfikować tą konfigurację, podążaj za następującymi krokami:
– otwórz plik ⁄etc⁄mongodb.conf
– Sprawdź, czy replSet nie jest skonfigurowany, przykład poniżej:
# replSet = setname
– Żaden proces CLI nie jest uruchomiony.
Aby mieć pewność, że wszystkie procesy CLI są zatrzymane, uruchom następujące polecenie:
# killall -9 perl
– Pakiet mongoconsole jest zainstalowany na urządzeniu.
Aby sprawdzić, czy warunek jest spełniony, uruchom to polecenie:
# ⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshellrestore –version
To polecenie nie powinno zwrócić żadnych błędów, w przeciwnym razie uruchom:
# apt-get update
# apt-get install –upgrade mongoconsole

Odzyskiwanie bazy danych

1. Przejdź do lokalizacji zawierającej archiwum bazy danych:
# cd /folder_z_kopia_zapasowa
gdzie folder_z_kopia_zapasowa jest ścieżką do lokalizacji z plikami kopii zapasowej.
Na przykład: # cd /tmp/backup
2. Odzyskaj bazę danych.
/opt/bitdefender/bin/mongoshellrestore -u bd -p ‘GZ_db_password‘ –authenticationDatabase admin –gzip –drop –archive < ‘gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz’
Ważne:
Upewnij się, że GZ_db_password zostało zastąpione aktualnym hasłem do Serwera Bazy Danych GravityZone, oraz zmienne znacznika czasu w nazwie archiwum mają faktyczną datę.
Na przykład:
gz-backup-2019-08-20(1495004926).tar.gz
Uruchom ponownie urządzenie.
Odzyskiwanie bazy danych jest teraz kompletne.

Odzyskiwanie bazy danych z wycofanych z użytku urządzeń wirtualnych GravityZone

Wymagania wstępne

– Świeża instalacja urządzenia wirtualnego GravityZone, z tym samym adresem IP co stare urządzenie, mająca zainstalowaną jedynie rolę Serwera Bazodanowego. Obraz GravityZone VA można pobrać stąd.
– Połączenie SSH do urządzenia wirtualnego GravityZone za pomocą uprawnień root’a.
– Infrastruktura GravityZone nie zmieniła się odkąd kopia zapasowa została wykonana.
– Kopia zapasowa jest nowsza niż 30.04.2017.
– Dystrybuowane architektury nie zostały skonfigurowane do używania replikacji bazy danych (Replica Set). Jeśli używasz Replica Set w swoim środowisku GravityZone, posiadasz również zainstalowaną rolę Serwera Bazodanowego na innych instancjach urządzenia.

Odzyskiwanie bazy danych

1. Pobierz Urządzenie Wirtualne.
2. Zainstaluj rolę bazy danych.
# dpkg -l gz∗
# dpkg -l mongo∗
3. Zatrzymaj VASync:
# service vasync stop
4. Zatrzymaj CLI:
# killall -9 perl
5. Przejdź do lokalizacji zawierającej archiwum bazy danych:
# cd ⁄directory-with-backup
Gdzie directory-with-backup jest ścieżką do lokalizacji z plikami kopii zapasowej.
Na przykład:
# cd ⁄tmp⁄backup

6. Odzyskaj bazę danych:

​⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshellrestore -u bd -p ′GZ_db_password′ –authenticationDatabase admin –gzip –drop –archive < ′gz-backup-$YYYY-$MM-$DD(timestamp).tar.gz′

Ważne:
Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone, oraz zmienne znacznika czasu w nazwie archiwum są faktyczną datą.
Na przykład:
gz-backup-2019-08-20(1495004926).tar.gz
7. Odzyskaj ID urządzenia:

⁄opt⁄bitdefender⁄bin⁄mongoshell -u bd -p ′GZ_db_password′ --eval ′print(db.applianceInstalls.findOne({name:″db″}).applianceId);′ --quiet devdb > ⁄opt⁄bitdefender⁄etc⁄applianceid

Ważne:
Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone.

8. Usuń odniesienie do starych ról:

/opt/bitdefender/bin/mongoshell -u bd -p 'GZ_db_password' --eval 'db.applianceInstalls.remove({ip:db.applianceInstalls.findOne({name:"db"}).ip,name:{"$ne": "db"}});' --quiet devdb Ważne: Upewnij się, że zastąpiłeś GZ_db_password aktualnym hasłem do Serwera Bazodanowego GravityZone.

9. Rozpocznij VASync:
# service vasync start

10. Rozpocznij CLI:
/opt/bitdefender/eltiw/installer

11. Zainstaluj role z CLI:
# dpkg -l gz*

Zauważ, że schemat bazy danych został pomyślnie zaktualizowany do najnowszej wersji:

db.settings.findOne().database
{
“previousVersion” : “000-002-009”,
“ranCleanUpVersions” : {
“b0469c84f5bf0bec0b989ae37161b986” : “000-002-008”
},
“updateInProgress” : false,
“updateTimestamp” : 1456825625581,
“version” : “000-002-011”
}

12. Uruchom ponownie urządzenie.
Odzyskiwanie bazy danych jest teraz ukończone.

Odzyskiwanie bazy danych w środowisku Replica Set

Jeśli posiadasz wdrożoną bazę danych w środowisku Replica Set, możesz odszukać oficjalną procedurę odzyskania w podręczniku online do mongoDB (tylko język angielski).

Ważne:
Procedura wymaga zaawansowanych technicznie umiejętności i powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego inżyniera. Jeśli wystąpią jakieś problemy, proszę kontaktować się z pomocą techniczną, która będzie asystować w odtwarzaniu bazy danych.

Źródło: https://www.bitdefender.com/support/how-to-restore-a-gravityzone-database-backup-1358.html

Dane kontaktowe:

Sklep internetowy

sklep@bitdefender.pl

Pomoc techniczna

pomoc@bitdefender.pl

Marketing

promocje@marken.com.pl

Centrala

kontakt@marken.com.pl

    Formularz kontaktowy

    Wybierz odpowiednią opcję aby przejść do formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

    klient-indywidualnyklient-biznesowyreseller

    Dane kontaktowe
    stalynowy