Dom i mała firma:
– Family Pack
– Total Security
– Internet Security
pomoc@bitdefender.pl

Jak wyłączyć Microsoft Defender na Windows 10 Professional

Aby w prosty sposób na wyłączyć ochronę Microsoft Defender na Windows 10 Professional użyjemy zaawansowanych opcji systemu tzw. Lokalnych Zasad Grupy (Local Group Policy).

1. Wciśnij na klawiaturze klawisz Windows i wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie wciśnij Enter.

2. W lewej części nowo otwartego okna przejdź kolejno do poniższych katalogów i odszukaj ustawienie Wyłącz Program antywirusowy Microsoft Defender:

Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Program antywirusowy Microsoft Defender > Wyłącz Program antywirusowy Microsoft Defender.

3. Kliknij prawym klawiszem na ten klucz i wybierz pozycję Edytuj. Zaznacz pole Włączone po lewej stronie i zatwierdź zmianę ustawień klikając przycisk OK.

4. Na koniec uruchom ponownie komputer.